Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HALLE (1)

  Miasto nad rzeką Solawą w Niemczech, siedzibaprotest, uniwersytetu.

  M i a s t o - Obok grodu, zal. 806 przez ces. Karola Wielkiegona granicy slow., powstała osada H., której geneza łączysię z odkryciem w tej okolicy solanek; 968 H. zostałowłasnością abpów magdeburskich, a od XII w. uzyskało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /4 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALIKARNAS, Halicarnassum

  (Bodrum w pd.-zach.Turcji), staroż. bpstwo w metropolii Stauropolis w rzym. prowincjiKaria; bpi znani są od pol. V w. - XI w.; od pol.X V I I I w. bpstwo tytuł.; bpami tytuł, byli m.in. sufraganiwarsz. J. -» Dekert (1858-61) i S. -> Gall (1918-33).

   

  D. Stiernon, DHGE XXIII 139-145.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALICJUSZ, Halicki SZYMON ks.

  ur. 1576 w Pilźnie,zm. 13 VI 1625 w Krakowie, teolog.

  Od 1594 studiował naAkademii Krak. i 1603 uzyskał stopień magistra sztuk wyzwolonych;w tymże roku rozpoczął wykłady na wydz. filozoficznym,którego 1613 został dziekanem; 1616 objął nowoutworzoną katedrę wymowy; 1619 przyjął święcenia kapl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLE (2)

  Nar. sanktuarium maryjne k. Brukseli (Belgia).

  W średniowieczu znaczące beneficjum bpstwa Cambrai z par.kościołem pod wezw. św. Marcina zostało w XIII w. nabyteprzez brabanckich książąt Hainaut, których mecenatowi sanktuariumzawdzięcza swą świetność artyst.; kult maryjny rozwijałsię tu od 2. poł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /5 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALKIEWICZ IGNACY MICHAŁ OFMConv

  ur. 1704 wWarszawie, zm. 10 IV 1770 tamże, historyk zakonu.

  Po wstąpieniu do zakonu przyjął ok. 1727 święcenia kapł.;1738-39 był regensem studium zak. w Krakowie, a 1740 wWarszawie, gdzie zreformował nauczanie, zrywając z wyłącznością —» szkotyzmu; 1743 został lektorem teologii mor. wAsyżu; 1752-59...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALICKA METROPOLIA

  Powstała 1367 w związku zorganizacją Kościoła kat. obrządku lac. na Rusi; istniała do1412, tj. do czasu przeniesienia jej siedziby do Lwowa i przemianowaniana —» lwowską metropolię.

  Po inkorporowaniu do Polski przez króla Kazimierza Wielkiegoziemi: przem. i sanockiej (1344), lwowskiej i halickiejz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /5 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALECKI Chalecki OSKAR

  ur. 26 V 1891 w Wiedniu,zm. 17 IX 1973 w White Plains k. Nowego Jorku, historyk.

  Studia hist., uwieńczone 1913 doktoratem filozofii, odbyłna UJ w Krakowie, gdzie 1915 habilitował się z historii Polskii 1916-18 wykładał; 1919-39 był profesorem katedry historiiEuropy Wsch. na UW, a 1920-21 dziekanem wydziału...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /5 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALBAN LEON

  ur. 23 IX 1893 w Krakowie, zm. 3 V1960 w Lublinie, kanonista, syn Alfreda.

  Studia prawnicze rozpoczął na Uniw. Jana Kazimierza weLwowie, a kontynuował w Wiedniu i Grenoble; 1916 uzyskałwe Lwowie tytuł doktora prawa i 1926 habilitował się w zakresieprawa kość; 1936 został prof. Uniw. Lwowskiego,1944 prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAJNAN, Haikou

  Prefektura apost. w Chinach eryg. 25V 1936 z istniejącej od 15 IV 1929 misji sui iuris; zajmuje35 000 km2 i 1950 liczyła 2,5 min mieszk., w tym 3419 katolików,9 parafii, 5 księży diec. i 14 zak., 20 sióstr.

   

  AAS 21(1929) 652-653, 28(1936) 453-454; Guida 1989; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALBAN BLUMENSTOCK ALFRED

  ur. 22 IX 1865 wKrakowie, zm. 26 IX 1926 we Lwowie, historyk prawa, kanonista,ojciec Leona.

  Studiował na UJ, gdzie 1887 uzyskał doktorat praw, a 1889habilitował się z prawa kan. na podstawie pracy Opieka papieskaw wiekach średnich (Kr 1889; Der päpstliche Schutzim Mittelalter, In 1890) i nast. rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 614

  praca w formacie txt

Do góry