Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Fizykoterapia

    Podręcznik ma za zadanie przedstawić współczesną fizykoterapię w sposób tak jasny i dokładny, by nawet skomplikowane metody terapeutyczne stały się zrozumiałe i łatwe do praktycznego zastosowania. Metody uzdrawiania nazywane dziś fizykoterapeutycznymi służą ludzkości od zarania dziejów. Wchodziły do...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /4 035

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Prawa rozwoju motorycznego

    Dzięki stopniowo zdobywanym doświadczeniom sensoinotorycznym niemowlę wykształca niezbędne umiejętności, które wpływają na jakościowe i ilościowe aspekty rozwoju . Obserwuje się tu charakterystyczne prawa oraz kierunki rozwoju:

    •    od głowy do nóg, czyli cefalokaudalny - związany jest ze stopniowym...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /3 847

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rozwój noworodka w piątym miesiącu życia

    Reprezentatywne umiejętności w 5 miesiącu w pozycji supinacyjnej:

    •    chwytanie dłońmi za stopy

    •    przetaczanie na brzuch

    •    wykonywanie „dużych mostków” w pozycji pronacyjnej:

    •    oparcie na wyprostowanych kończynach górnych

    •    „pływanie”

    Rozwój w supinacji

    W leżeniu tyłem dziecko przylega...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /9 163

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Klasyfikacja rodzajów podstawowego napięcia posturalnego

    Różnego rodzaju dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego stanowią przyczynę nieprawidłowego podstawowego napięcia posturalnego, czyli hipotonii posturalnej. Stan taki powoduje aktywność w nieprawidłowych wzorcach motorycznych, co z kolei utrudnia lub uniemożliwia dalszy postęp w procesie centralnej...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /2 619

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rozwój wielkości i rozkładu napięcia posturalnego

    Warunkiem realizacji prawidłowych wzorców ruchowych jest odpowiedni poziom podstawowego napięcia posturalnego zarówno w zakresie jego wielkości jak i rozkładu. Odpowiedni to znaczy na tyle duży, aby pokonać siłę grawitacji, ale też nie za wysoki, by nie hamować swobodnego wykonywania ruchów.(21)...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 370

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Hipotonia

    Hipotonia oznacza, obniżone podstawowe napięcie posturalne wykraczające poza granice normy (patologia), któremu towarzyszą dodatkowo zaburzenia charakterystyczne dla cięższych postaci z.r.p.o. i mózgowego porażenia dziecięcego.

    Charakterystyka różnych typów napięcia mięśniowego obejmuje opis...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /761

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wyhamowanie tonicznej aktywności odruchowej i rozdzielenie globalnych synergii mięśniowych

    Proces dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego polega na stopniowym przejmowaniu kontroli ciała przez coraz to wyżej położone struktury mózgowia.(l,2,5,22, 23). Sterowanie postawą i ruchem od 0-6 mies. życia odbywa się na poziomie rdzenia i pnia mózgu, dominuje więc aktywność toniczna, co oznacza...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /2 858

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rozwój noworodka w pierwszym miesiącu życia

    Poniżej opisano edukację sensomotoryczną niemowląt prezentujących różne warianty rozwoju w zakresie szeroko pojętej normy napięcia posturalnego. Rozwój niemowląt z napięciem prawidłowym (normotonia) przedstawiono w pełnym zakresie, natomiast w przypadku typu spastoidainego i atetoidalnego wskazano na...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /9 145

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rozwój kontroli środka ciężkości ciała

    W wyniku rozwoju napięcia posturalnego dochodzi do zmian położenia środka ciężkości ciała. W okresie noworodkowym znajduje się on w okolicy szyi, po czym stopniowo wraz z postępem integracji napięcia - przemieszcza się w dół, w kierunku miednicy i około 5-6 miesiąca życia lokalizuje się w okolicy...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 029

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rozwój noworodka w drugim miesiącu życia

    Reprezentatywne umiejętności w 2 miesiącu życia:

    •    w supinacji zdolność do chwilowej kontroli głowy w linii środkowej

    •    w pronacji symetryczne unoszenie głowy

    Niemowlę nadal układa głowę asymetrycznie, gdyż nie ma jeszcze możliwości dłuższego utrzymania głowy w symetrii ze względu na...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /5 622

    praca w formacie txt

Do góry