Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GOTTI ANTONIO GIOVANNI OCD kard.

  Imię zak.H i e r o n im od Niepokalanego Poczęcia NMP, ur. 29 III 1834w Genui, zm. 19 III 1916 w Rzymie.

  Do zakonu wstąpi!1850; po studiach w seminariach zak. przyjął 1856 święceniakapł. i był m.in. wykładowcą filozofii w kolegium zak. wGenui; p a p . Pius IX mianował go teologiem Soboru Wat. I;j a k o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÖTZEL GUSTAW

  ur. 9 V 1885 w Monachium, zm.29 VI 1950 tamże, katechetyk.

  Po studiach filoz.-teol. w Monachium przyjął 1909 święceniak a p ł . ; pozostając pod wpływem J. Göttlera, H. Stieglitzai A. Webera, zainicjował i kierował ruchem katechet.(—» monachijska metoda katechetyczna); 1918 objął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTARD, Godard, Godehard Św. OSB bp.

  ur . ok.960 w Reichersdorfie k. Niederaltaich, zm. 5 V 1038 w Hildesheimie,reformator i organizator życia k o ś c , patronpodróżnych, wzywany w chorobach i klęskach żywiołowych,zwł. gradobicia.

  1 . Ż y c i e  i  d z i a ł a l n o ś ć - G . kształci! się w szkolekapitulnej św. Maurycego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /4 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCINNOŚĆ EUCHARYSTYCZNA

  Szczególnyprzypadek dopuszczenia ochrzczonego do uczestnictwa w-» Eucharystii w in. Kościele chrzęść. (-» i n t e r k o m u n i a ) .

  W związku z wytycznymi dla małżeństw mieszanych bpStrasburga L.A. Elchinger wskazał 1972 na możliwość dopuszczeniaw pewnych przypadkach ewangelików do komuniiw Kościele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /4 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCINO

  Parafia w dek. kołobrzeskim w diec. koszalińsko-kołobrzeskiej; 1238 istniała tu bliżej nie określonaplacówka joannitów;

  parafia G. powstała 1260, a konsekracjikościoła dokonał bp Hermann von Gleichen, obdarzającparafię dziesięcinami do czasu pozostawania wsi na rodzimym(slow.) prawie; obecny kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZKÓW

  Miejscowość z zabytkowym kościołemfilialnym pod wezw. Jana Chrzciciela w par. Witnica w dek.chojeńskim w diec. szczecińsko-kamieńskiej.

  Do reformacjiG. byt parafią w diec. kamieńskiej; pierwsza wzmianka okościele w G. pochodzi z 1 3 3 3 ; zachowana tu świątynia z 2.poł. XIII w. jest prostokątną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCISZÓW

  Parafia w dek. Bolesławiec Zach. warchidiec. wrocławskiej, eryg. powtórnie 1 V 1970. KościółMB Częstoch., późnorom., wzniesiony ok. poł. XIII w.,rozbudowany w pocz. XVII w., z jedną nawą nakrytą stropem kasetonowym z 1595, kwadratowym prezbiterium zesklepieniem krzyżowo-żebrowym i kwadratową wieżą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCIECKI FRANCISZEK SJ

  ur. 1 6 6 8 w Wielkopolsce,zm. 1 V 1 7 2 9 w Samborze, poeta.

  Do zakonu wstąpił 1 6 8 4 ,nast. nauczał poetyki i retoryki; 1 7 0 0 - 2 8 pełnił kilkakrotniefunkcję przełożonego domu w Samborze; StanisławowiChomętowskiemu towarzyszył w misjach dyplomatycznych,m.in. w poselstwie tur. 1 7 1 2 - 1 4 dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GOŚĆ NIEDZIELNY"

  Tygodnik diec. wydawany1923-39 i od 1945 przez kurię diec. w Katowicach; początkowoukazywał się j a k o „G.N. Tygodnik dla ludu katolickiegoAdministracji Apostolskiej Śląska Polskiego";

  jegoinicjatorem był ks. A. Hlond, administrator apost. dla pol.Górnego Śląska; także popularny tytuł dodatków pism...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /3 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCIĘCIN

  Parafia i dekanat w diec. opolskiej. G.,wzmiankowany 1 2 2 1 , d o 1 2 3 5 był własnością klasztoru cystersóww Lubiążu, nast. bpów wrocł.; parafia G. powstała napocz. XIII w., a pierwszy drewniany kościół zbudowali tucystersi; obecny kościół Wniebowzięcia NMP, wzniesionyw XVII w., barokowy, ma ołtarz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 329

  praca w formacie txt

Do góry