Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRAEBNER FRITZ

  ur. 4 III 1877 w Berlinie, zm. 13 VII1934 tamże, etnolog, twórca metody kulturowohist. w —» etnologii(—> kulturowohistoryczna szkoła).

  Studiował historię, germanistykę, geografię, etnologię i filozofięw Berlinie i Marburgu (1895-1901); od 1899 był asystentemKról. Muzeum Etnologicznego w Berlinie, a od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /4 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADIĆ STJEPAN SJ

  ur. 6 III 1613 w Dubrowniku, zm.12 V 1683 w Rzymie, chorw. dyplomata i literat. Studiowal filozofię,prawo, nauki klasyczne i matematykę w jez. kolegiumw Rzymie oraz na uniw. w Bolonii; po uzyskaniu doktoratuprawa (1638) przyjął święcenia kapł. w Rzymie;

  1642-83 pełniłfunkcję chargé d'affaires Dubrownika...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAĆANICA

  Monaster i cerkiew k. Priśtiny na KosowymPolu w Serbii (Jugosławia). Cerkiew pod wezwaniemBogarodzicy została zbudowana lub całkowicie odbudowana1318-21 na miejscu starego grodu przez króla serb. Milutina(1282-1321), jego żonę Simonidę i syna Stefana Duszana, którzyhojnie uposażyli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADO

  Wyspa i miejscowość w pn. Włoszech (prow.Triest), 568-1451 siedziba akwilejskiego patriarchatu, obecniemetropolia tytularna.

  Chrześcijaństwo istniało w G. już w V w., o czym świadcząliczne budowle sakr. (453 schronił się tu bp Akwilei); patriarchaPaulin, uciekając przed Longobardami, przeniósł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACIÁN BALTASAR SI

  ur. 8 I 1601 w Belmonte (Aragonia),zm. 6 XII 1658 w Tarazonie, hiszp. prozaik, moralista.

  Do zakonu wstąpił 1619; studiował filozofię w Calatayud(1621-23), a nast. teologię w Saragossie, gdzie 1627 przyjąłświęcenia kapl.; wykładał filozofię, teologię mor. i egzegezęw kolegiach prow, aragońskiej;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADUALIZM

  (łac. gradus stopień), ontol. pogląd, wgktórego różne rodzaje bytu (—> pluralizm i nierówność bytowa),stanowiąc jeden szereg kolejnych ogniw (stopni), łącząistotnie różne byty (jak Bóg i świat, duch i materia), przezwyciężająctym ich —» dualizm.

  Ukształtowany w starożytności g. w czystej postaci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACJAN, Flavius Gratianus

  ur. 359 w Sirmium (obecnieSremska Mitrovica), zm. 25 VIII 383 w Lugdunum(Lyon), ces. rzymski od 375.

  Wychowywany przez poetę Ausoniusa Decimusa Magnusaw tradycji gr.-rzym. (i galijskiej), G. został 367 współrządcą(jako augustus), z ojcem Walentynianem I, zach. części ces.rzymskiego; po śmierci ojca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADUAL (1)

  (łac. gradale, graduale, liber gradualis, antiphonalemissarum), księga liturg. Kościoła łac. zawierającaśpiewy proprium missae.

  Pierwotną formą g. była księga zw. —» kantatorium, zawierającateksty psalmu responsoryjnego i alleluja; najstarszymświadectwem potwierdzonym przez Ordo Romanus (I 10)było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /5 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACJAN OSBCam

  Żył w XII w., prawnik. Przebywałprawdopodobnie w klasztorze św. Feliksa i Nabora w Bolonii;powszechnie uznawany był za autora Dekretu (— Corpus iuriscanonici I);

  wg niektórych współcz. historyków prawa (np. A.Vetulaniego) dzieło to jest jednak rezultatem pracy kilku autorów,a G. należał do zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADUAL (2)

  W liturgii rzym. śpiew międzylekcyjny występującypo I czytaniu, należący do najstarszych śpiewów liturgiimszalnej i znajdujący się w proprium missae na 2. miejscu.

  W okresie patrystycznym śpiew ten nazywano psalmus responsoriusalbo —» responsorium (psałterzysta wykonywał odpowiednipsalm, a wierni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 226

  praca w formacie txt

Do góry