Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św.

  PatriarchaKonstantynopola, ur. 330 w Arianzos k. Nazjanzu(Kapadocja), zm. 390 tamże, ojciec i doktor Kościoła, poetai mówca zw. chrześcijańskim Demostenesem.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  1. W teologii Kości o ł a e w a n g e l i c k o a u g s b u r s k i e g o rozumienie artykułuwiary o o.g. związane jest z reformacyjnym pojmowaniemistoty —> grzechu ( V I I ) i zbawczego dzieła —» JezusaChrystusa; -» grzech pierworodny ( I V ) , rozumiany jako utratapierwotnej sprawiedliwości (iustitia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /7 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHU „MISTYKA"

  Określenie egzystencjalnegonastawienia odłamu literatury do problemów etycznych, ukazującejgrzesznika w sensie pozyt., zaś żyjących w stanie —»łaski Bożej - jako postacie mniej lub bardziej neg.; nastawienietakie wypływa nie tyle z zamiłowania do niekonwencjonalnychsytuacji czy też ze względów artyst...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHY GŁÓWNE

  (łac. peccata capitalia), przekroczenienorm mor., będące źródłem innych wykroczeń, warunkującew wyniku częstego powtarzania zatwardziałą grzesznąskłonność, zw. nałogiem.

  W Piśmie św. pojęcie g.g. wiąże się z każdym z nich osobno(np. zazdrość - Koh 4,4; pycha - Syr 3,26-28; chciwość -1 Tm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHY WOŁAJĄCE o POMSTĘ do NIEBA

  Określenieniektórych grzechów śmiertelnych (—» grzech V 5) naruszającychw szczególny sposób podstawy porządku społecznego.

  Na podstawie tekstów bibl. w tradycyjnej teologii mor.mówi się o 4 g.w. o p.d.n.: bratobójstwo (por. Rdz 4,10),grzech sodomski (por. Rdz 19,13), wielka krzywda wyrządzonanajbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z AGRIGENTO Św. bp.

  ur. ok. 559 naSycylii, zm. na pocz. VII w., pisarz kościelny.

  W młodościzwiedził Afrykę, Palestynę, Antiochię i Konstantynopol; 589przybył do Rzymu i zamieszkał w klasztorze św. Saby; mianowanyprzez pap. Grzegorza I Wielkiego bpem Agrigento,nie znalazł tam przychylnego przyjęcia i został osadzony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  W pierwszych wiekachpo rozłamie między Wschodem i Zachodem wg źródeł bizant.i bałk.-słow. oraz pozostających pod ich wpływem źródełruskich dominowało rozumienie g. zaczerpnięte z Pismaśw. i ojców Kościoła, jak i rytualistyczno-legalistyczne, niekiedyo zabarwieniu starotest. (tendencję taką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /10 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  O.g. uważane jest zaskutek dzieła odkupienia Chrystusa, na które składają się 4wydarzenia zbawcze: wcielenie, nauczanie i czyny Chrystusa,jego śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie (T. Prokopowicz,M.P. Bułgakow, P. Evdokimov, Katechizm metropolityF. Drozdowa, A. Theodoru i in.). Przez wcielenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH przeciw DUCHOWI ŚWIĘTEMU

  Wewn. usposobienieczłowieka wykluczające możliwość jego —» nawróceniasię i pojednania z Bogiem; termin nawiązuje do słówJezusa Chrystusa wypowiedzianych do —» faryzeuszów (Mt12,31-32; Mk 3,28-29; Łk 12,10), którzy jego boską władzęnad złymi mocami przypisywali szatanowi (—> grzech II B).

  Wg teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  G. oznacza poznane wświetle wiary zakłócenie stosunku między człowiekiem a Bogiemi stanowi głębszy wymiar ludzkiej winy; jako aktualizacja—» grzechu pierworodnego jest nie tylko uchybieniem porządkowiustanowionemu przez Stwórcę, przykazaniom orazwyrażonej w nich woli Bożej, lecz przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 388

  praca w formacie txt

Do góry