Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HALLER KARL LUDWIG von

  ur. 1 VIII 1768 w Bernie,zm. 21 V 1 8 5 4 w Solurze, szwajc. prawnik i teoretyk państwa.

  Był 1806-17 prof, prawa państw, w Bernie, od 1814 członkiemWielkiej Rady Berna; po przejściu z protestantyzmu nakatolicyzm ( 1 8 2 1 ) pozbawiony został wszelkich urzędów izmuszony do opuszczenia kraju; swą konwersję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLER BERCHTOLD

  ur. 1492 w Aldingen k. Rottweil,zm. 25 II 1536 w Bernie, reformator protestancki.

  Uczył się w Rott weil i Pforzheimie, gdzie zaprzyjaźni! sięz Ph. Melanchtonem; 1510-11 studiował na uniw. w Kolonii,uzyskując tytuł magistra sztuk; 1513 został nauczycielem wtac. szkole w Bernie, a 1517 diakonem przy katedrze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALKIN FRANÇOIS SJ

  ur. 1 VII 1901 w Liège, zm. 25VII 1988 w Brukseli, bollandysta.

  Do zakonu wstąpił 1918 w s'Herenelderen k. Tongeren;1920-23 specjalizował się w klasyce pod kierunkiem J.B. HermanaSJ, a 1923-25 studiował na Gregorianum w Rzymie;1926 skierowany do współpracy z —> bollandystami udał siędo Florencji dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALICZ

  Ros. Galicz, ukraińskie Hałycz, miasto, ważnyośrodek życia kośc.-rel. na Ukrainie, siedziba historycznejprawosł. metropolii halickiej i metropolii obrządku łac. (—»halicka metropolia).

  Początki osadnictwa na terenie H., jednego z najstarszychmiast ruskich, sięgają przełomu IX i X w. (gród H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /7 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALL GRANVILLE STANLEY

  ur. 1 II 1846 w Ashfield(Massachusetts), zm. 24 IV 1924 w Worcester, psycholog ipedagog.

  Studiował filozofię i teologię w Union Theological Seminaryw Nowym Jorku, a potem w Bonn i Berlinie; nast. pracowałjako pastor i kaznodzieja w amer, wiosce; wkrótce jednakzainteresował się psychologią; uczęszczał na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALIFAX

  Metropolia we wsch. Kanadzie (prow. NowaSzkocja) z sufraganiami Antigonish, Charlottetown, Yarmouth;także bpstwo anglikańskie.

  Ewangelizację na terytorium późniejszej diecezji H. zapoczątkował1604 franc, kaplan Nicolas Aubry, pierwszymi zaś misjonarzamibyli jezuici; 1613 przybyli franciszkanie rekolekci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLADŻ al -, Husajn ibn Mansur

  ur. ok. 858 w Bajda(pd. Persja), zm. 26 III 922 w Bagdadzie, mistyk i teologmuzułmański.

  Wg tradycji miał być potomkiem Abu Ajjuba, towarzyszaMahometa; 878 H. został zwolennikiem —> sufizmu,a jego mistrzami byli mistycy, m.in. Sahl at-Tustari orazAbu al-Kasim al-Dżunaid; 895-910 H. odbyl liczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALIFAX CHARLES LINDLEY WOOD

  ur. 7 VI 1839 wLondynie, zm. 19 I 1934 w Hickleton k. Doncaster, świeckidziałacz Kościoła anglik., zwolennik pojednania z Kościołem katolickim.

  W 1866-1919 i 1927-34 byl prezydentem English ChurchUnion (zał. 1844), organizacji anglokatolików (—> anglokatolicyzm)wewnątrz Kościoła anglik.; wraz ze swym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLAM

  Diecezja w środk. Anglii eryg. 30 V 1980jako sufr. Liverpoolu, ze stolicą w Sheffield; zajmuje 2672km2 i liczy 1,5 min mieszk., w tym 69 900 katolików, 65 parafii,81 księży diec. i 17 zak., 19 zakonników, 120 sióstr.

   

  AAS 72(1980) 795-796; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALIGOWSKI WOJCIECH SchP

  Imię zak. Franciszek odJezusa i Maryi, ur. 9 IV 1629 w Dobczycach k. Myślenic,zm. 16 I I I 1712 w Rzeszowie, działacz zakonny.

  Do zakonuwstąpił 1651 w Podolińcu na Spiszu; po studiach filoz.-teol.w seminariach zak. przyjął ok. 1658 święcenia kapł.; był nauczycielemszkół zak. (m.in. w Rzeszowie)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt

Do góry