Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRUDUSK

  Parafia w dek. mławskim w diec. płockiej.

  Wieś G., wzmiankowana 1065, miała na podgrodziu kościółśw. Wawrzyńca, zbudowany zapewne w XI w., wzmiankowany1398; kolejny, drewniany kościół z murowaną zakrystią iskarbcem wzniósł ok. 1550 prob. Jakub Grudowski, który1550 ufundował także altarię św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUBER GABRIEL SJ

  ur. 6 V 1740 w Wiedniu, zm. 26III 1805 w Petersburgu, generał zak., architekt, malarz.

  Do zakonu wstąpił 1755; po studiach filoz.-teol. w seminariumzak. przyjął ok. 1762 święcenia kapł. i w Wiedniu studiowałmatematykę, fizykę, architekturę, malarstwo (i rysunek) orazmedycynę; przygotowywał się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓD

  Teren umocniony, służący jako miejsce obronne,schronienie okresowe, osada stała, ośrodek kultu i administracji;w pobliżu g. powstawały osady rzemieślnicze i handlowe,niekiedy również obwarowane (—» podgrodzie); z czasem,w miarę postępu sztuki budowlanej, g. przekształcał sięw —> zamek, podgrodzie zaś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /8 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓB CHRYSTUSA

  Miejsce złożenia ciała Chrystusapo zdjęciu z krzyża, namaszczeniu i owinięciu w płótna.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUBER HERMANN JOSEPH SJ

  Pseud. Hildebrand Gerber,ur. 5 II 1 8 5 1 w Kufstein (Tyrol), zm. 8 V 1 9 3 0 w Valkenburgu(Holandia), filozof i publicysta.

  Do zakonu wstąpił1868 w Gorheim; po studiach filoz.-teol. w Münster, MariaLaach, Blijenbeck (Holandia) oraz w Ditton Hall (Anglia)przyjął 1879 święcenia kapł.; prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓDEK

  Wieś, parafia kat. w dek. Białystok Pd. w archidiec.białostockiej oraz parafia i dekanat prawosł. w białostocko-gdańskiej diec. prawosławnej.

  G., w XIII w. pograniczna twierdza księstwa grodzieńskiego,był zamieszkany przez ruskie plemię Dregowiczan; podarowanywraz z okolicznymi dobrami przez króla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓB CHRYSTUSA - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  Wg Ewangelii g.Ch., wykutyw skale (Mt 27,60; Łk 23,53), był grobem nowym (J 19,41),należącym do Józefa z Arymatei i znajdującym się w ogrodziew pobliżu miejsca ukrzyżowania; składał się z przedsionkai właściwej komory grobowej, miał prawdopodobnie formęławy otoczonej półokrągłym łukiem (—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUBER JAN OSPĘ

  Imię zak. Teodor, ur. 1 7 4 0 w Warszawie,zm. 5 VI 1 8 0 8 na Jasnej Górze, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił 1757; studia filoz.-teol. odbył w seminariachzak. na Jasnej Górze (1758-60) i w Warszawie (1760--62), przyjmując 1 7 6 2 święcenia kapł.; pełnił obowiązki duszpast.w różnych klasztorach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓDEK JAGIELLOŃSKI

  Ukraińskie Horodok, parafiai dekanat rzym.kat. oraz parafia i dekanat gr.kat. w archidiec.lwowskiej na Ukrainie.

  G., jedna z najstarszych miejscowości Rusi Czerwonej,wzmiankowana 1213, ok. 1390 otrzymała prawo miejskiemagdeburskie od króla Władysława Jagiełły (stąd nazwa),który tu zmarł; G. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓB CHRYSTUSA - W ARCHEOLOGII BIBLIJNEJ

  Wg świadectwa -»Euzebiusza z Cezarei ces. Hadrian po II powstaniu żyd. (—»Bar Kochba) wzniósł na miejscu —» Golgoty świątynię Afrodyty,a ces. Konstantyn Wielki wybudował 326 nad g.Ch.rotundę zmartwychwstania zw. —> Anastasis (Vita Const. III25-28); ławę grobową otoczono ozdobną kratą, a nad nią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /5 102

  praca w formacie txt

Do góry