Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HELLENIZACJA - W DZIEJACH TEOLOGII

  Chrześcijaństwo od początkurozwijało się w środowiskach pozostających pod wpływemhellenizmu; począwszy od zhełlenizowanej Antiochii prowadziło misje wśród pogan, w wyniku czego nasilił się procesobustronnego oddziaływania; środkiem komunikacji był —»grecki język (koine); wyrażane w nim treści...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /9 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZACJA - W GENEZIE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Ujawniające się nawielu płaszczyznach związki z kulturą hellenist. byly podstawąwyprowadzania (szczególnie od czasów odrodzenia) skrajnychteorii, wg których chrześcijaństwo miało wyrosnąć z hellenizmu oraz ulegać całkowitej h. (np. pod wpływem h. PawełApostoł miał przekształcić pierwotny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /10 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZM

  (gr. hellenismos), okres lub forma kulturypowstałej w następstwie zdobywczych wojen AleksandraWielkiego i wzajemnego oddziaływania kultury gr. i orientalnej,opartej w podstawowych elementach na ideałach i pojęciachstaroż. — Greków, czyli na kulturze helleńskiej (330prz.Chr. - 30 prz.Chr.); po podboju Egiptu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOS

  (gr. słońce), gr. bóg Słońca, źródło światła iżycia, pan wzroku (leczył ślepotę oraz karał nią przestępców),syn tytana Hyperiona i tytanki Tei, małżonek Perseis.

  Wg Homera H. był bogiem, który wszystko widzi i słyszy,dlatego uznawano go za świadka czynów ludzkich (wzywanogo podczas przysięgi)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZM - DZIEJE

  H. kształtował się w dobie upadku —» Fenicji istopniowego zdobywania znaczenia przez —» Grecję ( I ) ; najczęściejpoprzez handel Grecy kolonizowali miasta i krajeWschodu; w V I I - V w. prz.Chr. zaczęły powstawać w AzjiMn. osady gr., w których używano języka —» greckiego,przyjmowanego przez ludność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIŚCI, hellenistoi

  Ludzie mówiący językiem gr.i równocześnie czujący się —» Grekami (sens przechodni czasownikahellenizein); ulegli wpływom prądu myślowo-kulturowego,zw. —> hellenizmem, przyjęli kulturę, zwyczaje i myśleniehellenist., chociaż nie wywodzili się z plemion gr.; —>hellenizacji uległa m.in. znaczna liczba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZACJA

  (gr. Hellen Grek), proces przenikaniai dominacji kultury gr. (—> Grecy 2), najpierw na Bliski iDaleki Wschód, a nast. do cesarstwa —» rzymskiego, umożliwiającypoprzez asymilację z dokonaniami rodzimymi powstaniekultury hellenist. (—» hellenizm);

  także wpływ klasycznejkultury gr. (przede wszystkim języka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZACJA - W PIŚMIE ŚW.

  Od III w. prz.Chr. proces h. ujawnił sięw Palestynie oddziałując na religię żyd. i prowadząc niekiedydo podważenia jej zasad oraz do przejmowania hellenist.obyczajowości; przemiany te były wspierane niejednokrotnieprzez panujących (np. —» Antioch IV Epifanes, Jazon, Menelaos);

  proces ten spotkał się z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /4 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOPOLIS (1)

  (gr. helios słońce, polis miasto), bibl.On (Rdz 41,45; Ez 30,17), miasto egip., którego ruinyznajdują się 10 km na pn. od Kairu oraz lac. bpstwo tytularne.

  W okresie II dynastii (ok. 2750 prz.Chr.) H. było znanejako ośrodek kultu Słońca. Kapłani H. stworzyli panteon zw.wielką dziewiątką bóstw (—» Egipt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOPOLIS (2)

  (syr. Baalbek w Libanie), łac. abpstwotytuł, w rzym. prowincji Fenicja II oraz siedziba wsch. bpstwkat. i niekatolickich.

  Bpstwo H., założone prawdopodobnie w II w., od IV w.zależne było od metropolii w Damaszku; bpi znani z V w.;upadło w VII w. po zdobyciu przez Arabów; od XVII w. jestłac. abpstwem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 886

  praca w formacie txt

Do góry