Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GWAŁT

  Niesprawiedliwe (fiz. lub mor.) oddziaływaniena jednostkę, a w niektórych przypadkach również na całąspołeczność, naruszające istotne jej wartości osobowe lubutrudniające albo też uniemożliwiające wolne i świadomedziałanie; także bezprawne działanie, głównie o charakterzespoł.-polit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /8 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUYOT Louis JEAN kard.

  ur. 7 VII 1905 w Bordeaux,zm. 1 VIII 1988 tamże, duszpasterz.

  Po studiach prawniczychukończył seminarium duch. w Bordeaux, gdzie 1932 przyjąłświęcenia kapł. i nast. prowadził działalność duszpast. wśródrobotników; studia teol. kontynuował w Angelicum w Rzymie,a po powrocie do Bordeaux pracował jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWEBROWIE

  (tur. giaur, pers. gabr), nazwa (wychodzącaz użycia) wyznawców —> zaratusztrianizmu w Iranie (wIndiach czciciele -» Ahury Mazdy zw. są parsami); g. określająsiebie jako zardusztijan (wyznawcy —> Zaratusztry),przydaje się im też nazwę atesz-parastan (czciciele ognia).

  Po najeździe arab. na Persję i upadku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWARANCJA

  (w łacinie średniow. guarantia zapewnienieczegoś), zobowiązanie do spełnienia umówionych przezstrony warunków bądź do utrzymania pewnego stanu faktycznegolub prawnego; dotyczy stosunków cywilnoprawnych imiędzynar.; wg KPK z 1983 do g. w prawie kośc. stosuje się odpowiednie przepisy prawa cywilnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUYSKI, Gujski MARCELI MAREK

  ur. 17 VI 1830 wKrzywoszyńcach na Ukrainie, zm. 6 V 1893 w Krakowie,rzeźbiarz.

  Od 1855 uczył się rzeźby w Warszawie pod kierunkiemD. Zalewskiego, a także 1856 w Szkole Sztuk Pięknych;od 1857 studiował w Akademii św. Łukasza w Rzymie; nast.przebywał we Florencji i Bolonii, a 1867-72 we Francji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWARANCYJNA USTAWA

  Prawo Królestwa Wł.wprowadzone 13 V 1871 w celu rozwiązania —> rzymskiejkwestii (po zajęciu Państwa Kośc. wraz z Rzymem); nie uznanaprzez Stolicę Apost. została zniesiona 1929 na mocy 26art. Paktów Later. (—» laterańskie traktaty).

  Tekst u.g., przedstawiony Stolicy Apost., zawierał m.in.następujące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUZOWIUSZ, Gusovius JAN GOTFRYD

  ur. 5 IV 1735w Pruskiej Iławie k. Królewca, zm. 3 IX 1785 w Gdańsku,pol. kaznodzieja ewang., pisarz, tłumacz.

  Kształcił się w Brodnicy,Toruniu i Gdańsku; teologię i filozofię studiował 1755--59 na uniw. w Rostocku; od 1766 był nauczycielem, a od1773 lektorem języka pol. w Gimnazjum Gdańskim i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWARDIA SZWAJCARSKA PAPIESKA, Conors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis

  Jednostka wojskowa,korpus odpowiedzialny głównie za bezpieczeństwo papieżai ochronę apost. pałaców.

  Pierwsze wzmianki o żołnierzachszwajc, pełniących różne funkcje w posiadłościachpap., pochodzą z XIV w.; pap. Sykstus IV (1471-84) podejmowałz niektórymi władcami rokowania, mające zapewnićregularny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUZZETTA GIORGIO COr

  ur. 23 IV 1682 w Piana deiGreci k. Palermo, zm. 22 XI 1756 tamże, działacz unijny.

  Jako kapłan diec. wstąpił ok. 1713 do zgromadzenia; 1716 wPiana dei Greci zorganizował wspólnotę oratorianów obrządkugr.kat., a 1733 wraz z Antoninem Brancata - kolegiumdla młodzieży z kolonii gr. na Sardynii;

  1734...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUYON du CHESNOY JEANNE MARIE, Z domu Bouvier de la Motte

  ur. 13 IV 1648 w Montargis, zm. 9 VI 1717 wBlois, mist, pisarka.

  Kształciła się w szkole klasztornej w Montargis; od wczesnejmłodości przeżywała stany mist.; 1676 zostawszy wdowąpoświęciła się działalności apost.; 1681 została wychowawczyniąw domu neofitek (wspierała go materialnie) w Gex...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /2 440

  praca w formacie txt

Do góry