Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HELICZE, Halicz, Halitz

  Rodzina drukarzy krak.; trzejbracia H. byli synami Chaima z Halicza; od 1534 prowadzilina Kazimierzu (Kraków) pierwszą w Polsce drukarnię hebr.;ich przejście 1 5 3 7 z judaizmu na katolicyzm doprowadziło dobojkotu drukarni przez Żydów, których król Zygmunt I Staryukarał nakazem wykupienia całej produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOCENTRYZM

  (gr. helios słońce, łac. centrum środek),teoria wg której Słońce jest środkiem układu planetarnego,a Ziemia jako jedna z planet obiega Słońce (przeciwstawnado —> geocentryzmu).

  Prekursorami teorii h. byli w starożytności gr. Hiketas, Filoaosz Krotonu, Ekfantos, Heraklides z Pontu, Seleukos zSeleucji i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIODOR Św. bp.

  ur. ok. 3 3 5 , zm. ok. 4 0 7 prawdopodobniew Altinum (pn. Włochy).

  Porzucił karierę wojskowądla życia ascet., które od ok. 3 7 0 prowadził w Akwilei wkręgu bpa Waleriana (wraz z Hieronimem, Chromacjuszem iRufinem z Akwilei); przebywał nast. w Syrii i PalestynieHieronim Ep. 3, 2; 4, 1; 5, 2; 6...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIODOR bp.

  zm. ok. 400. Byt bpem Trikki w Tesalii;wg Sokratesa Scholastyka (HE V 22) pod groźbą utratyurzędu zobowiązał żonatych przyjmujących święcenia do zachowywaniawstrzemięźliwości płciowej.

  Przypisuje mu sięautorstwo poczytnej w Bizancjum, a także w renesansowejEuropie, wartościowej pod względem lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOGABAL, Varius Avitus Bassianus

  ur. ok. 204 wEmesie lub w Rzymie, zm. 11 III 222 w Rzymie, od 218 cesarzrzym. z dynastii Sewerów.

  Wychowywany był na dworze ces. Karakalli, po któregozamordowaniu (217) nowo wybrany ces. Makrynus zmusił H.do przeniesienia się do Emesy, gdzie został arcykapłanemsyr. boga Słońca (sem. Elah Gabal - Pan Góry...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIADE - RÀDULESCU, Eliade - Rádulescu ION

  ur. 6I 1802 w Tîrgovi§te, zm. 27 IV 1872 w Bukareszcie, poeta,działacz polit, i publicysta.

  Od 1815 H. uczył się w gr. szkole w Bukareszcie i w gimnazjumG. Lazara, w którym nast. 1820-28 wykładał matematykęi gramatykę; od 1829 wydawał w Jassach pierwsze rum.pismo „Curierul románese" oraz dodatek lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELENA, Flavia Julia Augusta Św.

  ur. w poł. III w. wDrepanum (Bitynia) albo Niszu (Serbia), zm. ok. 328-330 wNikomedii, matka ces. Konstantyna Wielkiego.

  Pochodziła prawdopodobnie z plebejskiego stanu; byłażoną (do 292) lub konkubiną ces. Konstantyna Chlorusa. Poobjęciu 306 władzy przez ces. Konstantyna otrzymała godnośćaugusty wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /10 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HEJNAŁ MARIACKI"

  Ilustrowany mies. (1957-59dwutygodnik) o charakterze informacyjno-publicystycznym,poruszający tematykę rei., polit., społ., hist, i kulturalną, wydawanyod 1957 przez —» Chrześcijańskie StowarzyszenieSpołeczne (od 1989 Unię Chrzęść.-Społ.) w celu nawiązaniakontaktów z Polonią na Zachodzie (od 1989...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIAND

  Niemiecki, średniow. aliteracyjny epos oChrystusie (5983 wiersze; najważniejszy dokument piśmiennictwastarosaskiego) napisany ok. 822-840 z polecenia ces. LudwikaI Pobożnego przez nieznanego autora saskiego.

  W eposie wykorzystano najprawdopodobniej komentarzedo Ewangelii (Bedy Czcigodnego do Mk i Łk, Rabana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELENA GUERRA bł.

  ur. 23 VI 1835 w Lukce (środk.Włochy), zm. 11 IV 1914 tamże, założycielka zak. zgromadzeniaoblatek —» Ducha Świętego (V 6 ).

  Pochodziła z wielodzietnej rodziny szlacheckiej; znając językł a c , czytała pisma zach. ojców Kościoła i średniow. pisarzykośc; 1855-65 działała w sekcji pań —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 473

  praca w formacie txt

Do góry