Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dół pachowy

  Dół pachowy  (lepszym określeniem jesl przestrzeń pachowa) stanowi pira-midowatego kształtu przestrzeń łącznotkankową, której szczyt znajduje się z tyłu przyczepu m. piersiowego mniejszego. Od dołu zamyka go perforowana w wielu miejscach powięź pachowa powierzchowna (fascia axillaris superfic.), w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherzyki nasienne (vesiculae seniinales)

  Pęcherzyki nasienne przylegają do dna pęcherza moczowego. Od bańki odbytnicy oddziela je mocna przegroda odbytniczo-pęcherzowa i powięź sLer-czowo-otrzewnowa (ryc. 105). Obydwa skośnie położone w kierunku bocznym pęcherzyki nasienne, których długość wynosi około 6-7 cm, sięgają do dolnego brzegu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbytnica u mężczyzny

  Ogólne stosunki topograficzne dotyczące odbytnicy zostały przedstawione na str. 100. U mężczyzny odbytnica przylega na znacznej przestrzeni do pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, pęcherzyków nasiennych, nasienio-wodów i moczowodu. Trójkątne pole przylegania (trójkąt odbytniczo-pęche-rzowy — trigonum...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podotrzewnowa przestrzeń łącznotkankowa

  Podotrzewnowa przestrzeń łącznotkankowa u kobiety jest większa w porównaniu z taką samą przestrzenią u mężczyzny, ponieważ wokół macicy (parametrium), pęcherza moczowego (paracystium), odbytnicy (paraproc-tium) i pocłiwy (paracolpium) znajduje się znaczna ilość luźnej tkanki łącznej. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerki

  Nerki są położone po obu stronach lędźwiowego odcinka kręgosłupa w bruździe między m. czworobocznym lędźwi (m. ąuadratus lumborum) a ni. lędźwiowym (m. psoas) i przeponą. Osie podłużne nerek przebiegają zbieżnie w kierunku do głowowym, tak że końce górne są oddalone od siebie o około 7 cm, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cewka moczowa

  Cewka moczowa (urelhra) przebija się przez ścianę pęcherza moczowego (część śródścienna — pars intramuralis), stercz (część sterczowa — pars prosi atica) oraz w odległości około 1,5 cm od spojenia łonowego również przez przeponę moczowo-płciową (część błoniasta — pars membranacea), aby w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherz moczowy

  Podczas gdy dno pęcherza moczowego jest umocowane, trzon i szczyt są dobrze przesuwalne w luźnej tkance łącznej ściany miednicy. Prawidłowa pojemność pęcherza moczowego wyzwalająca odczucie parcia na mocz w aha się w granicach 300-500 ml, przy czym u mężczyzny wynosi ona około 700 ml lub więcej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrężnica esowata i odbytnica (colon sijjmoiricum el recluin)

  Lewe zgięcie okrężnicy jest bardziej stałe w swoim umiejscowieniu niż prawe. Od Lego miejsca okrężnica zstępująca (colon descendens) kieruje się zaotrzewnowo wzdłuż bocznego brzegu nerki w dół i na wysokości brzegu miednicy przechodzi w wewnątrzotrzewnowa leżącą okrężnicę esowatą (colon...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał pachwinowy

  Kanał pachwinowy ii kobiely wykazuje w zasadzie taką samą budowę anatomiczną jak u mężczyzny. Zamiasl powrózka nasiennego przebicia przez niego aż do warg sromowych w iększyeh więzadło obłe macicy. Wiązadło to odchodzi od kąta jajowodowego macicy zawierając jednocześnie liczne pasma mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbytnica

  Odbytnica (rectum), o długości 12-15 cm, jest wygięta zgodnie z wypukłością kości krzyżowej, tworząc zgięcie krzyżowe (flexura sacralis) i początkowo znajduje się ona wewnątrz, a następnie zaotrzewnowo. Bardzo szybko zanikają tu oznaki typowe dla jelita grubego (wypuklęnia, taśmy, przyczepki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 110

  praca w formacie txt

Do góry