Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mechanizm oddziaływania fizjologicznego

  Przy opisie fizjologicznego działania pem, którym zajmuje się fotobiologia, najlepiej posługiwać się przedstawionymi regułami fizyki kwantowej. Główne procesy biochemiczne i biofizyczne w ustrojach żywych przebiegają z wymianą kwantów w zakresie od 0,01 eV do 10eV. Wymieniony zakres odpowiada dokładnie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /6 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Placebo w fizjoterapii

  Wiele metod leczniczych stosowanych w medycynie, w tym w fizjoterapii, działa na zasadzie placebo. Dotyczy to także metod medycyny alternatywnej lub po prostu znachorstwa. Przeprowadzenie badań ze ślepymi próbami celem obiektywnego określenia działania fizycznego lub biochemicznego i odróżnienia go od...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /5 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swoiste i termiczne działanie diatermii

  Termiczne działanie diatermii jest dobrze udokumentowane teoretycznie i klinicznie, a opis jej zastosowań leczniczych znajduje się w rozdziale 3.4. „Ciepło kon-wersyjne". Pem diatermii przenika stosunkowo głęboko do tkanek i w wyniku absorpcji przemienia się (konwersja) w energię cieplną.

  Energia pem...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magnetoterapia

  Zjawiska magnetyczne są powszechne w biosferze ziemskiej i w całej przyrodzie. Wydaje się, że mają duże znaczenie dla fizjologii istot żywych, lecz dokładne wyjaśnienie ich napotyka na znaczne trudności. Spośród tysięcy wykonanych badań większość tych, które mogłyby mieć znaczenie zdrowotne lub...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /4 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktynoterapia

  Aktynoterapia to złożenie słów pochodzenia greckiego aktinos - promień i thera-peia - leczenie. Grecki źródłosłów zastosował po raz pierwszy Niels R.Finsen w tytule swojego dzieła „Aktinische Therapie", za które otrzymał nagrodę Nobla (1903). Clayton użył go w pierwszych wydaniach do dziś popularnego...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /3 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłolecznictwo - fototerapia

  Słońce jest obfitym i najważniejszym źródłem energii na Ziemi. Życie rozwinęło się i istnieje w „kąpieli energetycznej" promieniowania słonecznego. Istoty żywe w ogromnym zakresie korzystają z jego energetycznych (np. chlorofil - fotosynteza) i informatycznych (wzrok) walorów. Energia zmagazynowana w...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /4 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magnetyczne cechy ciał

  Własności magnetyczne materii opisuje się przez przenikalność i podatność magnetyczną. Przenikalność magnetyczna, oznaczana grecką literą // (mikron), jest największa w próżni (//G), a dla każdej substancji charakterystyczną wartością stałą. Również wielkością charakterystyczną dla każdej...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /3 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absorpcja i emisja promieniowania elektromagnetycznego

  Energia pem jest absorbowana w sposób ciągły przez wszystkie ciała fizyczne oraz emitowana ze wszystkich ciał o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego, a zatem także ustrój człowieka nieprzerwanie absorbuje i emituje pem. Ta wymiana odbywa się według praw fizyki kwantowej. Im wyższa jest temperatura...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddziaływanie pola magnetycznego na ustrój człowieka

  Człowiek nie ma żadnych receptorów pola magnetycznego, to znaczy, że żadnym zmysłem nie wyczuwa obecności tego pola. Prawdopodobnie receptory magnetyczne mają niektóre zwierzęta, które potrafią rozpoznawać kierunki geograficzne, np. pszczoły, ptaki wędrowne i ryby morskie. W głowach niektórych ryb...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /7 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia ruchu liniowego (termiczna)

  Energia cieplna to bezładna energia kinetyczna cząsteczek i atomów. Energia ruchu zależy od szybkości i masy cząsteczek. Średniej wielkości dwuatomowe cząsteczki gazów w temperaturze 15°C wykazują w ruchu liniowym prędkości od 700 do 4 000 km na godzinę (200 do 1 200 m/s) i energię kinetyczną rzędu...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 511

  praca w formacie txt

Do góry