Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRACJAN GLOSATOR kard.

  zm. 1197, prof, prawa wBolonii.

  G. jest autorem wielu ważnych glos (—> dekretyści),które (uporządkowane) wydał w Apparatus glossarum (ok.1160); 1168 G. został subdiakonem i notariuszem pap., a 1178kard. diakonem kościoła św. Kosmy i Damiana w Rzymie;1187-97 pełnił urząd legata pap. w Anglii.

   

  C...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI STANISŁAW CM

  ur. 4 IV 1883 w Kętach,zm. 1 IV 1914 w Krakowie, malarz, rzeźbiarz.

  Do zgromadzeniawstąpił 1900 w Krakowie, gdzie odbyl nowicjat i studiateol.; 1908 przyjął święcenia kapł. ; był kapelanem szpitala św.Łazarza i nauczycielem w małym seminarium zgrom, w Krakowie(1911). Malarstwa uczył się prywatnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI BRONISŁAW

  ur. 19 IX 1841 w Kaliszu,zm. 23 XII 1900 w Pińczowie, slawista, pisarz, tłumacz.

  W 1860 rozpoczął studia filol. na uniw. w Petersburgu,przerwane 1861 aresztowaniem i osadzeniem w twierdzykronsztadzkiej ;

  po uwolnieniu 1862 wyjechał do Warszawy,gdzie do 1867 studiował slawistykę w Szkole Głównej;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI TADEUSZ

  ur. 29 X 1871 w Krakowie, zm.27 VII 1960 w Kórniku k. Poznania, historyk literatury.

  Po studiach 1891-95 polonistyki i romanistyki na UJ, a nast.w Ecole des Hautes Etudes w Paryżu, 1900 uzyskał na UJdoktorat i 1901 habilitował się; 1919 został prof. UniwersytetuPozn.; 1925-26 wykładał historię literatury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI GERMAN ks.

  Pseud. Mikołaj Gruda, ur. 6XII 1836 w Dąbiu k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 23 VIII1911 w Rawie Mazowieckiej, kaznodzieja, pisarz religijny.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Warszawieprzyjął 1859 święcenia kapł.; był kapelanem bpa H. Platera,prob, w Parzęczewie (1878-85), a nast. w Rawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI WOJCIECH CM

  ur. 5 I 1873 w Michałkowicachk. Katowic, zm. 19 VII 1939 w Czerniowcach, administratorapost. —» Bukowiny.

  Do zgromadzenia wstąpił 1891 wKrakowie; po studiach filoz.-teol. w seminarium zak. przyjął1898 święcenia kapł.; był wik. w Witkowie (Małopolska), weLwowie prefektem małego seminarium arcybiskupiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI IGNACY ks.

  ur. 22 VIII 1878 w Tarnopolu,zm. 25 III 1950 w Warszawie, kanonista.

  Studia teol. odbywał1899-1902 na Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie; kontynuowałje 1902-05 na Gregorianum w Rzymie, gdzie uzyskałdoktorat prawa kan.; 1904 przyjął święcenia kapł.; 1910-19był adiunktem na wydz. teologicznym Uniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABÓW nad PROSNĄ

  Parafia w dek. ostrzeszowskimw diec. kaliskiej (do 1992 w archidiec. poznańskiej) oraz stacjakazn. ewangelickoaugsburska. Wzmiankowany 1264, G. otrzymał 1416 od króla WładysławaJagiełły prawo miejskie magdeburskie.

  Parafia powstała wXIV w.; pierwsza wzmianka o prob, w G. pochodzi z 1431;drewniany kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI KAROL CR

  ur. 4 XI 1836 w Pułtusku, zm.25 VI 1895 w Paryżu, działacz zakonny.

  Po studiach teol. wAkademii Duch. w Warszawie przyjął 1861 święcenia kapł.;był regensem i wykładowcą seminarium duch. w Łowiczu iprefektem gimnazjum w Warszawie; uczestniczył w tajnejdziałalności spiskowej poprzedzającej powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWNICA STARZEŃSKA

  Parafia i dekanat w archidiec.przemyskiej.

  Wieś G. wzmiankowana była 1366; parafiaG., wymieniona po raz pierwszy 1486, miała drewnianykościół par. św. Mikołaja, który 1593 spalili Tatarzy; nowy,3-nawowy, też drewniany, wzniesiono 1624-31; 1921 przeniesionogo do sąsiedniej Grabówki, zachowując w G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt

Do góry