Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HAMTRAMCK

  „Pol. miasto" w Stanach Zjedn. położonejako enklawa adm. w granicach miasta —> Detroit; zajmuje5,7 km2 i 1990 liczyło 21 300 mieszk., w tym 6 1% pol.pochodzenia.

  Początkowo w H. osiedlili się Francuzi, w XIX w. Niemcy,a w 1. poł. XX w. Polacy; 1903 H. miało 3559 mieszk., a1930 - 56 268 (w tym 86% stanowili...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMMOND HENRY

  ur. 18 VIII 1605 w Chertsey, zm.25 IV 1660 w Surrey, anglik, teolog.

  Po studiach w Oksfordzie przyjął 1629 —> anglikańskieświęcenia kapł., po czym pracował jako duszpasterz; 1639uzyskał doktorat i został prof, teologii bibl. w Oksfordzie, a1643 archidiakonem w Chichester; 1645 został kanonikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMILTON (1)

  Diecezja w pd.-wsch. Kanadzie (prow.Ontario) eryg. 29 II 1856 jako sufr. Toronto; diecezja zajmuje16 824 km2 i liczy 1,5 min mieszk., w tym 383 029katolików, 123 parafie, 141 księży diec. i 125 zak., 156 zakonników,385 sióstr.

  W 2. pol. XIX w. w diecezji zaczęlisię osiedlać Polacy, wśród których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMMURABI

  Król Babilonii, panujący 1792-50 (lub1728-1686) prz.Chr., twórca imperium babil., prawodawca.

  Był synem Sinmuballita i szóstym z kolei władcą z dynastiistarobabil.; skonsolidował wewnętrznie państwo, skupiając wswych rękach władzę prawodawczą, sądowniczą, adm. i wojskową;rozbudował scentralizowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMILTON (2)

  Diecezja na Bermudach, sufr. Kingston(Jamajka); eryg. 12 VI 1967 z istniejącego od 28 I 1956 wikariatuapost., który powstał z prefektury apost. Wysp Bermudów(eryg. 19 II 1953);

  zajmuje 54 km i liczy 60 000 mieszk.,w tym 9100 katolików, 7 parafii, 2 księży diec. i 6 zak., 7zakonników, 5 sióstr.

   

  AAS 60(1968)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMMURABIEGO KODEKS

  Jeden z najdawniejszychznanych i zachowanych zbiorów prawnych świata, spisany iogłoszony z polecenia króla Babilonii —» Hammurabiego.

  Tekst K.H. wyryto pismem klinowym w języku akkadyjskimna diorytowej steli (o wysokości 2,25 m, obwód u podstawy1,90 m, przy wierzchołku 1,65 m), z umieszczonym w jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /4 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMILTON (3)

  Diecezja w Nowej Zelandii, sufr. Wellington;eryg. 6 III 1980 z części terytorium diec. Auckland;zajmuje 49 700 km2 i liczy 521 000 mieszk., w tym 78 000katolików, 37 parafii, 32 księży diec. i 13 zak., 19 zakonników,76 sióstr.

   

  AAS 72(1980) 584-585; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMELIN OCTAVE AUGUSTE LOUIS

  ur. 22 VII 1856 wLion k. Angers, zm. 11 IX 1907 w Huchet (departament Landes),filozof, twórca „racjonalizmu integralnego".

  H. rozwinąłneokrytycyzm Ch. Renouviera i J. Lacheliera w kierunkuskrajnego racjonalizmu; podejmując typową dla pokantowskiegoneokrytycyzmu problematykę teoriopoznawczą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMON ANDRÉ JEAN MARIE SS

  ur. 18 V 1795 w LePas (dep. Mayenne), zm. 16 XII 1874 w Paryżu, pisarz ascet.,kaznodzieja.

  Jako nauczyciel w zakładzie wychowawczym C R . Liautarda(od 1822 Collège Stanislas) w Paryżu studiował równocześniefilozofię i teologię; 1818 wstąpił do seminarium Saint--Sulpice, a 1819 do nowicjatu sulpicjanów w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMILTON WILLIAM

  ur. 8 III 1788 w Glasgow, zm. 6V 1856 w Edynburgu, filozof i logik.

  Studiował w Glasgow iw Balliol College w Oksfordzie; 1817-29 wyjeżdżał do Niemiec,gdzie stał się zwolennikiem kantyzmu; od 1821 wykładałna uniw. w Edynburgu, kierując (od 1836) katedrą logikii metafizyki.

  Rozgłos zdobył dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 073

  praca w formacie txt

Do góry