Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GREEN BAY

  Diecezja w pn. części Stanów Zjedn. (stanWisconsin) eryg. 3 III 1 8 6 8 z części terytorium archidiec. Milwaukeejako jej sufragania; utraciła część terytorium na rzeczdiecezji Superior ( 1 9 0 5 ) i La Crosse ( 1 9 4 6 ) ;

  w diecezji przebywawielu emigrantów, zwł. z Irlandii, Niemiec, Belgii, Polskii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECO EL

  Właśc. Domenikos Theotokopulos, ur. ok.1541 na Krecie, zm. 7 IV 1614 w Toledo, malarz hiszp. pochodzeniagr., rzeźbiarz i architekt.

  Malarstwa w tradycjach gr.-bizant. uczył się w malarniachklasztorów w Meteorze lub na górze Athos; 1560-72 przebywałwe Włoszech; w Wenecji jako uczeń Tycjana poznał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /5 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREENE GRAHAM

  ur. 2 X 1904 w Berkhamsted (Hertfordshire),zm. 3 IV 1991 w Vevey (Szwajcaria), powieściopisarz,dramaturg, eseista i krytyk filmowy.

  Po studiach w Oksfordzie (Balliol College) był m.in. 1926--30 red. „The Times", a 1935-39 krytykiem filmowym „TheSpectator"; 1941-44 pracował w Foreign Office; do 1 9 6 8...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /6 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA MUZYKA OBRZĘDOWA

  Muzyka staroż.Grecji (I), której początki wiążą się ze zwyczajami predeistycznymi,a w późniejszym okresie z kultem bogów olimpijskich(—» grecka religia); odgrywała także istotną rolę w kultachtajemnych (—* misteria).

  1. Najstarszą grupą obrzędów w kultach staroż. G. byłypradawne święta o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /10 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA - OKRES NOWOŻYTNY

  Okupacja tur., wypieranie Wenecjanz Wysp Egejskich oraz zajęcie 1669 Krety zahamowałyrozwój sztuki, lecz nadal w twórczości artyst. dominowałatradycja bizant., wzbogacona elementami sztuki islamskiej.

  Architektura tego okresu powtarzała wzory bizant.; rozpowszechnionymtypem kościoła prow, była 1-nawowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /5 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA RELIGIA

  Wierzenia ludów zamieszkującychpd. część Płw. Bałkańskiego oraz ponad 100 wysp (—» Grecy)do V w. po Chrystusie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA - OKRES NOWOCZESNY

  Objęcie 1832 tronu przez księciabawarskiego Ottona I wpłynęło na rozwój sztuki w niepodległejGrecji, bowiem architektura i malarstwo tego okresu naśladowałytendencje zach. sztuki.

  W stylu neoklasycznym powstawałybudowle wzniesione przez architektów niem. i duń.(np. E. Zillera, L. Langego i T. Hansena)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA RELIGIA - OKRES PREHISTORYCZNY

  Zasiedlaniu Grecji w neolicie(ok. 5500 prz.Chr.) przez ludność rolniczą z A z j i M n i e j sz e j towarzyszyły pierwsze przejawy religijności, będącedziedzictwem kulturowym —* Europy (II A).

  W środk. fazie neolitu (kultura Sesklo - od 2. poł. VI dopocz. IV tysiąclecia prz.Chr.) czczono niektóre jaskinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /4 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA TEOLOGIA

  W sensie szerszym teologia -»greckich ojców i pisarzy bizant. (—» bizantyjska teologia) takżepoza Grecją, po upadku Konstantynopola i cesarstwa bizant.,w sensie węższym - prawosł. teologia po 1453, poszukującawłasnej tożsamości w tradycji wsch. oraz w konfrontacjiz myślą kat. i protest., co nadaje jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /27 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA RELIGIA - RELIGIE STAROGRECKIE

  Stanowiły wierzenia indoeur.plemion helleńskich, przybyłych na Płw. Bałkański ok. 2 0 0 0(Achajowie) i ok. 1100 prz.Chr. (Dorowie), oraz autochtonicznejludności nieindoeur. (pelasgijskiej?); szczytowy rozwójw praktyce osiągnęły wierzenia (przejawiające się w mitologiii kulcie) w okresie klasycznym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /12 721

  praca w formacie txt

Do góry