Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HEIDELBERSKI KATECHIZM

  Najważniejszy (obokMałego katechizmu M. Lutra) katechizm reformacji XVI w.,opublikowany 1563 na polecenie elektora Palatynatu ReńskiegoFryderyka III (stąd zw. także Katechizmem Palatynatu).

  Głównymi autorami K.h. byli K. Olevianus - uczeń J.Kalwina i Z. Ursinus - uczeń Ph. Melanchtona; korzystalioni z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEZYP, Pseudo - Hegezyp

  Rzekome imię autora łac.przekładu De bello Iudaico — Józefa Flawiusza, dokonanegook. 2. poł. IV w., będące zapewne zniekształconą formąimienia autora oryginału (Iosippus).

  Przekład przypisywanow starożytności (informuje o tym Kasjodor) Ambrożemu,Hieronimowi i Rufinowi z Akwilei, a w nowszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIDENSTAM VERNER von

  ur. 6 II 1859 w Olshammark. Örebro, zm. 20 V 1940 w Övralid (Östergötland), szwedz.pisarz.

  W młodości wiele podróżował (byt m.in. w Egipcie, Palestynie,Syrii); zdobył wykształcenie malarskie w Rzymie i Paryżu;od 1884 przebywał w Szwajcarii (poznał tu A. Strindberga);1887 powrócił na stałe do kraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGGE, Frauen der Hegge, Christliches Bildungswerk die Hegge

  Kat. stowarzyszenie żeńskie, zainicjowane 1945 wWarburgu k. Paderborn przez Theodericha Kampmanna wcelu formowania młodzieży w duchu katolickim.

  H. zajmuje się prowadzeniem dla młodzieży żeńskiej rekolekcji,kursów wakacyjnych oraz dokształcania rei. za pomocąwspółcz. środków przekazu; początki H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGLIZM

  Szkoła filoz. pozostająca pod wpływemG.W.F. -» Hegla, utworzona 1830 w Tybindze (z udziałemD.F. —> Straussa i F.T. Vischera), z której 1835 (główniewskutek różnic poglądów na temat —» absolutu) wyodrębniłasię prawica (szkoła staroheglowska) i lewica (szkoła młodoheglowska)oraz centrum; lewica...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /13 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEERMANN JOHANN

  ur. 11 X 1585 w Rudnej k. Głogowa,zm. 17 II 1647 w Lesznie, ewang. duchowny, autorpieśni i prozy religijnej.

  Pierwsze utwory poetyckie pt. Gebetbuch, darinnen 100Gebete wydał 1609 podczas nauki (od 1604) w książęcym gimnazjumw Brzegu; w tymże roku udał się do Strasburga,gdzie wstąpił na uniw., ale już...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEFAJSTOS

  Gr. bóg ognia, kowali i rzemieślników, synZeusa i Hery, rzym. Wulkan.

  Jako dziecko został z powodu brzydoty i ułomności strąconyz Olimpu; posiadł umiejętność sztuki rękodzielniczej; nawulkanicznych Wyspach Liparyjskich, a także w kraterzeEtny założył kuźnię (—» Afrodyta 1).

  Główny ośrodek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEFELE KARL JOSEPH bp.

  ur. 15 III 1809 w Unterkochen(Wirtembergia), zm. 5 VI 1893 w Rottenburgu, historykKościoła.

  Po studiach filoz.-teol. 1827-32 na uniw. w Tybindze wstąpiłdo seminarium duch. w Rottenburgu; przyjąwszy 1833święcenia kapł., pracował m.in. jako wik. w Mergentheim inauczyciel gimnazjalny w Rottweil; 1836 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEL GEORG WILHELM FRIEDRICH

  ur. 27 VIII 1770w Stuttgarcie, zm. 14 XI 1831 w Berlinie, filozof, twórcaskrajnej odmiany —» idealizmu obiektywnego, tzw. panlogizmu.

  Studiował 1788-93 filozofię i teologię protest, w Tybindze(1790 uzyskał doktorat filozofii), gdzie przyjaźnił się z poetąF. Hölderlinem i filozofem F.W.J. Schellingiem;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /15 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEBRON

  Hebr. Chebron, arab. al-Chalil, staroż. miastokananejskie położone 37 km na pd. od Jerozolimy na wzgórzuDżebel er-Rumeideh, ok. 927 m n.p.m.; w okresie patriarchówzwane Kiriat Arba, Miasto Czterech lub Miasto Arba -wodza Anakitów (Rdz 23,2; Joz 14,15; 15,13.54); jedno zmiast ucieczki (Joz 20,7), a także miasto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 743

  praca w formacie txt

Do góry