Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HABICHT MIECZYSŁAW

  ur. 5 V 1918 w Krakowie, zm.11 VII 1982 w Lanaken (Belgia), działacz kościelny.

  Po studiach z zakresu prawa i nauk polit, oraz po pracydyplomatycznej na Dalekim Wsch., prowadził 1947 działalnośćw pol. Akcji Kat. w Londynie; nast. podjął pracę wMiędzynar. Ruchu Studentów Kat. Pax Romana we FryburguSzwajc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACHAN

  Duchowny, zwierzchnik wyznania karaimskiego(—» karaimi), przywódca rei. i świecki; w myśl Statutu KaraimskiegoZwiązku Rei. w Polsce h. jest zwierzchnikiem duchowieństwakaraimskiego i zastępcą przew. zarządu tegoZwiązku. Urząd ustanowiony został 1837 w Eupatorii(Krym), a 1857 przeniesiony do Trok k. Wilna;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABIT

  (łac. habitus ubranie, strój), ubiór członków instytutówzak. męskich i żeńskich, określony przez —» konstytucjezakonne, noszony na znak poświęcenia się Bogu i świadectwoubóstwa; prawodawstwo po Soborze Wat. II używapojęcia h. w znaczeniu szerszym - strój zak. (kan. 669).

  1. G e n e z a i r o z w ó j -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /9 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABERT ISAAK bp.

  ur. ok. 1600 w Paryżu, zm. 15 IX1668 w Pont-de-Sa!ars k. Rodez, teolog, pisarz, polemista.

  Po wydaniu 1623 tomu wierszy łac. Pietas regia (zadedykowanegokard. A.J. Richelieu) otrzymał tytuł bakałarza, a1626 doktoryzował się z teologii na Sorbonie; brał udział wpolemice dotyczącej ustanowienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABERSCHRACK MIKOŁAJ

  Tworzył w 2. poł. XV w.w Krakowie, malarz. Pochodził z Nowej Wsi pod Krakowemi 1454 otrzymał obywatelstwo miasta Krakowa; 1468 zawarłumowę z konwentem augustianów przy kościele św. Katarzyny,zobowiązującą go do wykonania ołtarza głównego; 1476pracował we Lwowie, gdzie dla tac. katedry pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABERL FRANZ XAVER

  ur. 12 IV 1840 w Oberellenbach(Bawaria), zm. 5 IX 1910 w Ratyzbonie, niem. muzykolog,przedstawiciel —» cecylianizmu.

  Po przyjęciu 1862 święceń kapł. był m.in. chórmistrzem wkatedrze w Pasawie; 1867-70 prowadził w Rzymie badania wtamtejszych archiwach i bibliotekach, będąc jednocześnie organistąw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAASE TEODOR KAROL

  ur. 14 VII 1834 we Lwowie,zm. 27 III 1909 w Cieszynie, pastor ewang., działacz społ.--polit. na Morawach i Śląsku Cieszyńskim.

  Był synem superintendenta lwowskiego Adolfa Teodora;od 1852 studiował filozofię i teologię ewang. na uniw. w Getyndze,Berlinie i Rostocku, gdzie 1856 uzyskał doktorat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÄBERLIN PAUL

  ur. 17 II 1878 w Kesswil k. SanktGallen, zm. 29 IX 1960 w Bazylei, filozof, pedagog.

  Studiował 1897-1900 teologię protest., filozofię, biologięi psychologię w Bazylei, Getyndze i Berlinie, a nast. byłnauczycielem i 1904-09 dyr. seminarium nauczycielskiego wKreuzungen; po habilitacji 1908 wykłada! jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABAKUK

  (hebr. chabaqquq, od chabaq objął, uścisnął- por. 2 Kri 4,16); etymologia imienia niepewna; wg LXXgr. transkrypcja ambakoum albo abbakoum sugeruje asyr.pochodzenie (chambaququ cassia tora roślina warzywna, dzikicynamon), jeden z —» proroków mniejszych (Ha 1,1; 3,1),działający w Judzie prawdopodobnie 609-598...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABAKUKA KSIĘGA (Ha)

  Księga ST znajdująca się wkanonie hebr. i chrzęść, na ósmym miejscu w zbiorze dwunastu— proroków mniejszych. Układ treści Ha jest jasny, log.i harmonijny; poza tytułem (1,1) wyróżnia się 3 części -

  °dwa paralelné dialogi (1,2 - 2,4): pytanie (skarga - modlitwabłagalna; 1,2-4 i 1,12-17) i odpowiedź...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /10 843

  praca w formacie txt

Do góry