Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRABSKI CZESŁAW OFMCap

  Imię zak. Ryszard, ur. 10VII 1910 w Górze k. Nowego Miasta n. Pilicą, zm. 25 VII1987 w Lubartowie, duszpasterz pol. na Syberii.

  Do zakonu wstąpił 1929 w Nowym Mieście; po studiach filoz.-teol. w seminariach zak. w Łomży i Lublinie przyjął 1936święcenia kapł.; 1938-39 uczył w Kolegium św. Fidélisa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI MICHAŁ

  ur. 25 IX 1804 w Zołotyjowie naWołyniu, zm. 19 XI 1863 w Warszawie, krytyk lit., pisarz.

  Uczył się w kolegium jez. w Romanowie, szkole bazyliańskiejw Humaniu i liceach w Odessie i Warszawie oraz 1820-25 jakowolny słuchacz na UW; w tym czasie był pod intelektualnymwpływem M. Mochnackiego (widoczne jest to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWO

  Parafia (od 1958) w dek. gołdapskim wdiec. ełckiej (do 1992 w diec. warmińskiej).

  Na terenach zamieszkanych przez ludność ewang., któraprzed 1580 miała tu swą parafię z kościołem murowanym z1580, założono 1585 wieś czynszową; wśród ludności przeważaliMazurzy mówiący po polsku; dopiero 1782 oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABSKI STANISŁAW

  ur. 5 IV 1871 w Borowie k. Łowicza,zm. 6 V 1949 w Sulejówku, ekonomista i historyk, działaczpolit, i publicysta, brat Władysława.

  Odbył studia przyrodnicze na UW (1890-91), a nast. społ.--filoz. w Berlinie (1891-92) i nauk polit, w Paryżu (1892-93);doktorat filozofii uzyskał na uniw. w Brnie; 1899...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /4 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI PIOTR ks.

  zm. 1625, pisarz polit, i ekonomiczny.

  W młodości podróżował za granicę; nast. był prob, wParnawie (Inflanty). Reprezentował poglądy merkantylistyczne;w celu wzmocnienia państwa i stworzenia państw, monopoluw handlu zbożem proponował m.in. wprowadzenie cła eksportowegoi przejęcie przez państwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI ADAM STANISŁAW bp.

  ur. 3 IX 1698 wGrabowie k. Człuchowa, zm. 15 XII 1766 w LidzbarkuWarm., humanista. Kształcił się u jezuitów w Chojnicach iToruniu; nast. studiował prawo w Rzymie, a po powrocieprzebywał na dworze króla Augusta II; 1730 przyjął święceniakapł.; 1733 został bpem sufraganem pozn.;

  1733 poparł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOSZYCE

  Parafia w dek. Zatorskim w archidiec.krakowskiej, eryg. przed 1325 przy kościele św. AndrzejaApostoła, wzmiankowanym 1325-27.

  Nowy, późnogot. kościół,wzniesiony zapewne 1585, jest drewniany o konstrukcjizrębowej, 1-nawowy z prostokątnie zamkniętym prezbiteriumi 4-boczną wieżą od zach. o pochyłych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABIA RAFAŁ OFMConv

  ur. 1647 prawdopodobniew Obornikach, zm. 9 IV 1720 (?) w Rzymie, hagiograf.

  Dozakonu wstąpi! 1669; 1684 był sekretarzem kapituły prowincjalnejw Kaliszu, a nast. przełożonym klasztorów w Poznaniui Warszawie (1689); 1693 kapituła prowincjalna w Chęcinachprzyznała mu magisterium teologii; był nadwornym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOVAC FILIP OFM

  ur. 1697 (lub 1698) w Podosoju(Dalmacja), zm. 13 II 1749 na Santo Spirito k. Wenecji,chorw. pisarz.

  Śluby zak. złożył 1719 w klasztorze w Zaostrogu;studia filoz.-teol. odbył prawdopodobnie we Włoszech;1729 powołany na kapelana wojskowego oddziałów chorw. wsłużbie weneckiej, stale przebywał w klasztorze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABIANKA TADEUSZ

  ur. 8 I 1740 w Rajkowcach naPodolu, zm. 8 X 1807 w Petersburgu.

  We Francji, gdzie sięwychowywał, zetknął się z teurgiczną (—* teurgia) sektą martynistów(—* masoneria) i 1778 zainicjował w Berlinie własnąsektę; adeptów zjednywał także na Podolu, gdzie 1770 uzyskałstarostwo liwskie; pozostając pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt

Do góry