Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRÓDEK PODOLSKI, Gródek Bedrychowski

  ObecnieGorodok, miasteczko z parafią, klasztorem franciszkanów konwentualnychi szarytek w diec. kamienieckiej na Ukrainie.

  W 1496 G. miał drewniany kościół par. św. Anny, który1550 został zniszczony przez Tatarów; 1589 wojewoda ruskiMikołaj Herburt zbudował w G. nowy kościół par. NMP, ana miejscu dawnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓB CHRYSTUSA - ZAKONY i ZGROMADZENIA

  Pod wezwaniemG.Ch. i dla szerzenia jego kultu powstawały wspólnoty zak.,wywodzące się z ruchu kan. i z zakonów rycerskich:

  ° kanonicy regularni Grobu Jeroz. —» bożogrobcy;

  ° Rycerze Grobu Świętego, zak. rycerski zał. ok. 1496przez pap. Aleksandra VI w Jerozolimie w celu skłonienia możnowladców kat. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓJEC

  Miasto, parafia i dekanat w archidiec. warszawskiej.

  G., do XVII w. Grodziec, jeden z najstarszych grodówpd. Mazowsza byt w XII i w 1. poł. XIII w. ważnymośrodkiem administracji państw, (prawdopodobnie kasztelanii)i kośc; 1 4 1 9 otrzymał prawo miejskie chełmińskie odksięcia mazowieckiego Janusza I;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓB CHRYSTUSA - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  Należą do stowarzyszeńdewocyjnych lub rycerskich, powstałych w okresiewypraw —» krzyżowych (krucjat) do Ziemi Świętej.

  ° Bractwo Grobu Jerozolimskiego Pana Naszego JezusaChrystusa, zał. na pocz. XIV w. przez —» bożogrobców wcelu wspierania działań zmierzających do wyzwolenia g.Ch.w Jerozolimie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /5 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUBER AUGUSTIN abp.

  ur. 23 VI 1763 w Wiedniu, zm.28 VI 1835 w Salzburgu, katecheta.

  Po studiach teol. w Wiedniuprzyjął 1788 święcenia kapł.; 1796 został tamże katechetą ikierownikiem seminarium nauczycielskiego; od 1802 pełniłobowiązki radcy stanu, później także wizytował szkoły, m.in.w Galicji, popierając nauczanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓB MARYI

  Miejsce złożenia po śmierci ciała MatkiBoskiej. Tradycja o g.M. wiąże się z przekonaniem, że Maryjaumarła jak in. ludzie (zdania teologów na ten temat sąpodzielone); w pierwszych 4 wiekach brak jest hist, wzmianeki śladów ustnej tradycji apost. o śmierci i g.M.

  Od V w.istnieją 2 opinie na temat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROZA ALEKSANDER KAROL

  ur. 30 VI 1807 w Zahraniczach(gubernia kijowska), zm. 3 XI 1875 w Chałaimgródkuk. Berdyczowa, pisarz.

  Studiował na uniw. w Wilnie oraz Dorpacie; 1838-42 redagowałi wydawał rocznik „Rusałka", a 1849-50 pismo „GroszWdowi"; z końcem lat 50-tych zamieszkał w Berdyczowie, anast. Żytomierzu, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROT, Grotowic JAN bp.

  zm. 5 VIII 1347 w Wawrzyńczycachk. Krakowa.

  Związany od ok. 1307 z polityką księcia Władysława Łokietka,otrzymał od niego wiele beneficjów (majątek powiększałm.in. przez kolonizację na prawie czynszowym); brał aktywnyudział w rokowaniach z Krzyżakami; 1326 mianowanybpem, 1327 otrzymał sakrę w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROTIUS HUGO, Hugo de Groot

  ur. 10 IV 1583 wDelft (Holandia), zm. 25 V I I I 1645 w Rostocku, prawnik,filozof, protest, teolog, filolog, ekumenista, polityk.

  Studia klasyczne odbył w Lejdzie; 1598 w Orleanie (jakoczłonek ambasady hol. we Francji) został promowany nadoktora prawa; kolejno pełnił funkcję adwokata (zajmującsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /6 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROTTAFERRATA

  Opactwo terytorialne bazylianówk. Rzymu, pod wezw. NMP, na terenie staroż. Tuskulum;klasztor braci mniejszych z instytutem nauk. - Kolegium św.Bonawentury, przeniesionym z Quaracchi k. Florencji, orazz domin, zespołem europejskiej sekcji Komisji Leoniańskiej.

  1. Opactwo —> bazylianów (II) założone zostało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /7 446

  praca w formacie txt

Do góry