Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HAJNÓWKA

  Miasto, parafia kat. w dekanacie BielskPodlaski, należącym do apost. administratora diec. w —> Drohiczynien. Bugiem (od 1991 diecezja), oraz parafia i dekanatprawosł. w warszawsko-bielskiej diecezji prawosławnej. WXVIII w. na zach. krańcu Puszczy Białowieskiej, wchodzącymw skład dóbr książąt litew., a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALBERSTADT

  Bpstwo hist, w RFN (Saksonia), sufr.Moguncji. Bpstwo zał. przez Karola Wielkiego w Seligenstadt(Osterwieck) przeniesiono 818 do IT., którego pierwotneterytorium (między Łabą, Soławą, Oker i Muldą) uległozmniejszeniu na rzecz —> Magdeburga i —» Merseburga(X w.).

  Bp Hildegrim II (853-887) konsekrował 857...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAKATA, Niemiecki Związek Kresów Wschodnich, Deutscher Ostmarken verein

  Antypol. organizacja mająca na celupopieranie niemczyzny na wsch. terenach Rzeszy Niemieckiej,zal. 1894 (do 1899 pod nazwą Verein zur Förderung desDeutschtums in den Ostmarken) w Poznaniu przez Ferdynandavon Hansemanna, Hermanna Kennemanna i Heinrichavon Tiedemanna (od pierwszych liter twórców - HKT).

  H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /3 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALDREIN, Halderen von Wesel ARNOLD

  zm. 30 X1534 w Kolonii, kat. humanista i teolog polemiczny. W 1504został magistrem sztuk wyzwolonych, po czym doktorem teologii,a 1531 kanonikiem katedralnym w Kolonii.

  Do najważniejszychprac H., w których polemizował z protest, reformatorami(głównie z Ph. Melanchtonem) w sprawach ChrystusowegoKościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAKELDAMA

  (aram. pole krwi), nazwa terenu w pobliżuJerozolimy, dawne Pole Garncarza.

  Wg Mt 27,6-10 polemkrwi nazwano teren zakupiony przez kapłanów żyd. za srebrnikizwrócone przez — Judasza Iskariotę, będące zapłatą zawydanie Jezusa; odmienną wersję zawierają Dz 1,18-20, wgktórych określenie H. wiąże się ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAKENBERGER, Hackenberger ANDRZEJ

  ur. ok.1574 w Koszalinie, zm. VI 1627 w Gdańsku, muzyk i kompozytor.

  Pierwsze wzmianki o H. jako lutniście i kompozytorzena dworze króla Zygmunta III Wazy pochodzą z 1602; funkcjete pełnił prawdopodobnie do 1608, potem był kapelmistrzemkapeli kościoła NMP w Gdańsku.

  H. tworzył reprezentatywne formy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALACHA

  (hebr. chalak chodzić, postępować, żyć; chalachadroga, postępowanie, norma, prawo), forma —* midraszu,interpretacja Prawa Mojżeszowego w odniesieniu dokonkretnych warunków i okoliczności życiowych; stanowiącautentyczną i autorytatywną wykładnię oraz uzupełnieniePrawa obowiązywała na równi z Prawem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /3 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAJMON z HIRSAU, Heymo OSB

  Żył na przełomieXI i XII w., hymnograf. Był uczniem opata —> Wilhelma zHirsau, a nast. przeorem w tamtejszym klasztorze; po 1091napisał Vita beati Wilhelmi (PL 150,889-922; MGHSS XII209-225), ukazujące jego życie i cuda (dzieło to posłużyłopóźniej jako źródło do Codex Hirsaugiensis, przerobionegonast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAJFONG

  Diecezja w Wietnamie, sufr. Hanoi, eryg. 24XI 1960 z istniejącego od 24 VII 1678 wikariatu apost. (do 3XII 1924 pod nazwą Tonkin Wsch.); zajmuje 10 910 km2 iliczy 3,15 min mieszk., w tym 145 000 katolików, 7 księżydiecezjalnych.

   

  AAS 53(1961) 79, 347; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAJKOWICZ JÓZEF

  ur. ok. 1840, zm. po 1909, księgarz.

  Był urzędnikiem celnym w Grajewie i jednocześniewłaścicielem księgarni słynącej z rozpowszechniania książekpol. wśród Mazurów; były to wydawnictwa rei. (Biblia, kancjonały,postylle, katechizmy), przeznaczone dla ludu (broszury,podręczniki, książeczki dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /758

  praca w formacie txt

Do góry