Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HAGIOSORITISSA, Chalkopratissa

  (gr. hagion sorosświęty relikwiarz), bizant. ikonograficzny typ przedstawieńMaryi, którego nazwa pochodzi od cudownej ikony MB,czczonej od poł. VI w. w sanktuarium maryjnym - Chalkoprateiaw Konstantynopolu, związanej z relikwiami PaskaNMP; wyobraża Maryję (bez Dzieciątka Jezus) w orędującejpozie, w całej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /6 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAHANEC JÓZEF bp.

  ur. 10 IV 1793 w Twarożcu Wysznimk. Bardiowa, zm. 22 XII 1875 w Preszowie, ukraińskidziałacz nar. na Rusi Zakarpackiej.

  Filozofię studiował wWielkim Waradynie (Oradea), a teologię w Trnawie; 1817przyjął święcenia kapł. w obrządku gr.kat.; do 1841 był duszpasterzemw par. Peklin-Orosz, Viszlo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAFIA - DZIEJE

  1 . W s t a r o ż y t n o ś c i chrzęść, powstały najstarszespisy męczenników i bpów (—> Depositio martyrům iDepositio episcoporum), układane od II w. na liturg. użytekKościołów lokalnych, a zamieszczone w —» Chronografie zroku 354; zapiski komemoracyjne stały się zalążkiem przyszłych—» kalendarzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /13 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAHN HEINRICH

  ur. 29 VIII 1800 w Akwizgranie, zm.11 III 1882 tamże, działacz mis. i społeczny.

  Po studiachmed. w Gandawie pracował jako lekarz w Montsen k. Liège,gdzie 1832 zetknął się ze Stow. Rozkrzewiania Wiary podwezw. św. Franciszka Ksawerego (—> Franciszek Ksawery III2°); 1842 założył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAFIA - W POLSCE

  Początki h. związane są z wprowadzeniemchrześcijaństwa i rozwojem rodzimych kultów świętych. Wś r e d n i o w i e c z u powstały teksty o dużej wartości hist.,przede wszystkim żywoty św. Wojciecha z przełomu X i XIw., np. Est locus in partibus Germaniae, tzw. Vita prior(MPHn IV 1), pisany 998-999...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /16 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIASMA

  (gr. hagiasmas poświęcenie), w Kościołachwsch. nazwa obrzędu zwykłego (mała h.) i wielkiego (wielkah.) poświęcenia wody (1) w uroczystość —> Objawienia Pańskiego(Epifania) oraz nazwa poświęconej wody, zw. „Jordanem"lub „wodą jordańską" (2).

  1. Obrzęd h. wywodzi się z liturg. wspomnienia —*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /5 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIA SOFIA

  (gr. mądrość Boża), do V w. Megale Ekklesia,kościół katedralny w Konstantynopolu (Stambuł) położonyobok pałacu ces. i siedziby patriarchy.

  Budowę kościoła rozpoczął ces. Konstantyn II, a konsekracjidokonał 360 patriarcha Eudoksjusz; była to prawdopodobnie5-nawowa bazylika, poprzedzona atrium z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /3 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAF

  (gr. hagios święty, graf ein pisać), świętypisarz, natchniony autor księgi Pisma św. (por. KO 11), takżeautor życiorysów świętych (—» hagiografia).

  H. określa się każdego człowieka, który pod wpływemnatchnienia Bożego (—> natchnienie Pisma św.) przyczynił siępozytywnie i twórczo do powstania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAFIA

  (gr. hagios święty, graf ein pisać), dziedzina—> historiografii kośc. zajmująca się historią życia idziejami kultu świętych; rozwijająca się od II w., wraz z kultemświętych w Kościele wsch. (—> bizantyjska teologia II 5)i zach., poddana została w XVII w. nauk. krytyce przez —»bollandystów i —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÄGEN JOHANNES GEORG SJ

  ur. 6 III 1847 w Bregencji(Austria), zm. 5 IX 1930 w Rzymie, matematyk i astronom,brat Martina.

  Do jez. prowincji górnoniem. w Gorheim k. Sigmaringenwstąpił 1863; filozofię studiował w Maria Laach (1867-70), amatematykę i astronomię w Münster i Bonn (1870-72); pousunięciu jezuitów z Niemiec uczył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 659

  praca w formacie txt

Do góry