Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ XIII, Ugo Boncompagni

  ur. 1 I 1502 w Bolonii,zm. 10 IV 1585 w Rzymie, papież od 13 V 1572.

  Jako prof, (od 1531) prawa kan. na uniw. bolońskim zostałpowołany 1539 do pracy w Kurii rzym.; 1546-47 i 1561-63uczestniczył w Soborze Tryd.; 1558 został bpem Vieste, a1565 kard. i legatem pap. w Hiszpanii. Jako papież dążył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /5 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XIV, Niccolò Sfondrati

  ur. 11 II 1535 wSomma Lombardo, zm. 6 X 1591 w Rzymie, papież od 27 IX1590.

  Po studiach prawniczych w Perugii, Padwie i Pawii został1560 bpem Kremony, a 1583 kard.; zostawszy papieżembył zwolennikiem polityki hiszp. i wspierał Ligę Kat. —» Gwizjuszów,a 1591 zagroził ekskomuniką franc. królowi —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XI, Pierre Roger de Beaufort

  ur. 1329 wRosiers d'Egletons k. Tulle, zm. 27 III 1378 w Rzymie, ostatnipapież (od 30 XII 1370) awiniońskiej niewoli.

  Jako kard. (mianowany 1348 przez wuja, pap. KlemensaV) studiował prawo kan. w Perugii; po rozpoczęciu pontyfikatubezskutecznie usiłował pojednać królów Francji i Angliiw —» stuletniej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ VI

  zm. po 1018, antypap. 1012. Wybranyza pap. —> Benedykta VIII przez Krescencjuszów, szukającpoparcia przybył na Boże Narodzenie 1012 w stroju pontyfikalnymdo Pöhlde, na dwór ces. Henryka II; cesarz zakazałjednak G. noszenia insygniów pap. (krzyż przejął w depozyt),przyrzekł rozwiązać kwestie sporne w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ VII, Hildebrand Św.

  ur. ok. 1020 w Toskanii,zm. 25 V 1085 w Salerno, papież od 1073, inicjatortzw. —» gregoriańskiej reformy.

  W rzym. klasztorze benedyktynów na Awentynie przyjął1047 niższe święcenia; towarzyszył pap. —* Grzegorzowi VIna wygnaniu w Kolonii, a po jego śmierci udał się do jednegoze zreformowanych klasztorów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /8 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ II Św.

  ur. 669 w Rzymie, zm. 11 II 731tamże, papież od 19 V 715, rzymianin.

  Wychowywany na Lateranie, za pap. Sergiusza I zostałsubdiakonem, skarbnikiem i bibliotekarzem; jako diakon (od709) towarzyszył pap. Konstantynowi I w podróży do Konstantynopolaw sprawie uznania postanowień synodów —* trulańskich(680 i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /3 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ VIII, Albert de Morra CRSA

  ur. między1105 a 1110 w Benewencie, zm. 17 XII 1187 w Pizie, papieżod 21 X 1187.

  Jako zakonnik w Laon 1155-56 został kard.;za pap. Aleksandra III był legatem (m.in. w Anglii), od 1178kanclerzem Kurii rzym., w Benewencie założył KongregacjęCRSA z surową regułą. Wybrany w Ferrarze na następcępap. Urbana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ III Św.

  zm. 10 XII 741 w Rzymie, papieżod 18 III 731. Był z pochodzenia Syryjczykiem; jako papieżkontynuował politykę swego poprzednika —» Grzegorza II.

  Na rzym. synodzie (731), po nieudanych próbach pojednaniasię z ces. —> Leonem III Izauryjskim, G. ekskomunikowatpopieranych przez cesarza obrazoburców (—*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ VIII, Maurycy zw. Burdinus OSB

  ur. wLimoges (Francja), zm. po VIII 1137 w Cava dei Tirreni,antypapież 8 III 1118 - IV 1121.

  Jako benedyktyn w Cluny został 1099 bpem Coimbry, a1109 abpem Bragi; z powodu sporu z abpem Bernardem zToledo o metropol, przynależność bpstwa Coimbry G. zostałsuspendowany, a 1114 zrehabilitowany przez pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ IV

  zm. I 844 w Rzymie, papież od 827,rzymianin. Za pap. Paschalisa I był prezbiterem kościoła św.Marka w Rzymie, jesienią 827 został wybrany na papieża idopiero 29 III 828 konsekrowany (zgodnie z Constitutio romanaz 824, wymagającą od elekta złożenia przysięgi wiernościcesarzowi przed przyjęciem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 603

  praca w formacie txt

Do góry