Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HEITZMAN MARIAN

  ur. 20 X 1899 w Brodach, zm. 18XI 1964 w Saint Paul (Minnesota, Stany Zjedn.), historyk filozofii.

  Studiował 1921-25 filozofię i historię na UJ (doktoratuzyskał 1925) oraz historię filozofii w Paryżu pod kierunkiemE. Gilsona; od 1930 wykładał jako docent, a 1933-39jako prof, na UJ; był współred...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEJDUŠKA JURIJ

  ur. 19 IV 1874 w Hórkach k. Kamjenca(Łużyce), zm. 8 V 1956 w Budziszynie, redaktor.

  Studiowałw serb. seminarium duch. w Pradze; od 1898 pracowałjako duszpasterz w Chróscicach i Seitendorf, 1900 w Budziszynie;był prob, w Reichenau k. Żytawy, a od 1912 serb.kościoła w Budziszynie;

  1926 został kanonikiem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINSIUS DANIEL

  ur. 9 1 1580 w Gandawie, zm. 25 II1655 w Lejdzie, pisarz.

  Po studiach (od 1594) prawa i grekina uniw. we Franeker i Lejdzie H. prowadzii od ok. 1602wykłady z języków staroż. i prawa; 1607 został bibliotekarzemoraz historiografem króla Gustawa II Adolfa; 1618-19był sekretarzem synodu do Stanów Ogólnych Zjedn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIMBUCHER MAX

  ur. 10 VI 1856 w Miesbach (Bawaria),zm. 24 VIII 1946 tamże, kat. teolog i historyk.

  Po ukończeniu studiów filoz.-teol. w Monachium i przyjęciu1883 święceń kapł. był prefektem niższego seminariumduch. we Freisingu; 1887 habilitował się z teologii na uniw.w Monachium; 1891-1924 był profesorem apologetyki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEISELER BERNT von

  ur. 14 VI 1907 w Brannenburgu(Bawaria), zm. 24 VIII 1969 tamże, pisarz.

  Po nieukończonych studiach w Monachium i Tybindze zająłsię pisarstwem; do 1938 brał udział w ruchu nar.-socjalist.;po II wojnie świat, był m.in. członkiem Deutsche Akademiefür Sprache und Dichtung (do 1954) i WestberlinerAkademie der...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINE HEINRICH

  ur. 13 XII 1797 w Dusseldorfie, zm.17 II 1856 w Paryżu, niem. prozaik, poeta i publicysta.

  Początkowo kształcił się w zawodzie kupieckim, potemrozpoczął studia prawnicze w Bonn, Getyndze i Berlinie (słuchałm.in. wykładów G.W.F. —» Hegla); 1825 wstąpił do Kościołaewang.augsb. ; w tymże roku uzyskał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /5 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEISENBERG WERNER

  ur. 15 XII 1901 w Würzburgu,zm. 1 II 1976 w Monachium, fizyk, współtwórca współcz.mechaniki kwantowej.

  W 1927 został profesorem uniw. w Lipsku, 1941 prof, idyr. Instytutu ces. Wilhelma w Berlinie, 1946-70 był dyr. InstytutuFizyki i Astrofizyki Maxa Plancka w Getyndze (przeniesionego1958 do Monachium); 1932...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /6 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINEN ANTON

  ur. 12 XI 1869 w Buchholz k. Erfurtu,zm. 3 I 1934 w Rickelrath k. Mönchengladbach, niem. pedagogkat. i działacz oświatowy.

  Studia teol. ukończył w Bonn i 1892 wstąpił do seminariumduch. w Kolonii, gdzie 1893 przyjął święcenia kapł.; nast. pracował jako duszpasterz w Mülheim; przeniesiony 1898 doEupen...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEISTERBACH, Heisterbacum, Vallis Sancti Petri

  Dawneopactwo cystersów k. Bonn w Nadrenii.

  W ufundowanym 1189 przez abpa Kolonii, Filipa z Heinsbergu(zm. 1191), opactwie H. osiedlili się mnisi z —» Himmerod;największy rozkwit opactwa nastąpił w 1. poł. XIIIw. (m.in. 1215 założono klasztor Marienstatt, Westerwald);upadek materialny H., spowodowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINER FRANZ XAVER

  ur. 28 VIII 1849 w Atteln k.Paderborn, zm. 13 lub 14 VII 1 9 1 9 w Buldern k. Coesfeld,kanonista.

  Po święceniach kapł. został 1883 prob, w Dessau,a 1887 prof, prawa kan. w seminarium duch. w Paderborni 1889 na uniw. we Fryburgu Br.; założył i był dyrektorem(1896-1908) Collegium Sapientiae we Fryburgu -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt

Do góry