Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ z SANOKA abp.

  ur. ok. 1407 w okolicySanoka, zm. 29 I 1477 w Rohatynie k. Lwowa, filozof i humanista.

  Po studiach 1428-33 w Akademii Krak., które ukończył zestopniem bakałarza, został wychowawcą synów wojewodykrak. Jana Tarnowskiego; przed 1437 przyjął święceniakapł.; ok. 1437 udał się do pap. Eugeniusza lV, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /5 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ ze STAWISZYNA

  ur. 1481 w Stawiszyniek. Kalisza, zm. 18 V 1540 w Krakowie, filozof i teolog.

  Po studiach w Akademii Krak. został 1504 magistrem artium;od 1524 wykładał na wydz. teologii (doktorat 1534);1533 i 1536 byl dziekanem tegoż wydz., a 1538-40 rektoremAkademii; jako kanonik przy kościele św. Anny (od 1520) ikustosz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z SZAMOTUŁ ks.

  ur. ok. 1480 w Szamotułach,zm. 11 lub 12 VII 1541 w Poznaniu, prawnik, rektorAkademii Krakowskiej.

  Po studiach 1501-06 w Akademii Krak. był 1507-09 rektoremszkoły katedralnej w Gnieźnie, a 1510 na Wawelu; pouzyskaniu doktoratu praw wykładał od 1517 na wydz. prawa(1524 powierzono mu katedrę); 1525-27...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ PAWEŁ z BRZEZIN

  ur. ok. 1525 w Brzezinachk. Łęczycy, zm. 1591 w Rakowie (lub Pińczowie), teolog,jeden z twórców — braci polskich.

  Tytuł magistra sztuk wyzwolonych uzyskał 1547 w AkademiiKrak.; teologię studiował w Królewcu pod kierunkiemF. Staphylusa i 1549 został rektorem szkoły św. Marii Magdalenyw Poznaniu; za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ II, właśc. Georgios Kyprios

  ur. 1241 naCyprze, zm. 1290 w Konstantynopolu, patriarcha, teolog.

  Był uczniem historyka bizant. i ces. dyplomaty JerzegoAkropolity, pod którego kierunkiem otrzymał gruntowne wykształceniehuman, i teol.; jako przyjaciel patriarchy JanaXI Bekkosa (1275-82) i bliski współpracownik ces. MichałaVIII Paleologa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z BUCZKOWA OP bp.

  zm. 1424 (lub1425) we Włodzimierzu Wołyńskim.

  Jako przeor dominikanówzostał 1400 łac. bpem włodzimierskim; realizował politykęwielkiego księcia litew. —> Witolda, zmierzającego dostworzenia niezależnej metropolii;

  w związku z tym G. dążyłdo wyzwolenia się spod zwierzchnictwa podległych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ II abp.

  ur. ok. 1402 na terenie obecnejBułgarii, zm. 1472 w Nowogródku, unicki metropolita kijowski.

  Jako uczeń i przyjaciel metropolity kijowskiego Izydorapomagał mu w propagowaniu unii —» florenckiej na Rusi;podróżował z Izydorem do Moskwy, skąd udał się do Konstantynopola,gdzie został archimandrytą monasteru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z CYPRU

  Żył na przełomie VI i VII w.,mnich nestoriański, pisarz ascetyczny.

  Z pochodzenia byłPersem; żył jako pustelnik koło Mont Izla; pod koniec VI ina pocz. VII w. (za czasów —» Arkadiusza, bpa Konstancji)udał się na Cypr, skąd przed śmiercią powrócił do Mont Izla.Znane są 2 dzieła G. - Liber sermonům...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ III, zw. Mammas

  ur. ok. 1400 w Konstantynopolu,zm. 1459 w Rzymie, patriarcha.

  Pochodził z zamożnej rodziny związanej z dworem Paleologów;1415-20 był mnichem w Konstantynopolu, a 1423-28spowiednikiem ces. Jana VIII Paleologa; w Ferrarze występowałprzeciw unii Kościołów łac. i gr. (—» Florencki Sobór),lecz przykład kard...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z GDAŃSKA OFMRef

  zm. 24 II 1681 wBiałej Podlaskiej, działacz zak., kronikarz.

  Do zakonu wstąpił1633; święcenia kapł. przyjął ok. 1640; wydelegowany1647 do założenia klasztoru w Wejherowie, przebywał tamdo 1677 (z przerwą 1663-71), kierując budową zespołu sakr.oraz —» kalwarii; założył tam szkołę klasztorną i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt

Do góry