Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRATULETUR ECCLESIA

  Hymn w nieszporach o dziewicy,napisany dymetrem jambicznym, nieznanego autora;prawdopodobnie powstał w środowisku pozn. w XV w., gdyżznajduje się w brewiarzach pozn., z których najwcześniejszywydano 1500 (przekaz tego hymnu znajduje się także w brewiarzupłockim z 1520).

  W 6 zwrotkach wysławia łaskę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAVES ROBERT

  ur. 24 VII 1895 w Londynie, zm. 7XII 1985 w Deyá na Majorce, poeta, krytyk, powieściopisarz.

  Pochodził z rodziny niem.-irl.; po ukończeniu szkoły w Charterhousebrał udział jako ochotnik w I wojnie świat., a nast.studiował w Oksfordzie; od 1929 mieszkał na Majorce (1961--66 wyjeżdżał z wykładami do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /2 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRATULETUR ECCLESIA, NOVA LAUDEM PRAECONIA

  Anonimowy hymn w oficjum czytań i nieszporach nadzień św. —> Floriana, powstały w XIII w. u kanoników regularnychw Sankt Florian k. Linzu; zachował się w rękopiśmiennychbrewiarzach tego opactwa oraz w krak. z 1508 i zostałwłączony 1524 do Patronatu polskiego (Kr 1596);

  zbudowanyz 7 czterowierszowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAVES DE COMMUNI

  Encyklika pap. Leona XIII z18 I 1901 (ASS 33 ( 1 9 0 0 - 1 9 0 1 ) 385-396; przekład pol. O demokracjichrześcijańskiej, Wwa 1901; ChS 2 1 (1989) z. 4, 7 3 --81), zawierająca kryt. ocenę socjaldemokracji i wskazówkidotyczące programu —> Chrześcijańskiej Demokracji.

  G.d.c. powstała w wyniku prac, powołanej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAUL KARL

  ur. 6 II 1814 w Wórlitz k. Wittenbergi,zm. 10 XI 1864 w Erlangen, protest, teolog i misjonarz.

  Studiował1834-38 w Lipsku; od 1844 był dyr. Dresdner Missionsgesellschaft,którego siedzibę 1848 przeniósł do Lipska, byuwolnić się od wpływów drezdeńskich pietystów (EvangelischlutherischeMission zu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAUN CARL HEINRICH

  ur. 9 VIII 1703 (8 VIII 1704) wWahrenbrück, zm. 8 VIII 1759 w Berlinie, kompozytor niem.,przedstawiciel tzw. berlińskiej szkoły.

  Studiował na uniw. wLipsku; muzyki uczył się w Dreźnie; 1725 został solistą, a1727 zastępcą kapelmistrza opery w Brunszwiku; 1 7 3 3 przeniósłsię do Ruppin, 1 7 3 6 do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRATOWSKI BERNARD OFMCap

  Imię chrzestne Jan,ur. 14 1 1834 w Olsztynie, zm. 14 X 1904 w Nowym Mieście n.Pilicą, kartograf. Do zakonu wstąpił 1860; po przyjęciu 1865 święceń kapł. byl kaznodzieją i spowiednikiem w Zakroczymiu,a po kasacie klasztoru (1892) - w Nowym Mieście n. Pilicą.

  Owocem zainteresowań kartograficznych G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAVAMINA

  (łac. gravamen dokuczliwy ciężar, obciążeniewiną, krzywda), zażalenie narodu niem. na rzekomekrzywdy wyrządzone przez papieży w X V - X V I I I w.; w szerszymznaczeniu, zażalenie jednego stanu przeciw drugiemu zpowodu krzywdzącego i niesprawiedliwego prawa.

  Pierwsze oficjalne i najważniejsze g. to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /3 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRATIA GRATIS DATA - GRATIA GRATUM FACIENS

  (łac. łaska darmo dana - laska czyniąca miłym Bogu), w teologiischolast. sformułowania wskazujące na darmowość —» łaskijako daru udzielanego dla dobra Kościoła (—» charyzmat)oraz utożsamiające ją z miłością użyczaną przez —» DuchaŚwiętego, jednoczącą z Chrystusem i Ojcem (—» łaska...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRATIA SUPPONIT NATURAM

  (łac. łaska zakłada istnienienatury), formuła upowszechniona w potryd. teologii,ukazująca relację między —» naturą i łaską; wyraża pogląd, żenatura istnieje uprzednio jako substancjalne podłoże —» łaski;aforyzm nie sugeruje, by natura mogła sobie wysłużyć łaskęalbo też pozytywnie się do niej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt

Do góry