Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRZELAK WŁADYSŁAW ks.

  ur. 3 VI 1886 w Westrzyk. Ostrowa Wlkp., zm. 2 VI 1944 w Krakowie, teolog.

  Poroku studiów med. w Greifswaldzie wstąpił 1907 do seminariumduch. w Poznaniu, 1911 przyjął święcenia kapł., a nast.studiował teologię fundamentalną w Münster, gdzie słuchałwykładów m.in. F. Diekampa i J. Mausbacha; od 1918...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z WALENCJI SJ

  ur. 1549 (lub 1545) wMedina del Campo (Stara Kastylia), zm. 25 IV 1603 w Neapolu,teolog zw. doctor doctorum, twórca —» walencjanizmu.

  Do zakonu wstąpił 1565; studiował 1566-68 i 1571-72 wSalamance oraz 1569-71 w Valladolid; 1573-75 wykładał teologięw Dylindze, 1575-92 w Ingolstadt i 1598-1602 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z ŻARNOWCA

  ur. ok. 1528 w Żarnowcuk. Miechowa, zm. 1601 we Włoszczowej, teolog kalwiński.

  Studiował teologię w Akademii Krak.; 1566 jako katechistaw Krzcięcicach k. Sędziszowa wziął udział w synodzie wodzisławskim;należał do współtwórców —* sandomierskiejzgody (1570); 1578 jako minister zboru w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZEK WOJCIECH ks.

  ur. 1810 w Ciścu k. Wadowic,zm. 1 III 1890 w Bochni, przyrodnik, pionier taternictwa.

  Teologię studiował w seminarium duch. w Tarnowie;po przyjęciu 1842 święceń kapł. kontynuował (do 1845) studiateol. w Augustineum w Wiedniu, gdzie uzyskał doktorat;1845-57 był prof, teologii dogm. w tarn, seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZEW

  Parafia w dek. kolskim w diec. włocławskiej(do 1818 w gnieźn., 1818-1920 warsz., 1920-25 łódzkiej).

  G., początkowo wieś książęca, 1236 został darowanyabpom gnieźn.; 1357 wzmiankowany jako miasto, lokowane1550 na prawie magdeburskim na mocy przywileju króla ZygmuntaII Augusta, 1691 przez abpa M...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZEWICE

  Parafia w dek. łagowskim w diec.sandomierskiej (do 1992 w diec. sandomiersko-radomskiej).

  Parafię G. erygowano ok. 1346 przy wzniesionym wówczasprzez właścicieli wsi G., benedyktynów ze Świętego Krzyża,kościele św. Jana Chrzciciela; rozbudowany 1627, murowany,powstał z pierwotnej rotundy rom., zbudowanej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZEWSKA MARIA

  ur. 18 IV 1888 w Wołuczyk. Rawy Mazowieckiej, zm. 7 V 1967 w Warszawie, twórcapolskiej pedagogiki specjalnej.

  Studia rozpoczęła na wydz. przyrodniczym UJ, a kontynuowałana Międzynar. Fakultecie Pedologicznym w Brukseli(kierowanym przez J. Joteyko) oraz w Paryżu, gdzie 1916uzyskała doktorat estetyki; była...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /3 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ PREZBITER

  Żył w VI-VII w., autor biografiiśw. —» Grzegorza z Nazjanzu (PG 35,244-304; pol.przekład Święty Grzegorz z Nazjanzu. Mowy wybrane, Wwa1967, 27-54), opracowanej na podstawie jego mów i poematuautobiogr.;

  niekiedy G. bywa utożsamiany z innym Grzegorzem(lub Georgiosem) z Cezarei Kapadockiej, żyjącym wVII-IX...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z RIMINI OESA

  ur. w 2. poł. XIII w. wRimini, zm. 20 XI 1358 w Wiedniu, filozof, teolog, zw. doctorauthenticus, przedstawiciel —> augustiańskiej szkoły (I).

  Studiował 1323-29 w Paryżu i tam uzyskał bakalaureatsztuk wyzwolonych; nast. uczył w szkołach augustiańskich wBolonii, Padwie i Perugii, a od 1341 w Paryżu (—*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z SAMBORA ks.

  Właśc. Grzegorz Czuj,ur. ok. 1523 w Samborze (Ukraina), zm. 26 II 1573 w Krakowie,poeta łaciński.

  Od 1552 studiował w Krakowie; był nauczycielemi rektorem m.in. szkół w Przemyślu (1547-50),Lwowie (1550-53) i Krakowie (od 1559); 1561 otrzymał stopieńmagistra; od 1563 wykładał w Akademii Krak. poetykęi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 733

  praca w formacie txt

Do góry