Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRYŻYNA

  Parafia w dek. kościańskim w archidiec. poznańskiej.

  We wsi G., wzmiankowanej 1296, był kościół par.św. Marcina, wzniesiony w ostatniej ćwierci XIII w. z fundacjiwłaściciela G. Wojsława Borka, z granitowych kamienipolnych, wczesnogot., 1-nawowy, remontowany 1737-38; odkońca XVIII w. ulegał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYGLICKI, Greglicjusz WOJCIECH ks.

  ur. w Jędrzejowie,zm. 16 VII 1670 w Krakowie.

  Studia na wydz. filozofiiUJ ukończył 1629; doktorat obojga praw uzyskał prawdopodobniew Rzymie; 1649-65 był prof, prawa kan. AkademiiZamojskiej, kustoszem kapituły, prob, w Sitańcu i Wilkołazie;

  1665 zrezygnował z profesury oraz posiadanych beneficjówi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH - DZIEJE PROBLEMATYKI

  Na kształtowanie się teologiig., będącej dziedziną daleko idących przemian, wpływ miałym.in. rozmaite formy życia chrzęść, oraz powstające pod ichwpływem kierunki teol., filoz. i kulturowe.

  1. W K o ś c i e l e s t a r o ż y t n y m pojęcie g. nie byłoprzedmiotem dokładniejszej refleksji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /24 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZAWA

  Miejscowość z kościołem filialnym Ścięciaśw. Jana Chrzciciela w par. i dek. Miedźna (do 1984 w dek.pszczyńskim) w diec. katowickiej; późnogot. kościół wybudowanoprawdopodobnie w pocz. XVI w., 1590-1628 należałdo protestantów, 1651 oddano go katolikom i przebudowanozapewne 1690; jest budowlą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYMOSZ MARCIN TEOFIL SJ

  ur. 11 XI 1633 na Litwie,zm. 9 VIII 1708 w Jarosławiu, teolog, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1651; po przyjęciu święceń kapł. wykładałnauki human, i retorykę w kolegium zak. w Lublinie,filozofię w Poznaniu i Kaliszu oraz teologię mor. w Krakowie,Lwowie i Jarosławiu, gdzie był także prefektem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEBSK

  Parafia w dek. mławskim w diec. płockiej.

  Wieś G., dawny gród, wzmiankowano 1095 pod nazwą Grebezco; w XI-XIII w. miał na podgrodziu kościół św. Leonarda,na miejscu którego znajduje się obecnie drewniana kaplicaśw. Leonarda, wzniesiona ok. poł. XVIII w.;

  na tereniewsi zbudowano, zapewne w XIV w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYFINO

  Parafie i dekanat w archidiec. szczecińsko-kamieńskiej.We wczesnośredniow. osadzie słow. G. lokował1254 książę zach.pom. Barnim I miasto na prawie magdeburskim(zmienionym 1271 na lubeckie); do 1637 należało doksiążąt zach.pom., następnie Szwecji, a 1679 opanowała jeBrandenburgia; po 1945 zostało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYFÓW ŚLĄSKI

  Parafia i dekanat w diec. legnickiej(do 1992 w archidiec. wrocławskiej).

  Osada G. jest wzmiankowana 1249; 1354 otrzymała prawamiejskie magdeburskie; podczas wojen husyckich G. zostałznacznie zniszczony (1427); od 1525 Jakub Steinbrecher głosiłw G. idee reformacji luterańskiej, które znajdowały zwolennikówdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYGLEWICZ FELIKS ks.

  ur. 21 IX 1909 w Korzeszynkuk. Lubrańca, zm. 26 XI 1991 w Lublinie, egzegeta i teologbibl., brat Franciszka.

  Studiował na wydziale teol. UJ (jako alumn Częstoch. SeminariumDuch.); 1932 przyjął święcenia kapł. i rozpocząłstudia specjalistyczne w Pap. Instytucie Bibl. w Rzymie, które przerwał ze względów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYCZKA JAKUB ks.

  ur. 22 VII 1883 w Blossburgu(Pensylwania), zm. 16 IV 1957 w Kingston (Pensylwania).

  Kształcił się w Kolegium św. Stanisława w Chicago, Pol. SeminariumDuch. w Detroit i Seminarium św. Bonawentury wAllegheny (stan Nowy Jork); 1906 przyjął święcenia kapł.,po czym był prob, w Forest City (1906-16) i par...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt

Do góry