Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRUPA RÓWIEŚNICZA

  Mała, nieformalna -» grupaspołeczna utworzona samorzutnie przez ludzi równych wiekiem(jako naturalna forma życia społ., zwł. u dzieci, młodzieżyi emerytów) na podstawie wspólnoty odczuwania idziałania (R.J. Havighurst); jest efektem spontanicznej aktywnościzabawowo-rozrywkowej oraz rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /4 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPOWA DYNAMIKA

  Dział -> psychologii społ. badającyi opisujący procesy zachodzące głównie w małych grupachbądź analiza działających tam sił jako czynników warunkującychwystępowanie w nich określonych zjawisk, także zespółmetod i technik stosowanych przez organizatorów i prowadzącychgrupy dla osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /20 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPOWA PSYCHOTERAPIA

  Leczenie przez uczestnictwow grupie z wykorzystaniem czynników —> grupowejdynamiki; termin p.g. wprowadził 1932 J.L. Moreno.

  Choroba człowieka jest zjawiskiem nie tylko biol., ale ipsych.-spol., dlatego dla jej leczenia istotne są relacje międzyosobą chorą a jej środowiskiem społecznym. Medycyna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /11 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPOWE DUSZPASTERSTWO

  Działalność Kościoła,polegająca na służbie określonej liczbie osób połączonychwięzią duchową, która rodzi poczucie wspólnotowości.

  1. P o d m i o t e m i p r z e d m i o t e m d.g. są wyznawcy^Jezusa Chrystusa zjednoczeni w Kościele (—> duszpasterstwoIII 1), realizujący funkcję duszpast. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /9 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPOWE WYCHOWANIE

  Wychowanie zespołowedokonujące się poprzez oddziaływanie na wychowanka zapośrednictwem grupy społecznej (zespół wychowawczy),jej wewn. stosunków i działalności.

  Wychowanie to wybiera metodę posługującą się grupą rówieśnicząjako narzędziem wychowawczym, a opiera się nazałożeniu, że jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA KATECHETYCZNA

  Zespół osób, które łączybezpośrednie współdziałanie, przyjęte normy oraz określonastruktura i rei. (katechetyczne) cele.

  Podstawową g.k. stanowi rodzina, a ważnym etapem grupowejkatechezy jest klasa szkolna; po 1960 popularne stałysię w Polsce przykościelne g.k., składające się czasami nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÜNEWALD MATTHIAS

  Właśc. Mathis Gothart Nithart,ur. ok. 1470 (1480) w Würzburgu, zm. przed 1 IX 1528w Halle, malarz, rysownik, architekt przełomu gotyku i renesansu.

  Ok. 1503, po pobycie w Norymberdze, osiadł w Aschaffenburgu;od 1508 był doradcą artyst. abpa Moguncji UrielaGemmingen (zaprojektował przebudowę jego zamku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUDZIĄDZ

  Miasto, ważny ośrodek życia rei. i kościelnegow diec. toruńskiej (do 1992 w diec. chełmińskiej).

  1. M i a s t o - G., gród obronny, książę mazowiecki KonradI podarował ok. 1218 bpowi prus. Chrystianowi, a od1231 zajmowali go Krzyżacy, którzy mieli tu swoją komturię,zbudowali zamek i 1291 nadali G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /9 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUNWALD

  Wieś w par. Stębark w dek. grunwaldzkimw archidiec. warmińskiej, w pobliżu miejsca bitwy, stoczonej15 VII 1410 w czasie wojny, prowadzonej 1409-11 przez Polskęi Litwę z Zakonem Krzyżackim.

  Wojska pol.-litew. dowodzone przez króla Władysława Jagiełłęi wielkiego księcia Witolda pokonały pod G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /9 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUDZIŃSKI JAN OFM

  Imię zak. Kajetan, ur. 28 XII1916 w Soli k. Biłgoraja, zm. 25 VIII 1986 w Krakowie, historykzakonu.

  Do zakonu wstąpił 1935 w Leżajsku; studia filoz.-teol. odbył w seminarium zak. (1938-39) i archidiec.(1939-42) we Lwowie, gdzie 1942 przyjął święcenia kapł.; poII wojnie świat, uzupełnił studia teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 499

  praca w formacie txt

Do góry