Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HARE KRYSZNA, krysznaizm

  (sanskr. hara jednoz imion energii wewn. Kryszny), International Society forKrishna Consciousness, Międzynarodowe Tow. ŚwiadomościKryszny, hinduistyczny ruch rei. zainicjowany 1966 wNowym Jorku przez Bhaktivedante Swami Prabhupadę(1896-1977).

  H.K. nawiązuje do myśli hinduskiego bramina —» Czaitanji,a w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARCERSTWO

  Pol. gałąź -> skautingu, powstała zsyntezy wzorców ang. i tradycji pol. związków młodzieżyXIX i XX w., w nazwie nawiązującą do pol. rycerzy harcownikówz czasów wojen tur.; termin oznacza - system wychowawczybędący spójnym zbiorem celów i metod, ruch spoteczno-wychowawczy młodzieży pol. zapoczątkowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARER, Harar

  Wikariat apost. w Etiopii, powierzonykapucynom, eryg. 25 III 1937 jako część istniejącego od 4 III1846 wikariatu apost.; zajmuje 260 000 km2 i liczy 3,9 minmieszk., w tym 13 250 katolików, 14 parafii, 4 księży diec. i12 zak., 20 zakonników, 56 sióstr.

   

  AAS 29(1937) 362-363; R. Monceau, Relatio missionis de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARCERSTWO - DZIEJE

  1. P o c z ą t k i - Miejscem narodzin i centrumorganizacyjnym h. był Lwów; oparcie społ., prawne i organizacyjnezapewniło mu Tow. —» Sokół.

  Do pracy h. włączylisię przedstawiciele ruchów i organizacji: Zarzewia, Zetu,Petu, —> Eleusis, Filarecji, a w Wielkopolsce, na Pomorzu iw Stanach Zjedn. także kół i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /21 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARASIEWICZ MICHAŁ ks.

  ur. 23 V 1763 w Jaktorowiek. Złoczowa, zm. 29 IV 1836 we Lwowie, historyk i teolog.

  Po studiach w Wiedniu wykładał teologię pastoralną ibiblistykę w seminariach gen. we Lwowie (— generalne seminaria);1789 uzyskał doktorat i 1790 został prof, teologii pastoralnej;1795 przyjął święcenia kapł. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÄRING BERNHARD USSR

  ur. 10 XI 1912 w Böttingen,teolog, moralista.

  W 1934 wstąpił do zgromadzenia w Gars nad Innem i 1939przyjął święcenia kapł.; 1940 zgłosił się na uniw. w Tybindzei jednocześnie został powołany do służby wojskowej; z grupąsanitarną przebywał we Francji, a od maja 1941 w Polsce; powydostaniu się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /5 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARCERSTWO - PROGRAM

  Celem h. jest samowychowanie, realizowanew systemie zastępowym; kilka zastępów tworzy drużynęprowadzoną przez drużynowego - instruktora; formami pracysą zbiórki, gawędy, wycieczki, ćwiczenia polowe, obozownictwoi zdobywanie stopni harcerskich. Terminologię skautowąspolszczyli E. Piasecki i M. Schreiber w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /5 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARASSER STEFAN

  ur. 29 IX 1890 w Krakowie, zm. 7XII 1 9 5 2 w Lublinie, historyk filozofii i pedagog.

  Studiował na wydz. filozofii UJ w Krakowie i na Uniw.Wiedeńskim; z inspiracji I. Chrzanowskiego podjął studianad historią polskiej myśli filoz.; doktorat filozofii uzyskał1 9 1 5 na podstawie rozprawy Kant w Polsce przed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARCERSTWO - DUSZPASTERSTWO HARCERSKIE

  Dział pracy h. mającyna celu pogłębienie wśród harcerzy znajomości prawd wiaryi zasad etyki chrzęść, oraz organizację ich życia rei. i czynnegoudziału w życiu Kościoła.

  Polskie Przyrzeczenie i Prawo skautowe opierało się wswej ideowej i słownej warstwie na ang. pierwowzorze i jegoewangelicznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /5 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARASZ ANTONI

  ur. 2 2 IX 1879 w Łodzi, zm. 1 1 I1942 w Warszawie, działacz społeczno-polityczny.

  W 1905wspólnie z ks. J. Albrechtem zorganizował w Łodzi Stow.Robotników Chrzęść, przyjmując obowiązki prezesa ZarząduGłównego; 1 9 1 5 był członkiem Komitetu Opieki nad Biednymioraz Rady Miejskiej; z ramienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt

Do góry