Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Biostymuiacja laserowa

  Przebieg procesów biostymulacyjnych można opisać w postaci następującej sekwencji przemian pl:

  1.    Odbicie, rozpraszanie.

  Pl, napotykając skórę, ulega częściowemu odbiciu - od 20 do 80%. Odsetek ten zależy od barwy i struktury powierzchni skóry, odległości głowicy lasera od skóry, kąta padania pl...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /7 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki zabiegu

  1.    Zabiegi kontaktowe i bezkontaktowe.

  Metodę kontaktową stosuje się tylko na skórze nieuszkodzonej. Głowica dotyka skóry, lekko lub z łagodnym uciskiem, powodującym płytkie, elastyczne zagłębienie; można także stosować ucisk przerywany, tzw. dziobanie. Metodę bezkontaktową stosuje się w...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /7 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniowanie nadfioletowe

  Promieniowanie nadfioletowe zostało podzielone na trzy części oznaczane literami: A, B i C. Pasmo UV-A lepiej niż B i C przenika przez powietrze i przez naskórek do skóry właściwej, gdzie jest absorbowane, powoduje słabe wzbudzanie atomów i prawie nie podnosi temperatury. Pasmo UV-B jest stosunkowo wąskie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniowanie elektromagnetyczne widzialne i podczerwone

  Najbardziej naturalnym pem jest, jak już powiedziano, promieniowanie słoneczne. Jednak możemy nazwać naturalnym każde promieniowanie z zakresu mieszczącego się w widmie promieniowania słonecznego, chociaż nie pochodzi ono ze Słońca, a z innego źródła, jak ogień lub żarówka. Uzasadnienie jest...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rumień

  Najintensywniejszy rumień występuje w wyniku naświetlenia UV-B. O wiele słabszy jest po naświetlaniu UV-A, czas jego utajenia jest długi, do 72 godzin; może się w ogóle nie ujawniać. Po UV-C rumień jest silniejszy niż po UV-A, lecz słabszy niż po UV-B, występuje szybko, już po 30 min do 2...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /6 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laseroterapia

  Teorię promieniowania laserowego opracował Albert Einstein w 1917 r. Realną emisję promieniowania uzyskano prawie czterdzieści lat później. Najpierw skonstruowano MASER (ang. Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation), wkrótce potem Th. Maiman i niezależnie od niego N. C. Basów i A. M...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oscylacja atomów i cząstek

  Każdy atom i cząsteczka mają ściśle określoną liczbę stanów (poziomów) energetycznych, oznaczanych liczbą kwantową. Absorpcja fotonu powoduje zmiany w ruchu, wiązaniu i(lub) położeniu cząsteczki. Zmiany te mogą być rozmaite. Na przykład jądro atomu wodoru (czyli proton) wiruje z szybkością...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie impulsowym polem magnetycznym

  Impulsowe pole magnetyczne (ipm) wprowadzili do leczenia japońscy i niemieccy badacze w początkach lat siedemdziesiątych XX wieku. Pierwsze obserwacje dotyczyły przyspieszania opóźnionych zrostów kostnych, następnie dostrzeżono korzystne wyniki leczenia innych stanów patologicznych. Niektóre publikacje...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /7 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oscylacja elektronów

  Następne zjawisko związane z poziomami energetycznymi to wzbudzenie atomu lub elektronu. Zostanie ono przedstawione na przykładzie atomu wodoru, który składa się z jądra (protonu) i krążącego wokół niego elektronu. Atom wodoru ma tylko jedną warstwę (powłokę) elektronową, noszącą symbol K, ale w...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia i rodzaje diatermoterapii

  Fizjolog francuski d'Arsonval pierwszy zastosował pem z zakresu diatermii do celów leczniczych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wytwarzał pem prymitywną techniką iskrową, wynalezioną przez Teslę. Były to drgania nieciągłe. Występowały w bardzo nieregularnych modułach, około 100 na...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /2 869

  praca w formacie txt

Do góry