Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRONINGEN

  Diecezja w Holandii eryg. 12 V 1559,sufr. Utrechtu.

  Diecezję założył król hiszp. Filip II, a jej terytoriumokreśliła bulla Regimini universalis Ecclesiae z 1561;diecezja upadła 1594 (bp Arnold Nijlen zm. 1603 w Brukseli) po zajęciu miasta przez kalwinistów, a jej terytorium przyłączonodo abpstwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMADZKI WALERY ks.

  ur. 1835 w okolicach Włodzimierza(Wołyń), zm. 15 X 1 9 1 7 w Sławucie (Ukraina),zesłaniec, misjonarz Syberii. Seminarium duch. ukończył iświęcenia kapł. przyjął 1859 w Żytomierzu; był wik. w Horochowie;oskarżony o szerzenie katolicyzmu, został 1861 skazanyna zesłanie;

  1862-69 opiekował się w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROSSEK - KORYCKA MARIA

  ur. 8 XII 1868 w Krakowie,zm. 18 IV 1926 w Warszawie, poetka, publicystka, tłumaczka.

  Studiowała w Konserwatorium Warsz., potem medycynęi matematykę w Petersburgu, a nast. filologię na UJ;wiele lat mieszkała w Kijowie i Warszawie; wielokrotnie podróżowałado Włoch; poezje, proza i eseistyka G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRONKOWSKI KAZIMIERZ ks.

  ur. 23 VII 1873 w Linniek. Płocka, zm. 31 X 1957 w Chicago, działacz polonijny.

  Do Stanów Zjedn. przybył 1893; studia filoz.-teol. odbył wseminarium duch. w Baltimore i tam 1897 przyjął święceniakapł., po czym podjął pracę duszpast. w Chicago (do 1900 wpar. św. Jozafata, 1900-04 jako prob, parafii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMNICA

  Woskowa —» świeca, poświęcona w święto—> Ofiarowania Pańskiego, zw. dawniej Oczyszczeniem NMP(w Polsce do dziś zwyczajowo zw. świętem MB —* Gromnicznej);nazwa g. wywodzi się od gromu, czyli pioruna, ponieważdawniej powszechnie zapalano ją w czasie burzy i gwałtownejnawałnicy, modląc się o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /11 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRONKOWSKI WITOLD ks.

  ur. 20 VIII 1900 w Trzemesznie,zm. 6 III 1964 w Gnieźnie, biblista.

  Do seminarium duch. wstąpił 1922 w Poznaniu; 1924 rozpocząłstudia teol. na uniw. w Strasburgu; święcenia kapł.przyjął 1926 w Gnieźnie; 1930 uzyskał doktorat w Strasburguna podstawie rozprawy Le messianisme d'Ezechiel (Str 1930);nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMNICKI STANISŁAW ks.

  ur. 25 XI 1843 w Skalenad Zbruczem, zm. 20 V 1921 we Lwowie, kaznodzieja.

  Po przyjęciu 1866 święceń kapł. pracował jako duszpasterzw Kozłowie, od 1868 zaś w Płotyczy, gdzie wzniósł kościół, ana terenie parafii - 2 kaplice (w Ihrowicy i Jankowcach); od1878 był prob, w Petlikowcach (wybudował kaplicę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROÓTE GEERT

  ur. X 1340 w Deventer, zm. 20 VIII1384 tamże, pisarz ascet. i kaznodzieja, uważany za inicjatora—> devotio moderna.

  Po studiach teol., med., ästron, i prawa kan. (1355-68) wParyżu i Kolonii G. podjął prace duszpast. w Utrechcie i Akwizgranie;za namową przyjaciela, Henryka z Kalkar, zrezygnowałz beneficjów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMNICKI TADEUSZ ks.

  ur. 26 XII 1851 w Kopyczyńcachna Podolu, zm. 17 XII 1939 w Krakowie, kanonista,historyk Kościoła i prawa kan., reprezentant krak. szkoły historycznej.

  Po studiach filoz.-teol. na wydz. teologicznym Uniw. Lwowskiegoi przyjęciu 1874 święceń kapł. został wikariuszem par.Kulików i św. Antoniego we Lwowie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROPPER JOHANN

  ur. 24 II 1503 w Soest (NadreniaPn.-Westfalia), zm. 13 III 1559 w Rzymie, prawnik, teolog.

  Studiował na uniw. w Kolonii, gdzie 1525 uzyskał doktoratpraw; 1526 został kanclerzem księstwa arcybiskupiego w Kolonii;przed 1527 przyjął święcenia kapł.; od 1547 był prepozytemi archidiakonem bońskim;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 881

  praca w formacie txt

Do góry