Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRECKA LITERATURA - OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

  Obejmujedzieła pisarzy chrzęść, żyjących w starożytności i piszącychpo grecku; początkami swymi sięga pism kan. i apokryfówNT, a kończy się ze śmiercią Jana z Damaszku (—» greccyojcowie).

  Do najstarszych autorów chrzęść, piszących w końcu I w.do 1. poł. II w.) po grecku, należą —» apostolscy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /12 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKI JĘZYK

  Język indoeur. grupy kentumowej.

  Wyodrębnia się nast. etapy rozwoju j.g.: mykeński (XV--XIII), archaiczny (XII-VI), klasyczny (V-IV), hellenist. (IIIIprz.Chr.), cesarstwa rzym. (I-VI po Chr.), bizant. (VII-X),średniow. (XI-XV), nowoż. (XV-XVIII), nar. odrodzeniaGrecji (od XIX w.).

  Indoeuropejskie ludy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /7 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA

  Zespół zjawisk artyst. o zróżnicowanymcharakterze - ze względu na religię (—» politeizm, anast. -» chrześcijaństwo), odmienne formy polit., społ. iekon.; obejmuje okresy: staroż. (sztuka rozwijająca się naniepodległym terytorium oraz w ramach cesarstwa rzym.; —»rzymska sztuka), wczesnochrześc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA LITERATURA - OKRES BIZANTYJSKI

  Literatura uprawiana wtym okresie w cesarstwie wsch.rzym. (395-1453; —> Bizancjum)stanowi integralną część catej l.g. począwszy od IliadyHomera aż do czasów Grecji nowoż.; cechą odróżniającą jąod literatury starogr. było to, że rozwijała się w społeczeństwiechrzęść, które uważało się nadal...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /7 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKOKATOLICKI RYT

  Popularna nazwa obrządku liturg.należącego do rodziny bizant. (—> bizantyjska liturgia),praktykowanego w Kat. Kościele Ukraińskim (—» grekokatolicy).

  R.g. początkami swymi sięga form kultu ukształtowanegona Rusi Kijowskiej w okresie jej chrystianizacji (po 988); jużwówczas tradycja ta w niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /3 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA - STAROŻYTNOŚĆ

  Cywilizacja — Grecji tego okresu uformowałasię (—» Grecy l) w wyniku załamania się kultury mykeńskiej(zanik zhierarchizowanej organizacji polit., społ. iekon. świata, opartej na pałacu, stanowiącym centrum polit,oraz ośrodek organizujący produkcję i dystrybucję dóbr materialnych- 1. pot. XII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /61 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA LITERATURA - NOWOŻYTNOŚĆ

  Symboliczną postacią inaugurującąliteraturę Grecji walczącej o wolność i niepodległość byłWelestinlis Rigas (właśc. Antonis Kiriazis, 1757-98); kształci!się w Konstantynopolu, a nast. w Wiedniu rozpoczął działalnośćlit., dążąc do odrodzenia języka i starając się wprowadzićdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /20 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA - OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

  Dominującym typemkościoła na terenie Grecji w V-VI w. była bazylika oportykowym atrium, poprzedzonym zazwyczaj dziedzińcem zbasenem; narteks wewn. oddzielony od atrium ścianą z bocznymiwejściami, otwierający się na nawę główną potrójnymłukiem (tribelon), miał dobudowane pomieszczenia boczne,z których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /4 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECJA, Republika Grecka, Elliniki Dimokratia - STATYSTYKA

  W 1966 G. liczyła 8,14 min prawosł.,45 900 katolików, 15 000 protestantów, 5800 Żydów,108 000 muzułmanów i 77 000 in. wyznań.

  W 1984 prawosławnimieli 1 abpstwo (Ateny), 90 metropolii z Kretą i Dodekanezem,18 abpstw, 7 bpstw, 7760 parafii, 8047 kapłanów,286 klasztorów, 2749 mnichów i mniszek. W 1986 było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÉBAN ARNOUL

  Właśc. Graben, ur. ok. 1420, zm.ok. 1471, organista w Notre-Dame w Paryżu, kanonik St.Julien du Mans, duchowny niższych święceń i bakałarz teologii.

  Znany jest przede wszystkim jako autor głośnego dziełascenicznego Mystère de la Passion (Passion de Paris), napisanegook. 1450 dla paryskiego zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /1 577

  praca w formacie txt

Do góry