Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GUMILEWSKI FIŁARIET

  Imię chrzestne Dmitri Grigorjewicz,ur. 23 X 1805 w Konobiewie, zm. 9 VIII 1866 w Konotopach,abp prawosł., teolog i historyk Kościoła.

  Po ukończeniu 1826 seminarium duch. w Tambowie studiowałw Moskiewskiej Akademii Duch.; 1 8 3 0 złożył śluby zak.,przyjmując imię Fiłariet (po metropolicie F. —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUNDULIĆ IVAN

  ur. 8 I 1589 w Dubrowniku, zm. 8XII 1638 tamże, chorw. poeta.

  Pochodził ze starego rodu patrycjuszowskiego;całe życie spędził w Republice Dubrownickieji należał do kręgu osób przychylnych jezuitom; w gimnazjumbył uczniem m.in. humanisty wł. Camilla Camilli,wielbiciela T. Tassa.

  Początkowo pisał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUMILOW NIKOŁAJ STIEPANOWICZ

  ur. 3 IV 1886 wKronsztadzie, zm. 24 VIII 1 9 2 1 w Petersburgu, ros. poeta.Studiował ( 1 9 0 6 - 0 8 ) historię sztuki i literaturę na Sorbonie.

  Po powrocie do Petersburga wraz z kilkoma poetami utworzył Akademię Poetycką (Akademija sticha) o oficjalnej nazwieTow. Miłośników Słowa Artyst. (Obszcziestwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUNKEL HERMANN

  ur. 23 V 1862 w Springe k. Hanoweru,zm. 11 III 1932 w Halle, biblista luterański. Wykładałteologię bibl. i egzegezę NT w Getyndze (1888), a potem STw Halle (1889-93), Berlinie (1894-1907), Giessen (1907--20) i ponownie w Halle (1920-27).

  Prowadząc badania porównawcze rei. kultury ludów staroż.Bliskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /4 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUMINO

  Parafia w dek. płońskim w diec. płockiej.

  Wieś G., należąca do XVIII w. do kapituły p ł o c , miała kościółpar. św. Nereusza, fundowany przez bpa płoc. AndrzejaI Gryfitę (ok. 1239-44); kolejny, wzniesiony w 1. poł. XVIw., murowany, rozbudowany 1618, pod wezw. św. Pankracego,spłonął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GULIŃSKI JAN

  Żył w 1. poł. XVII w., ewang. teolog ipisarz. Miał wykształcenie human, i teol.; 1 6 3 3 został lektoremjęzyka pol. w gimnazjum akademickim w Gdańsku;udzielał także prywatnie lekcji języka pol., w ramach którychuczyt historii i poezji pol. oraz retoryki i epistolografii; głosiłkazania w języku pol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUNNARSSON GUNNAR

  ur. 18 V 1889 w Valpjófsstadhur(wsch. Islandia), zm. 21 XI 1975 w Reykjavíku, pisarzislandzki.

  Od 1907 przebywał w Danii, gdzie w Askov uczyłw wyższej szkole lud.; od 1910 publikował wiersze, opowiadania,artykuły kryt. w czasopismach; 1936 otrzymał tytułdoktora h.c. uniw. w Heidelbergu; 1939 powrócił do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUMPLOWICZ LUDWIK

  ur. 3 III 1839 w Krakowie,zm. 19 III 1909 w Grazu (Austria), prawnik i socjolog.

  Pochodziłz rodziny żyd.; studia prawnicze odbył w Krakowie iWiedniu; 1864 uzyskał doktorat na U J , po czym pracowałjako adwokat i notariusz; prowadził też działalność publicystycznąi polit.; 1875 został docentem, a 1882...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GULU

  Diecezja w pn. Ugandzie eryg. 25 III 1953, sufr.Kampali; powstała z prefektury apost. Nilo Equatoriale,eryg. 12 VI 1923 i podniesionej 10 XII 1 9 3 4 do rangi wikariatuapost., który 1 XII 1950 zmienił nazwę na G.

  Diecezjazajmuje 27 9 2 7 km2 i liczy 6 9 2 9 8 0 mieszk., w tym 3 0 4 9 9 0katolików, 24 parafie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUNA

  (sanskr. nić, cecha, przymiot, zaleta), w systemie—» sankhji i —* jogi oznacza składnik rzeczywistości (nie jakoczęść, ale raczej jako natura, sposób, funkcja); w —» wajsieszice,tworzącej parę z —> njają, oznacza cechę jako drugąpo substancji (drawja) kategorię (padartha) rzeczywistościspośród 6 (lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /2 675

  praca w formacie txt

Do góry