Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GÓŁKOWSKI JÓZEF SZCZEPAN

  ur. 25 XII 1787 w Kłeczkowiek. Chełmna, zm. 22 VIII 1871 w Chełmnie, drukarz,wydawca, działacz nar. i oświatowy. Studia prawniczew Królewcu przerwał 1806 z powodu kampanii napoleońskiej;

  1848 założył w — Chełmnie ( I I I ) pol. d r u k a r n i ę i księgarnię;wydawał tygodniki „Szkoła N a r o d o w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŹDZIEWICZ HIERONIM JÓZEF ks.

  ur. 21 VII 1911w Strzelnie, zm. 20 IX 1984 w Warszawie, działacz k o ś c ,kanonista.

  Po studiach filoz.-teol. w seminariach diec. wGnieźnie i Poznaniu przyjął 1934 święcenia k a p ł . ; rozpoczęte1937 na G r e g o r i a n um studia kanonistyczne ukończył 1941 wSalamance, gdzie otrzymał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŹLICE

  Parafia w dek. koprzywnickim w diec. sandomiersko-radomskiej.

  Parafia G. powstała ok. 1326 przyistniejącym kościele drewnianym, wzniesionym prawdopodobnie1134; w 1. poł. XIII w. w jego miejsce zbudowano zciosów piaskowca kościół Wniebowzięcia NMP, zniszczony1241 i 1259 w wyniku najazdów tatarskich, 1325...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOUSSET THOMAS MARIE JOSEPH kard.

  ur. 1 V 1792w Montigny-lès-Cherlieux k. Besançon, zm. 22 XII 1866w Reims, teolog moralista i dogmatyk.

  Seminarium duch.ukończył w Besançon, gdzie 1817 przyjął święcenia k a p ł . , aod 1818 wykłada! teologię dogm. i mor.; 1831 został tamżewikariuszem gen., 1836 bpem Périgueux, a 1840 abpem i1850 kard...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOZDECKI CYPRIAN OFMRef

  ur. 1584 w Złotowie,zm. 11 XI 1649 w Krakowie, organizator i pierwszy kronikarzzakonu w Polsce.

  Jako doktor obojga praw wstąpił 1611 dobernardynów w Krakowie, od których 1618 przeszedł doreformatów; 1620 przewodził grupie zakonników, którzy udalisię do Rzymu w celu uzyskania zezwolenia na ukonstytuowaniesię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOVERNADOR VALADARES

  Diecezja w Brazylii(stan Minas Gérais) eryg. 1 II 1956 z części t e r y t o r i um diec.Arassuai, Caratinga i archidiec. Diamantina, której zostałasufraganią; od 13 I 1962 sufr. Mariany; zajmuje 15 023 km2i liczy 500 000 mieszk., w tym 400 000 katolików, 32 parafie,11 księży diec. i 26 zak., 28 zakonników i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOZDOWO

  Parafia w dek. bielskim w diec. płockiej.

  Parafię G. z drewnianym kościołem Wszystkich Świętych(przetrwał do XVIII w.) erygował 1305 bp płoc. Jan; 1735i 1846 wzniesiono kolejne drewniane kościoły, a 1898-1908zbudowano obecny, murowany, neogot. kościół z wyposażeni em częściowo zachowanym z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOWER JOHN

  ur. ok. 1330 w hrabstwie Kent, zm.1408 w Southwark, ang. poeta. Większą część życia spędził w Londynie, gdzie był związany z dworem; ok. 1400 zamieszkałw klasztorze St. Mary Overies w Southwark; był przyja c i e l em G. —» Chaucera.

  G. jest a u t o r em 3 obszernychpoematów alegor. o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOUGAUD Louis OSB

  ur. 14 VI 1877 w Malestroit( B r e t a n i a ) , zm. 24 III 1941 w Farnborough (Anglia), historykKościoła.

  Do zakonu wstąpił 1901; po złożeniu profesji(1904) i przyjęciu święceń kapł. został przełożonym opactwaśw. Michała w Farnborough. Działalność nauk. G. dotyczyłagłównie badań początków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOZO

  Diecezja (i wyspa) w grupie Malty eryg. 22 IX1864, sufr. — Malty; powstała z części t e r y t o r i um diec. Maltyj a k o bezpośrednio podległa Stolicy Apost. (do 1944); siedzibąbiskupią jest Victoria.

  Diecezja zajmuje 67 km2 i liczy23 850 mieszk., w tym 23 799 katolików, 15 parafii, 151 księżydiec. i 21...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt

Do góry