Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GÓRSKI ARTUR

  Pseud. Quasimodo, ur. 2 VII 1870w Krakowie, zm. 7 XII 1959 w Warszawie, filozof, publicysta,pisarz, krytyk i tłumacz.

  W 1890 założył w Krakowie „Ruch. Pismo Naukowe i Lite r a c k i e " , a nast. z W. Feldmanem redagował „DziennikKrakowski"; 1897 ukończył studia prawnicze na UJ; 1898był r e d a k t o r em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /5 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRNA WOLTA

  (od 4 VIII 1984 - BURKINA FASO ) ,République Démocratique et Populaire du Burkina Faso, Ludowo-Demokratyczna Republika Burkina Faso, państwo wAfryce Z a c h . ;

  od 1904 należała do Franc. Afryki Zach. j a k okolonia Górny Senegal - Niger, od 1958 była autonomicznąrepubliką w ramach Wspólnoty F r a n c , od 5...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI JAKUB ks.

  ur. ok. 1525 na Mazowszu, zm.17 VI 1585 w Krakowie, teolog-polemista.

  W Akademii Krak.ok. 1550 otrzymał stopień magistra sztuk wyzwolonych, a1554 podjął wykłady j a k o docent; 1555 wszedł do KolegiumMniejszego, 1560 - do Większego;

  od 1563 studiował w Padwie,a nast. w Rzymie, gdzie 1566 uzyskał doktorat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRNICKI ŁUKASZ

  ur. 1527 w Oświęcimiu, zm. 22 VII1603 w Lipnikach k. Tykocina, tłumacz, poeta, historyk.

  Od 1538 uczył się w Krakowie, a nast. wyjechał na studiado Włoch; 1550 został dworzaninem bpa A. Zebrzydowskiego,a 1552 pracownikiem kancelarii k r ó l . ; po otrzymaniu 1554niższych święceń kapł. przejął od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI KAROL

  ur. 30 IV 1903 w Odessie, zm. 11 XII1988 w Toruniu, historyk, badacz dziejów pol. duchowości.

  Studiował 1921-25 na UJ, gdzie 1927 uzyskał doktorat izwiązał się z kat. organizacją — O d r o d z e n i e ; 1933 habilitowałsię na Uniw. Poznańskim; walczył w kampanii 1939 (krzyżsrebrny Virtuti Militari), a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRNIKIEWICZ TEOFIL ks.

  ur. 1862, zm. 1913, założycielgr.kat. zgromadzenia zak. Przenajświętszej Rodziny.

  Po studiach filoz.-teol. 1882-85 we Lwowie, przyjął święceniak a p ł . ; 1896 został p r o b , w Hoszowie, a od 1905 pełnił funkcjędziekana bolechowskiego; ok. 1910 odbył podróż do Turcjii Grecji; pamiętniki G. z tej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI LUDWIK

  ur. 1 V 1818 w Końskich, zm. 11 IV1908 w Warszawie, działacz społ. i k o ś c , publicysta.

  Od 1838administrował majątkiem w Woli Pękoszewskiej ; 1844przeniósł się do Uleńca k. Grójca, a 1849 do Sterdyni k.Sokołowa Podi.; był współorganizatorem Tow. Rolniczegoi bliskim współpracownikiem A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRNIKÓW DUSZPASTERSTWO

  Działalność Kościoła,stanowiąca część duszpasterstwa —> robotników, mającana celu opiekę duchową nad górnikami, poprzez głoszeniesłowa Bożego, sprawowanie liturgii i realizację —» diakoniioraz różnych działań z zakresu duszpasterstwa specjalistycznego;uwzględnia swoisty —» etos, mentalność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /4 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRKA KLASZTORNA

  (do 1923 Górka pod Łobżenicąlub Górka na Krajnie), sanktuarium maryjne, ośrodekzak. i parafia w dek. lobżenickim w archidiec. gnieźnieńskiej.

  Wg tradycji początki sanktuarium maryjnego w G. (znajdującegosię do dzisiaj w gaju dębowym, w którym zachowałosię ok. 40 dębów liczących 600-800 lat)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /8 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI Ludwik KAZIMIERZ

  ur. 26 I 1894 w Ceranowiena Podlasiu, zm. 20 V I I I 1945 w Świdrze, prof, ekonomiii działacz katolicki.

  Studiował ekonomię i malarstwo w Genewie; 1924 uzyskałtamże tytuł doktora nauk ekon., po czym objął k a t e d r ę ekonomiipolit, na KUL; 1926 habilitował się na UJ, a nast.został prof...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 448

  praca w formacie txt

Do góry