Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HARTMANN NICOLAI

  ur. 20 I I 1882 w Rydze, zm. 9 X1950 w Getyndze, filozof.

  Studiowal medycynę w Dorpacie, potem filozofię w Marburgu;od 1922 był prof, filozofii w Marburgu, a nast. w Kolonii,Berlinie i od 1946 w Getyndze. Do głównych dzieł H.należą: Piatos Logik des Seins (Gie 1909, 1965), Des ProklusDiadochus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /7 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARLAY de CHAMPVALLON FRANÇOIS de abp.

  ur. 14VIII 1625 w Paryżu, zm. 6 VIII 1695 w Conflans k. Paryża.

  Kształcił się w Collège de Navarre w Paryżu; przyjąwszyświęcenia kapł., został 1651 abpem Rouen (po rezygnacji ztego stanowiska jego wuja), a 1671 abpem Paryża; będącwraz z F. de La Chaize SJ bliskim doradcą w sprawach kośc.króla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTKNOCH KRZYSZTOF JAN

  ur. 1644 w Jabłonce k.Szczytna, zm. 3 I 1687 w Toruniu, historyk.

  Studiował 1662-72 teologię, historię oraz filozofię na uniw.w Królewcu i nast. do 1677 był tam wykładowcą; 1677 zostałprof., a 1681 także dyr. gimnazjum w Toruniu.

  Zajmował sięźródłowymi badaniami nad historią Prus i Polski ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARNACK ADOLF

  ur. 7 V 1851 w Dorpacie, zm. 10VI 1930 w Heidelbergu, historyk Kościoła, patrolog, biblista,liberalny teolog protest., wydawca.

  1. Ż y c i e  i  d z i e ł a - Studia teol. odbył w Dorpacie(1872-73) i w Lipsku, gdzie się doktoryzował (1873) i habilitował(1874) z historii Kościoła; obydwie dysertacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /7 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMAGEDON, Armagedon, Magedon

  (hebr. har lub'ir Megiddo góra lub miasto — Megiddo), nazwa miejsca, naktórym wg Ap 16,16 zgromadzą się „królowie całej ziemi",sprzymierzeńcy Bestii w „wielkim dniu wszechmogącegoBoga" (Ap 16,14).

  Egzegeci szukają racji w ST dla powyższej transpozycji,gdyż bibl. Megiddo leży na równinie (najbliższą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARRACH ERNST kard.

  ur. 4 XI 1598 w Wiedniu, zm.25 X 1 6 6 7 tamże, działacz kośc. w Czechach (—» Czechy I B 1 ) .

  Uczył się u jezuitów w Českim Krumlovie, a nast. studiowałw niem. kolegium jez. w Rzymie, gdzie przyjął święceniakapł., został szambelanem, a później sekretarzem pap. GrzegorzaX V , 1623 abpem praskim (i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMEL LÉON

  ur. 17 II 1829 w Neuville-lez-Wasigny(Ardennes), zm. 25 XI 1915 w Nicei, przemysłowiec, kat.działacz społeczny.

  Należał do grupy franc, działaczy —» Chrześcijańskiej Demokracji;współpracował z A. de Munem i R. de la Tour duPinem w akcji organizowania kat. kół robotniczych (—> CerclesCatholiques...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARRIS WILLIAM WADÉ

  ur. 1850 w Cape Palmas (Liberia),zm. 1929 w Liberii, założyciel tzw. Kościoła DwunastuApostołów (harryzm).

  Afrykanin z plemienia Grebo w Liberii, kształcił się wszkole metodystów amer, w Cape Palmas; ochrzczony 1871 ikonfirmowany 1885 przez bpa S.D. Fergusona w Kościeleepiskopalnym, pracował jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMONIA

  (gr. spojenie, zgodność, współdziałanie,porządek, ład), jedność o charakterze strukturalno--bytowym lub funkcjonalno-dynamicznym zbudowana wsposób uporządkowany z różnych, ale dopełniających sięskładników; sposób zgodnego zespolenia zróżnicowanych,lecz współmiernych elementów lub właściwości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /9 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARRISBURG

  Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Pensylwania)eryg. 3 I I I 1868 jako sufr. Filadelfii; zajmuje 19 8 3 9km2 i liczy 1,85 min mieszk., w tym 2 2 1 0 7 6 katolików, 1 1 6parafii, 166 księży diec. i 57 zak., 69 zakonników, 6 4 3 siostry.

  Duszpasterstwo polonijne prowadzą w H. duchacze (2 pol.parafie w Mount Carmel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt

Do góry