Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ z SYNAJU

  Św. Kościoła prawosł., ur. ok.1280 w Klazomenaj (obecnie zach. Turcja), zm. 27 XI 1346w klasztorze Paroria k. Adrianopola, mnich, odnowiciel —>hezychazmu.

  Po uwięzieniu przez Turków został wykupiony przez chrześcijanz Laodycei, a nast. udał się na Cypr i na górę Synaj,gdzie został mnichem;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ BARBARIGO Św. kard.

  ur. 16 IX 1625w Wenecji, zm. 18 VI 1697 w Padwie.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny weneckiej —» Barbarigo;1643-48 studiował przedmioty ścisłe i nauki przyr. wMünster; 1653 podjął w Padwie studia prawnicze i teol., poukończeniu których przyjął 1655 święcenia kapł.;

  1657 zostałbpem Bergamo i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - ŻYCIE

  Był pierworodnym synem bpa -» Grzegorza zNazjanzu Starszego i św. Nonny (siostra G. Gorgonia, bratCezary i kuzyn bp Amfiloch czczeni są także jako święci);

  studiował w Cezarei Kapadockiej (gdzie przyjaźnił się z BazylimWielkim), a 349-352 w Cezarei Palest, i Aleksandrii;chrzest przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ CUDOTWÓRCA, Gregorios Thaumaturgos Św. bp.

  ur. ok. 213 w Neocezarei Pontyjskiej, zm. ok.270, teolog, przedstawiciel —> aleksandryjskiej szkoły egzegetycznej(—» greccy ojcowie 1).

  Pochodził z zamożnej rodziny pogańskiej i nosił imię Teodor;po śmierci ojca przyjął w 14 roku życia chrzest i imięG.; retoryki i prawa uczył się początkowo w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /6 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - DZIEŁA

  Objętościowo skromne, jednak doskonałościąformy i stylu przewyższają ówczesną literaturę chrzęść; składająsię z mów, listów i poezji.

  1. Mowy (Logoi) - Z zachowanych 45 (PG 35,396-1252;36,12-664; pol. przekład 9 mów w: J.M. Szymusiak G. Teolog,Pz 1965, 257-393; 36 mów w: Święty G. Mowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /4 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z ELWIRY Św. bp.

  zm. po 392, teolog.

  Pochodził z hiszp. prowincji Betyka; biskupem został 357;na synodzie w Rimini (359) bronił nauki Soboru Nic. I przedatakami arian i zdecydowanie odrzucił możliwość nawiązaniakontaktów kośc. z bpami ariańskimi Ursacjuszem i Walensem;pod wpływem listu Euzebiusza z Vercelli (CSEL...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - MYŚL TEOLOGICZNA

  G. stworzył metodologię teologii,określając jej źródła, przedmiot, specyfikę oraz cechy teologa;jest też twórcą słownictwa teol. w zakresie —* trynitologii.

  1. T r ó j c a Ś w i ę t a - G. akcentował jedność Trójcy zewzględu na jedność bóstwa, jedność potęgi Bożej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ GRASSI bł. OFM bp.

  ur. 13 XII 1833 wCastellazzo Bòrmida (prow. Alessandria), zm. 9 VII 1900 wTajuangfu (Szansi), męczennik.

  Do zakonu wstąpił 1848 i1856 przyjął święcenia kapł., 1861 rozpoczął pracę mis. wChinach;

  1876 został bpem pomocniczym i koadiutorem zprawem następstwa wikariusza apost. Szansi Pn., a 1891...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ II MARTYROFILOS, Wahram

  Św. Kościołaorm., ur. w 1. poł. XI w., zm. 1105 w Czarnych Górachk. Mari (Syria Wsch.), orm. katolikos.

  Pochodził z książęcej rodziny Pahlawunich; dzięki ojcu (—»Grzegorz Magistros) otrzymał staranne wykształcenie w Bizancjum;po śmierci ojca (1058) przejął urząd namiestnikaMezopotamii, a wkrótce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAREKU, Grigor Narekaci św.

  ur. ok.944, zm. ok. 1003 (wg I. Kichichiana 1010) w Nareku, komentatorPisma Św., mistyk.

  Ok. 950 został oddany na wychowanie do monasteru w Nareku,gdzie gruntownie poznał język gr., uczył się też matematyki,medycyny i architektury; po przyjęciu święceń kapł.był prof, i wychowawcą mnichów; uznawano go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 919

  praca w formacie txt

Do góry