Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp. - DOKTRYNA

  G. jako twórca teologii mist, dowartościowałrolę filozofii w wykładzie wiary (inspirowany przez naukęPlatona, Filona, Klemensa Aleks., Orygenesa i Plotyna).F i l o z o f i a została porównana przez G. do Oblubienicy zPnp lub też do bezpłodnej córki faraona; mądrość winna być „wykupiona" z niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /6 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św. - ŻYCIE

  Pochodził z rodziny senatorskiej; wychowany wduchu rei., otrzymał wykształcenie klasyczne, a także poznalprawo; 5 7 2 został prefektem Rzymu i zajmując się m.in. bezpieczeństwemi obroną miasta, łagodził skutki najazdu Longobardów( 5 6 8 ) na pn. Italię. W sporach rei. (problem tzw.—» Trzech Rozdziałów)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp. - W IKONOGRAFII

  Występuje jako grecki bp, mężczyznaw średnim wieku, o wąskiej twarzy okolonej spiczastą, krótkąbrodą, zwykle z ewangeliarzem w dłoni (np. w miniaturze MenologiumBazylego IIz XI w., BWat);

  często w iluminowanychrękopisach z XI i XII w., np. z Grzegorzem z Nazjanzu jakoilustracja jego 12. homilii (rps...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - ZNACZENIE

  G. zaznaczył się zarówno w Kościele gr.,jak i ł a c , tak w starożytności, jak też średniowieczu i w renesansie.

  Już na pocz. V w. pisma jego znane były na Zachodziedzięki tłumaczeniom Rufina z Akwilei, który poglądyG. uznawał za normę prawowierności; Hieronim uważał goza swego mistrza (De vir...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /4 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św. - DZIEŁA

  Najobszerniejszym jest Moralia sive Expositioin Job (PL 75,509-1162; 76,9-782) - podręcznik moralności,ascetyki i mistyki, źródło etycznych i psychol. wiadomości natemat życia człowieka; Homiliarum in Ezechielem prophetamlibri duo (PL 76,785-1072) to zbiór kazań wygłoszonych podczas—» roku liturgicznego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ OŚWIECICIEL, Iluminator Św.

  ur. ok.250-252, prawdopodobnie w Artaszacie (prow. Ararat), zm.325 jako pustelnik w górach Sepuh (nad górnym Eufratem),katolikos Kościoła orm. (—* Armenia).

  Pochodził z rodziny książęcej ; wychowywała go opiekunkaZofia (ojciec G. zginął w odwecie za zamordowanie królaarm. Chosroesa, swojego krewnego)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - W IKONOGRAFII

  Od X W. G. wyobrażany jest jako gr.biskup, mężczyzna w średnim wieku lub starzec (siwy, łysiejący,z krótką szeroką brodą i krzaczastymi brwiami), z prawicąwzniesioną w geście błogosławieństwa i zwojem (lubksięgą) w lewej ręce; jest to spośród świętych postać najczęściejpojawiająca się w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św. - DOKTRYNA

  Ma zabarwienie teol.-mor. oraz ascet.--mist, i nie stanowi sformalizowanego systemu, choć jest adresowanado świeckich (lud), duchownych i zakonników.

  1. Myśl t e o l o g i c z n o - m o r a l n a - G. zaproponowałprzede wszystkim określony ideał moralności chrzęść, krystalizującysię w historiozbawczym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /26 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ PALAMAS

  Św. Kościoła prawosł., abp,ur. ok. 1296, zm. 14 XI 1359 w Tesalonice, teolog (uznanyza ojca Kościoła prawosł.), obrońca —> hezychazmu i twórca—* palamizmu.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny przybyłej z Azji Mn.do Konstantynopola; wykształcenie otrzymał na dworze ces.Andronika II Paleologa, ok. 1316...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /6 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp.

  ur. ok. 335 w CezareiKapadockiej, zm. 394, teolog i pisarz ascet., ojciec i doktorKościoła.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /93

  praca w formacie txt

Do góry