Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GWIDON, Guido Gallus SOCist kard.

  zm. 20 V 1272,legat pap. w Polsce. Pochodził z Burgundu; 1255 został opatemCíteaux i gen. zakonu; 1262 pap. Urban IV mianował gokard.;

  1265-67 był legatem pap. Klemensa IV w krajachskand., części Niemiec i w Polsce, zajmując się szczególnieustawodawstwem kośc; zorganizował synody w Bremie,Magdeburgu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIAZD i PLANET BÓSTWA

  Przedmiot kultu w religiachniechrześc. (—» astrolatria), którego podstawą jest animistycznakoncepcja ciał niebieskich (—> astralne bóstwa),jako poruszających się istot, wywierających wpływ na przebiegzdarzeń na ziemi (—» astrologia).

  Gwiazdy i planety w religiach indywidualizowano lub grupowanow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /2 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWINEA, Republika Gwinei, République de Guinée

  Od2 X 1958 niepodległe państwo w zach. Afryce (od 1891 koloniafranc, włączona 1904 do Franc. Afryki Zach.); graniczyna pn. zachodzie z —» Gwineą Bissau, na pn. z Senegalem,na pn. wschodzie z Mali, na wsch. z Wybrzeżem Kości Słoniowej,na pd. z Liberią i Sierra-Leone, granicę zach. wyznaczaOcean Atlantycki;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /2 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIDON z AREZZO OSBCam

  ur. ok. 991, zm. po1033, teoretyk muzyki.

  Kształcił się w opactwie benedyktyńskimw Pomposie k. Ferrary, gdzie został mnichem; zdobyłtam sławę wykonaniem antyfonarza, w którym wykorzystałnowy liniowy system nauczania muzyki; ok. 1025 opuści! klasztori przeniósł się do Arezzo; bp Teobald zatrudnił go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIAZDA

  (hebr. kokab, gr. astor, fósforos, stojcheja),ciało niebieskie świecące samoistnie, z natury podobne doSłońca; wiele g. tworzy niezmienne ugrupowania (gwiazdozbiory),którym w starożytności nadano nazwę g. stałych; znimi też wiązała się mitologia wielu ludów (—> astralne bóstwa,—» astralne mity);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /5 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWARDIAN

  (w łacinie średniow. guardianus = castosstróż, strażnik), w zakonach franciszkańskich oficjalny i popularnytytuł przełożonego wspólnoty braci, a w miarę rozwojui organizacji zakonu (—» franciszkanie I A) określenieprzełożonego uformowanego —» domu zakonnego (2).

  Zgodnie z zasadą minoritas u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /4 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUZZO AUGUSTO

  ur. 24 1 1894 w Neapolu, zm. 15 VIII1986 w Turynie, filozof.

  Wykładał filozofię na uniw. w Pizie (od 1932) i w Turynie(od 1934); 1950 założył czasopismo „Filosoiia. Rivista quadrimestrale",którym kierował do śmierci. Początkowo zajmowałsię estetyką i historią filozofii, a nast. problematyką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWATEMALA, Republika Gwatemali, República de Guatemala

  Państwo w Ameryce Środk. graniczące na pn. izach. z Meksykiem, na wsch. z Hondurasem i Salwadorem,na pn. wschodzie z Belize, granicę pd. stanowi Ocean Spokojny;zajmuje 108 889 km2 i liczy 7,74 min mieszk. (1987),z czego 40% stanowią Indianie, a 1% potomkowie hiszp.zdobywców; chrześcijaństwo wyznaje 90%...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /8 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWADELUPA, Guadeloupe

  Wyspa na Morzu Karaibskimw archipelagu Antyli Franc. (— Antyle), 1850-1951 diec.Gwadeloupe - Saint-Pierre (—> Basse-Terre - Pointe-à-Pitre).

  Wyspę odkrył 1493 K. Kolumb, który pierwotną jej nazwę(Karoukera) zmienił na G., dedykując nowy ląd MB z —>Guadalupe (Hiszpania) jako wotum wdzięczności za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWATEMALA

  Stolica państwa —» Gwatemala, siedzibametropolii z sufraganiami (od 1982): Huehuetenango, Jalapa,Quezaltenango, San Marcos, Santa Cruz del Quiche, Solóla,Vera Paz, Zacapa, wikariatami apost. El Peten (od 1984) iIzabal (od 1988), prelatura Escuintla (od 1960); od 1957 G.pozostaje w unii z prałaturą Santo Cristo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt

Do góry