Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRALBUND

  Związek —» Graala, kat. związek pisarzyzał. 1905 w Wiedniu przez Richarda Kralika i Franza XaveraEicherta (—> Austria IV).

  Celem G. była odnowa życia kulturalnego w duchu tradycyjnegokatolicyzmu; estetyzującym tendencjom modernistycznym(—» modernizm) G. przeciwstawił sztukę kat. jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAF THEOPHIL OFMCap

  ur. 7 IX 1905 w Sankt Gallen,zm. 24 IV 1975 w Stanš (Szwajcaria), historyk zakonu.

  Do zakonu wstąpił 1924 w Stanš; po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. przyjął 1931 święcenia kapł. i specjalizował sięw historii Kościoła na uniw. we Fryburgu Szwajc, uzyskując1936 doktorat; uczył historii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRALEWO

  Parafia w dek. raciąskim w diec. płockiej.

  We wsi G., wchodzącej od XIII w. w skład uposażenia jednejz prebend katedry p ł o c , jest kościół par. św. Małgorzaty,wzmiankowany 1385 (zbudowany prawdopodobnie wcześniej);obecny kościół, wzniesiony w 2. poł. XV w, lub w 1.poł. XVI w., był przebudowany w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAFFIN RENÉ

  ur. 22 III 1858 w Pontvallain (Sarthe,Francja), zm. 3 I 1941 w Sainte-Radegonde-en-Touraine, wydawcaorientalnej literatury patrystycznej.

  Po ukończeniu seminariumfranc, w Rzymie przyjął święcenia kapł.; 1885 uzyskałdoktorat teologii; nast. studiował języki orientalne wInnsbrucku; prowadzi! wykłady z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRALEWSKI JAN ks.

  ur. 16 XII 1868 w Sierpcu, zm. 17II 1924 w Warszawie, działacz oświatowy, spol. i polityczny.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Warszawieprzyjął 1891 święcenia kapł.; był wik. w Grodzisku Maz.,1893-94 w kościele św. Piotra i Pawła w Warszawie, nast. wkościele popijarskim na Starym Mieście...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAFFITI

  (wł. graffiare drapać), rysunki lub inskrypcjewykonywane rylcem w tynku, terakocie, marmurze albo metaluprzez nieprofesjonalnych artystów, pojawiające się wewszystkich cywilizacjach; we wczesnochrześc. sztuce pismo g.(w języku gr. lub łac.) jest najczęściej pochyle i trudne do odczytaniaze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABSKI WŁADYSŁAW

  ur. 7 VII 1874 w Borowie k. Łowicza,zm. 1 III 1938 w Warszawie, działacz polit, i społ., ekonomista,socjolog, brat Stanisława.

  Po studiach polit, i hist, w Paryżu oraz rolnych w Halleaktywnie uczestniczy! w kraju w działalności gosp., spółdzielczeji oświatowej; 1904 założył nielegalny Związek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADUAŁY POLSKIE

  Rękopiśmienne i drukowane —>graduały z XIII-XVIII w., używane w Polsce w kościołachdiec. i klasztornych, często iluminowane, zawierające śpiewyczęści zmiennych i stałych mszy oraz dodatki, zwł. —> sekwencje;nie znana jest liczba g. polskich; J. Pikulik podaje liczbę90, ale z pewnością jest ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /17 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACZ SZCZEPAN SAC

  ur. 2 VIII 1888 w Sypniewie k.Sępólna Krajeńskiego, zm. 21 XI 1942 w Łodzi, działacz spoleczno-narodowy.

  W gimnazjum w Chełmnie był prezesemtajnej organizacji filomackiej, a w czasie studiów weterynaryjnychw Berlinie należał do pol. organizacji akademickich;za agitację na rzecz przyłączenia Pomorza do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABSKI WŁADYSŁAW JAN

  ur. 25 X 1901 w Warszawie,zm. 3 XI 1970 tamże, powieściopisarz, publicysta, syn Władysława.

  Od 1920 studiował prawo i ekonomię w Warszawie, a1924-26 historię na Sorbonie; po uzyskaniu 1927 na UW doktoratuhistorii doktryn ekon. pracował w Biurze Ekon. BankuPol.; od 1930 zajął się wyłącznie pracą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /4 654

  praca w formacie txt

Do góry