Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HARARE

  Do 1981 Salisbury, metropolia w Zimbabweeryg. 25 VI 1982 z sufraganiami Bulawajo, Chinhoyi (utworzona9 XI 1985), Gweru, Hwange i Mutare.

  Od 1879 terytoriumto należało do jez. misji Zambezji (obejmowała częśćZambii i Mozambiku oraz pd. Rodezję), której współtwórcamibyli pol. jezuici (—» jezuickie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAŃCZOWA

  Wieś z zabytkową cerkwią Łemków wwoj. nowosądeckim.

  Pierwsza wzmianka o drewnianej cerkwi(od pocz. XVIII w. unickiej) w H. pochodzi z 1664; obecnarównież drewniana cerkiew Opieki MB, wzniesiona w 1. poł.XIX w., a 1871 gruntownie odnowiona, jest trójdzielna, zprezbiterium wydłużonym, zamkniętym trój...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAOMA

  (stampers.), napój sakralny sporządzony zesfermentowanego soku bliżej nieznanej rośliny o leczniczychwłaściwościach oraz z mleka; także bóstwo uosabiające doskonałość,sprawiedliwość, zwycięstwo, dające siłę, wiedzę,odmładzające i oddalające śmierć.

  Kapłan (mobed) odmawiającmodlitwy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARALD I SINOZĘBY, Harald Gormsson

  zm. 1 XI 986w Jomsborgu (Wolin), król duń., twórca wczesnośredniow.państwa.

  Był synem Gorma Starego; po objęciu rządów ok.945 dokonał chrystianizacji kraju; 947-948 umożliwił abpowiBremy Adaldagowi założenie 3 bpstw: w Szlezwiku, Ribe iAarhus; między 953-965 H. przyjął wraz z drużyną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANTHALER CHRYSOSTOMUS SOCist

  Imię chrzestneJohannes Adam, ur. 14 I 1690 w Mehrnbach k. Ried, (pn.--zach. Austria), zm. 2 IX 1754 w Lilienfeld, historyk.

  Po studiach filoz. oraz prawniczych na uniw. w Salzburguudał się do Wiednia (z zamiarem podjęcia studiów teol.);1716 wstąpił do zakonu w Lilienfeld, a 1718 przyjął święceniakapł.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANXLEDEN JOHANN ERNST SJ

  ur. 1681 w Ostercappelnk. Osnabrück, zm. 21 III 1732 w Palurze (Kerala, Indie),misjonarz, lingwista.

  Do zakonu wstąpił 1699; nowicjatodbył jako uczestnik misji wsch.ind.; 1700 przybył do Goana Wybrzeżu Malabarskim; po przyjęciu 1705 święceń kapł.prowadził działalność mis. wśród —» chrześcijan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAŃBA

  Utrata przez człowieka prestiżu społ. w formiedeprecjacji jego —* godności spowodowanej zdradą szczególniecenionych przez daną społeczność wartości (—» etos);potocznie to, co budzi odrazę w sensie moralnym.

  W B i b l i i (hebr. bosz, boszet; gr. aischyne, aidos) h. rozumianajest jako utrata czci u Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /4 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANSEN MARTIN ALFRED

  ur. 20 VIII 1909 w Stroby(Zelandia), zm. 27 VI 1955 w Kopenhadze, pisarz.

  Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego H. pracował(do ok. 1945) jako nauczyciel w Kopenhadze; w czasie IIwojny świat, działał w antyfaszystowskim ruchu oporu i opublikował(1944) utwory w podziemnej antologii Der braenderen lid; po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANNIBAL MARIA di FRANCIA bł.

  ur. 5 VII 1851 wMesynie (Sycylia), zm. 1 VI 1927 tamże, działacz charytatywny,założyciel zgrom, zakonnych.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Mesynieprzyjął 1878 święcenia kapł.; pełniąc funkcje duszpast. w katedrze(od 1882 był jej kanonikiem), podjął działalność dobroczynną;założył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANSIZ MARKUS SJ

  ur. 23 IV 1683 w Völkermarkt (Karyntia),zm. 5 IX 1766 w Wiedniu, historyk Kościoła.

  Do zakonu wstąpił 1698 w Ebendorf; po studiach filoz.--teol. przyjął 1708 święcenia kapł.; 1713-19 wykładał filozofięi teologię mor. w Grazu; pod wpływem kontaktów z L.A.Muratorini i G.B. Maffeim, a zwł. J.B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 487

  praca w formacie txt

Do góry