Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HEINRICH JOHANN BAPTIST

  ur. 15 IV 1 8 1 6 w Moguncji,zm. 9 II 1 8 9 1 tamże, działacz kat., dogmatyk.

  Po studiach prawniczych 1834-37 w Giessen, uzyskał 1 8 3 7doktorat i rozpoczął pracę w sądzie apelacyjnym w Moguncji;1840 habilitował się w Giessen; 1842-44 studiował teologię wTybindze, Fryburgu Br. i w seminarium mogunckim;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEILER FRIEDRICH

  ur. 30 I 1892 w Monachium, zm.28 IV 1967 tamże, religioznawca, filozof, teolog i działaczekumeniczny.

  1. Ż y c i e  i  d zi a ł a 1 n o ś ć - Pochodził z kat. rodziny bawarskiej;po studiach orientalistyki (indologia), psychologii,filozofii, historii religii i teologii na uniw. w Monachium uzyskał1917...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /9 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINRICH WŁADYSŁAW

  ur. 9 I 1869 w Warszawie, zm.30 VI 1957 w Krakowie, filozof, psycholog i pedagog.

  Po studiach 1889-94 psychol. i filoz. w Monachium i Zurychu,gdzie doktoryzował się u R. —» Avenariusa (na podstawierozprawy Bemerkungen zur neueren physiologischen Psychologiein Deutschland, Z 1894), został 1897 asystentemprzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /4 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEILIGENKREUZ

  Opactwo cysterskie k. Wiednia, założone1134-35 przez księcia austr. —» Leopolda III na prośbęjego syna Ottona, abpa Freisingu, i zasiedlone mnichami z— Morimondu; 1187 po sprowadzeniu z Jerozolimy relikwiidrzewa Krzyża św. przyjęło nazwę H. zamiast pierwotnej AmSattelbach (in valle nemorosa).

  Dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIDE JERZY WOJCIECH ks.

  ur. 3 X 1706 w Praslitachk. Lidzbarka Warm., zm. 6 VI 1765 w Lidzbarku, historyk.

  Po studiach teol. w Braniewie, 1729 przyjął tam święceniakapł. i nast. był wik.; 1737 został prob, w Grzędzie, 1745 wKwiecewie, a 1754 archiprezbiterem w Lidzbarku.

  W kroniceArchivům vêtus et novum Ecclesiae...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEL, Haegel, Hoegel KONSTANTY

  ur. 18 II 1799 wWarszawie, zm. 20 VII 1876 tamże, rzeźbiarz i pedagog.

  Studiował1819-23 na Oddziale Sztuk Pięknych UW, nast. 1823--27 i 1829-30 w Akademii św. Łukasza w Rzymie i AkademiiFranc; po powrocie do kraju został 1844 prof, rzeźby i rysunkuornamentacyjnego w warsz. Szkole Sztuk Pięknych, apo jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIDEGGER MARTIN

  ur. 26 IX 1889 w Messkirch (Badenia-Wirtembergia), zm. 26 V 1976 we Fryburgu Br., filozof,uważany za współtwórcę —» egzystencjalizmu.

  Filozofię i kat. teologię studiował 1909-13 na uniw. we Fryburgu;1913 uzyskał doktorat filozofii, 1916 habilitował się;wykładał we Fryburgu (1916-23, 1928-45, 1952) i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /20 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEMONIUSZ

  Żył w IV w., Grek, prawdopodobnieautor sprawozdania z dyskusji antymanichejskiej Acta disputationissancti Archelai [...] cum Manete haeresiarcha (PG10,1429-1528).

  Oryginalny tekst powstał ok. 340 i (poza fragmentami)zaginął; przekład łac. powstał pod koniec IV w.;zachowały się nadto fragmenty koptyjskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIDELBERG

  Miasto w RFN (Badenia-Wirtembergia),siedziba najstarszego uniwersytetu niemieckiego.

  Od 1196 H. należał do bpów wormackich, 1288-1720 byłstolicą Palatynatu, 1803 został włączony do Badenii. Do zabytkówsztuki sakr. należą got. kościoły z XV w. - DuchaŚwiętego i Piotra Apostoła (przebudowany w 2. poł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /3 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEZYP Św.

  ur. przed 130 na Bliskim Wsch. (Palestyna?),zm. po 175, pisarz chrzęść, historyk Kościoła.

  Wg EuzebHist (II 23,3; IV 8,1-2; IV 21; IV 22,1,8-9) H.nawrócił się prawdopodobnie z —» judaizmu i znał Ewangelięwg Hebrajczyków (—» apokryfy II A 2), nie określoną bliżejewangelię syr. i ustną tradycję żyd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /3 062

  praca w formacie txt

Do góry