Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRAND FALLS

  Diecezja we wsch. Kanadzie (prow.Nowa Funlandia) eryg. 29 II 1856 pod nazwą Harbour Grace(od 22 II 1958 Harbour Grace-G., a od 30 X 1964 - G.), sufr.Saint John's Newfoundland; zajmuje 39 353 km2 i liczy232 200 mieszk., w tym 31 171 katolików, 28 parafii, 27 księżydiec, 3 zakonników i 49 sióstr.

   

  E. Josi, ECat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRALIŃSKI TADEUSZ ks.

  ur. 14 XI 1905 w Łodzi, zm.24 II 1955 tamże, redaktor, historyk.

  Po studiach filoz.-teol. wseminarium duch. w Łodzi przyjął 1931 święcenia kapł.; byłwik. w Zgierzu, a nast. w Łodzi; aresztowany 1941 przez gestapo,do pracy duszpast. powrócił 1945, obejmując par. Kaszewice;od 1946 był red. „Wiadomości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAFOLOGIA

  (gr. grafo piszę, logos słowo), badaniecech osobowości człowieka (np. zdolności, upodobań, cechcharakterologicznych) poprzez analizę jego charakteru pisma(w sensie diagnozy, a nie przewidywania zachowań), zw. czasemgrafopsychologią; różni się od graficznej ekspertyzy pisma(g. sądowa), mającej na celu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMANN, Poliander JOHANN

  ur. 5 VII 1487 w Neustadt,zm. 29 IV 1541 w Królewcu, działacz reformacyjny wPrusach Wsch., kaznodzieja.

  Na uniw. w Lipsku uzyskał 1516stopień magistra filozofii; jako nauczyciel szkoły św. Tomaszaw Lipsku (od 1520 rektor) był 1519 sekretarzem J. Ecka podczaslipskiej — dysputy teologicznej (III) z M. Lutrem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAJEWO

  Miasto, parafia i dekanat w diec. łomżyńskiej.

  Miasto powstało z osady Graj wy, leżącej nad rzeką Biebrzą,zał. 1422-26. która 1540 otrzymała od króla Zygmunta IStarego prawo miejskie magdeburskie; G. zniszczone w czasiewojen szwedz., utraciło 1870 prawa miejskie, lecz odzyskałoje 1919 i do 1975 było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAF, grafów teoria

  (gr. grafe rysunek), siatka złożonaze zbioru punktów (zw. węzłami lub wierzchołkami) oraz łączącychje łuków (zw. krawędziami); formalnie g. jest parąuporządkowaną <V, E>, gdzie V i E są przeliczalnymi zbioramiodpowiednio wierzchołków i krawędzi, przy czym każdą krawędźmożna utożsamić z parą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA

  (gr. grammatike głoska, litera, forma językowa),ogól właściwości i funkcji konstytuujących —* język,a także dział -^językoznawstwa, zajmujący się formalną stronąjęzyka, tzn. budową oraz odmianą wyrazów (morfologia),konstrukcją grup wyrazowych i zdań (składnia), również sposobemwymawiania i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /6 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAJAÚ

  Diecezja w pn.-wsch. Brazylii eryg. 4 VIII 1981pod nazwą Säo José do G. (9 X 1984 zmieniła nazwę na G.),sufr. Säo Luis do Maranhäo; zajmuje 40 000 km i liczy416 000 mieszk., w tym 364 000 katolików, 10 parafii, 4 księżydiec. i 11 zak., 12 zakonników i 24 siostry.

   

  AAS 77(1985) 85-86; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAF ANTON

  ur. 23 V 1811 w Baldern (Wirtembergia),zm. 24 IV 1867 w Steinbergu k. Ulm, teolog. W 1835 przyjąłświęcenia kapt.; 1837 otrzyma! katedrę teologii pastoralnej wTybindze, gdzie 1841 został prof.; od 1843 był prob, w Steinbergu.

  G. należał do —» tybińskiej szkoły teologicznej, pozostającejpod wpływem J.S...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMLEWICZ IGNACY OFMRef

  Imię zak. Benwenuty,ur. 31 V I I 1837 w Żerkowie (Wielkopolska), zm. 10 VI1910 w Nanticoke (Pensylwania), działacz polonijny.

  Do zakonuwstąpił 1858 w Wejherowie i 1862 przyjął święceniakapl.; z powodu — Kulturkampfu wyjechał 1875 do StanówZjedn.; był prob, w Blossburgu (Pensylwania), a od 1877...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt

Do góry