Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ IX, Ugolino de Segni

  ur. ok. 1170 w Anagni,zm. 22 VIII 1241 w Rzymie, papież od 19 III 1227, bratanekpap. Innocentego III.

  Po studiach teol. w Paryżu i prawniczych w Bolonii zosta!1198 kard., a 1206 bpem Ostii; 1207-09 był legatem pap. wNiemczech, a za pap. Honoriusza III - w Lombardii, Ligurii,Pizie i Wenecji. Jàko papież wzywa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /4 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ V, Brunon

  ur. 972, zm. 18 II 999 w Rzymie,pierwszy papież (od 3 V 996) pochodzenia niem., synOttona, księcia Karyntii, prawnuk ces. Ottona I Wielkiego.

  Wychowywany był na dworze bpa wormackiego Hildebolda(zm. 998); jako kandydat króla Ottona III (byl jego kapelanem)został wybrany przez kardynałów i lud rzym. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ X, Tebaldo Visconti bł.

  ur. 1210 w Piacenzie,zm. 10 I 1276 w Arezzo, papież od 27 III 1272.

  Był zarządcą domu bpa Palestriny kard. G. Pecorari, a pojego śmierci studiował teologię w Paryżu; jako doradca bpalyon. Filipa bral udział w Soborze Lyon. I (1245), a jakoarchidiakon Liège - w legacji pap. Klemensa IV do Anglii.

  Po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /3 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ VI, Jan Gracjan

  zm. XI 1047 w Kolonii,papież 1 V 1045 - 20 XII 1046, rzymianin.

  Papieżem zostałpo zrzeczeniu się tiary (za opłatą) przez pap. —» BenedyktaIX; powszechnie uznany, G. dążył do wprowadzenia kanonicznegowyboru papieży, na który miałby jednocześnie wpływ lud; spotkał się jednak z oporem patrycjuszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św. - IKONOGRAFIA

  G. występuje najczęściej w sztuce wł.,niem. i pol. (jest także jednym z nielicznych papieży, któryodbiera kult na Wschodzie); przedstawiany bywa jako mężczyznaw starszym wieku, mnich benedyktyński lub papież w pontyfikalnym stroju, z paliuszem, w tiarze na głowie, z nast.atrybutami: gołębicą (jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /7 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św. - KULT

  Rozpoczął się wkrótce po śmierci G.; Izydor zSewilli sławił pokorę i bojaźń Bożą, którą odznaczał się G.(PL 83,1102), natomiast Ildefons z Toledo - świętość jegożycia, dar wymowy i mądrość (PL 96,198).

  Początkowo gróbG. znajdował się przy portyku bazyliki św. Piotra w pobliżugrobów pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp. - ŻYCIE

  Był synem retora; kształcił go i wychowywałojciec - starszy brat — Bazylego Wielkiego, oraz siostra —>Makryna Młodsza; przez krótki czas pełnił funkcję lektora wkościele, a nast. został nauczycielem retoryki i ożenił się zTeozebią; pod wpływem przyjaciół, szczególnie Grzegorza zNazjanzu, wstąpił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z TOURS, Georgius Florentinus Św. bp.

  ur. 30 XI 538 w Averna (Clermont-Ferrand), zm. 15 (lub 17)XI 594 w Tours, historyk, hagiograf.

  Pochodził z galloromańskiej senatorskiej i chrzęść, rodziny;po śmierci ojca (ok. 5 4 6 ) wychowywał go stryj Gall (późniejszybp Clermont, święty); 5 6 3 G. został diakonem, 5 7 3- bpem Tours.

  Taktownym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp. - DZIEŁA

  1 . P i s m a d o g m a t y c z n o - p o l e m i c z n e- G. napisał 4 rozprawy przeciw —» Eunomiuszowi, traktowane(do pocz. XX w.) jako jedno dzieło w 12 księgach - ProsEunomion antirretikos logos (PG 45,244-1122). W księgachpierwszej i drugiej (w PG księga 12 B), napisanych ok. 380,zwalczał naukę zawartą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /7 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św.

  ur. ok. 5 4 0 w Rzymie, zm.12 III 6 0 4 tamże, papież od 3 IX 5 9 0 , jeden z 4 wielkich —*doktorów Kościoła zachodniego; na Wschodzie czczony jakoGrzegorz Diálogos i uważany za twórcę —> liturgii uprzedniopoświęconych darów.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt

Do góry