Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GÓROWO IŁAWECKIE

  Parafia w dek. lidzbarskimw diec. warmińskiej oraz parafia prawosławna.

  G., dawnaosada Prusów, zostało zał. 1355 j a k o miasto Landsberg naprawie chełmińskim przez krzyżackiego komtura BalgiHenryka Muro; zniszczone 1414 przez wojska pol.-litew.,1440-54 należało do Związku Prus. (zniszczone...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRKOWIE

  Magnacka rodzina wlkp. (herbu Łodzią),k t ó r a odegrała znaczącą rolę w życiu polit. Polski w 2. poł.XV i w XVI w.; wywodziła się z Osowej Górki (Mosina) k.Poznania oraz z Miejskiej Górki k. Rawicza; wpływy zawdzięczałam.in. majątkom w Wielkopolsce, Małopolsce i naRusi; początkowo katolicka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /6 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI LUDWIK STANISŁAW SchP bp.

  ur. 29 IV 1725w Roćmirowej (Nowosądeckie), zm. 25 IX 1799 w Warszawie.

  Po złożeniu ślubów zak. został rektorem kolegiumw Złoczowie; 1766 był delegatem prowincji pol. na kapitułęw Rzymie; 1772 został rektorem kolegium warsz., nast.lwowskiego i ponownie warsz., gdzie 1774 wybrano go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKA PIA

  ur. 15 IV 1878 w Woli Pękoszewskiejk. Skierniewic, zm. 13 VI 1974 w Krakowie, malarka i pisarka.

  Po ukończeniu 1906 kursu specjalistycznego pracowaław warsz. ochronkach, a podczas I wojny świat, była ich wizytatorką;1922-28 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych wWarszawie; jej dorobek malarski wystawiano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA OLIWNA

  (hebr. har ha-zzettn, ma'aleh ha-zzetîmgóra oliwek, 2 Sm 15,30; har ha-miszchah góra namaszczenia,Miszna RH 2,54; Middot 1,3; 2,4), wzniesienie należącedo pasma górskiego (3,5 km) ciągnącego się z pn. na pd. powsch. stronie Jerozolimy za p o t o k i em —» Cedron; ma ono 3wzgórza - pn. zw. Górą Skopus (826 m)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /5 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRALSKI WOJCIECH

  Brat CR, ur. 26 IV 1852 wMarzęcicach k. Nowego Miasta Lubawskiego, zm. 2 IV 1917w Chicago, pedagog polonijny.

  Do zgrom, wstąpił 1887 wKrakowie i po złożeniu 1893 ślubów wieczystych udał się dopracy wśród Polonii w Stanach Z j e d n . ; działał w parafiachzak. (św. Jacka i św. Jadwigi) w Chicago j a k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA ŚWIĘTEGO JANA

  Parafia w dek. tymbarskimw diec. tarnowskiej, powstała w XII w., wzmiankowana jest1238; 1298-1798 należał do niej Szczyrzyc; 1798 bp F. Janowskizniósł parafię G. i j a k o filię włączył do parafii cystersóww Szczyrzycu;

  1935 bp F. Lisowski reaktywował parafięG.; od 1596 była w G. szkoła p a r . ; na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRECKO KOŚCIELNE

  Parafia i sanktuarium św.Stanisława Bpa w dek. szczebrzeszyńskim w diec. lubelskiej.

  Początki parafii G. związane są z objawieniami św. StanisławaBpa w końcu 1648; w związku z rozwojem kultu św. Stanisławapodskarbi wielki koronny Marcin Zamoyski zbudował1668 w G. drewnianą kaplicę, przy której...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY

  Sanktuarium św. -» Anny,ośrodek życia pielgrzymkowego i parafia w dek. leśnickim wdiec. opolskiej.

  Wieś G. położona na stokach wzgórza Chełm, wzmiankowana1516, jest znanym centrum kultu św. Anny na G ó r n y mŚląsku, związanym z kościołem św. Anny, wzniesionym ok.1480 z fundacji rodziny Strzałów;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /8 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRKA JAKUB ks.

  ur. 16 VII 1864 w Borzęcinie k.Brzeska, zm. 8 III 1917 w Tarnowie, działacz s p o ł . , historyk.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Tarnowieprzyjął 1889 święcenia k a p ł . ; nast. był wik. w Wierzchosławicachi Chełmie k. Bochni; po uzyskaniu 1893 w Wiedniud o k t o r a t u teologii byt do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt

Do góry