Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  „GRYF"

  Miesięcznik literacko-folklorystyczny poświęconysprawom kaszubsko-pomorskim, wydawany (z przerwami)1906-34 w Gdańsku; 1908-12 ukazywał się w Kościerzyniepod red. A. Majkowskiego; był organem ruchu młodokaszubskiego,który przeciwstawiał się germanizacji przez rozwijanierodzimej kultury i ukazywanie jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYFICE

  Miasto, parafie i dekanat w archidiec. szczecińsko-kamieńskiej (do reformacji w diec. kamieńskiej).

  Początki miasta G. związane są z 3 osadami słow., istniejącymijuż w X w., lokowanymi 1262 przez księcia zach.pom.Warcisława III na prawie lubeckim; G. prowadziły długotrwałyspór z norbertanami w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRY

  (fr. jeux), grupa francuskich utworów dramatycznycho charakterze rei. i świeckim, pochodzących z XII i XIIIw. (—> dramat religijny I).

  Do pierwszych g. należy Jeu d'Adam (Ordo repraesentationisAdae) z XII w., tryptyk, którego poszczególne części (kuszenie,upadek, ukaranie Adama i Ewy, zabicie Abla przezKaina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo

  Państwo w pd.-zach. Azji na Zakaukaziu;1936-91 republika związkowa wchodząca w składZSRR, obejmująca autonomiczne okręgi; Abchazję, Adżarięi Pd. Osetię;

  graniczy na pd. z Turcją, Armenią i Azerbej Azerbejdżanem,na pn. z Rosją, na zach. oblewają ją wody M. Czarnego;zajmuje 69 700 km2 i liczy 5,3 min...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYBÓW

  Parafia i dekanat w diec. tarnowskiej.

  MiastoG. lokowane było na prawie magdeburskim 1340 przezkróla Kazimierza Wielkiego, a dzięki dogodnemu położeniuna szlaku handlowym, wiodącym na Węgry i Ruś, szybko sięrozwijało; wraz z lokacją miasta powstała w G. parafia przygot., murowanym kościele św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /4 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  1. Od p o c z ą t k ó w doXI w. - Chrześcijaństwo przenikało do Kolchidy ze wsch.prowincji Rzymu, a nast. z —* Bizancjum, do Iberii - z Syriii Palestyny; pierwsze chrzęść, gminy gr. powstały w II w. nawybrzeżu Kolchidy; wpływy chrzęść, wzrosły w G. po przyjęciuchrześcijaństwa przez —> Armenię; 325...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /17 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYCZ KAROL, Grycz - Śmiłowski

  ur. 17 IX 1885 wŚmiłowicach k. Katowic, zm. 16 II 1959 w Krakowie, zał. —*Jednoty Braci Polskich.

  Teologię ewang. studiował w Wiedniu,Halle, Berlinie, Lipsku; dyplom uzyskał 1908 w Wiedniu;1909-14 był wik. w Skoczowie; nast. powołano go dowojska austr., a od 1918 był w pol. wojsku kapelanem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo - POLONIA - W XVII i XVIII w.

  Na terytorium G. prowadzilikat. misje polscy zakonnicy, m.in. Jan Tadeusz KrusińskiSJ (1675-1756), który działał w Persji i na zależnych wówczasod niej ziemiach G. (do 1726), a współcz. mu dzieje G.opisał w Tragica vertentis belli persici historia (Lw 1740).

  Utworzenie pol. kolonii w G. wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /8 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo - SZTUKA SAKRALNA

  1 . Od p r z y j ę c i a c h r z ę ś ć i -j a ń s t w a ( 3 3 7 ) do p o d b o j u a r a b s k i e g o - Najwcześniejszekościoły z IV w. (Samtawro, Nekresi, Bodbe) tomałe budowle na planie zbliżonym do kwadratu z szerokimiarkadami w ścianach pn., zach. i pd. (nawiązujące w formiedo mazdejskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /23 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo - LITERATURA

  W 2. tysiącleciu prz.Chr. istniał eposAmiraniani (o sobowtórze Prometeusza). Wraz z wprowadzeniemw G. chrześcijaństwa jako religii państw, (ok. 337) doliteratury oprócz utworów oryginalnych (napisy epigraficznez 1. poł. V w., opowieść hagiograficzna Jakuba z CurtawiMęczeństwo Szuszanik) przeniknęły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /14 655

  praca w formacie txt

Do góry