Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HELWING JERZY ANDRZEJ

  ur. 14 X II 1666 w Węgorzewie,zm. 3 I 1748 tamże, duchowny ewang., przyrodnik.

  Studiowal 1684-86 teologię w Królewcu, a nauki przyr. wWittenberdze, Jenie i Lejdzie; od 1705 był prob, parafiiewang. w Węgorzewie, od 1725 superintendentem dystryktuwęgorzewsko-giżyckiego; badał roślinność Prus Wsch.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLER VITUS

  ur. 3 V 1882 w Tauberrettersheim (Bawaria),zm. 18 X 1956 w Würzburgu, kat. publicysta, działaczspol. i polityk.

  Publikował artykuły z zakresu zagadnień polit, i gosp. w„Fränkisches Volksblatt" i „Fränkische Bauern", a nast. wzał. przez siebie 1918 tygodniku „Das Neue Volk", który byłod 1920 organem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLO ERNEST

  ur. 4 XI 1828 w Lorient (Bretania),zm. 14 VII 1885 tamże, kat. publicysta i myśliciel.

  Po ukończeniu 1843 Liceum im. Ludwika Wielkiego w Paryżu,studiował prawo; praktykę adwokacką przerwał 1848,by poświęcić się studiom filoz. i teol.; włączywszy się w dziełoprzebudowy katolicyzmu franc, redagował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELMHOLTZ HERMANN LUDWIG

  ur. 31 VIII 1821 w iPoczdamie, zm. 8 IX 1894 w Charlottenburgu pod Berlinem,fizyk, fizjolog i filozof.

  Był prof, fizjologii w Królewcu (1849-55), a nast. anatomiii fizjologii w Bonn (1855-58), fizjologii w Heidelbergu (1858--71) i fizyki w Berlinie (1871-88); 1888 został pierwszym dyr.Instytutu Fizyki i Techniki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /4 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELMOLD

  ur. ok. 1120, zm. po 1177 w Bosau (Szlezwik-HoIsztyn), niem. kronikarz.

  W Brunszwiku był 1139-42 uczniem Gerolda (późniejszegobpa Lubeki), a 1147-53 kształcił się u kanoników regularnychw Neumünster; 1156 został prob, w Bosau; 1167-72 z inspiracjiGerolda napisał Chronica Slavorum (F 1556, B 19633;Helmolda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZM - PROBLEMATYKA

  H. nie stanowił jednolitego systemukulturowego; wyróżnia się w nim wiele postaw i zjawisk oddającychjego specyfikę, przede wszystkim —> uniwersalizm i-» kosmopolityzm, wyrażający się w otwartości i łatwym asymilowaniuwartości kulturowych pozostających pod jegowpływem ludów; postawę tę niewątpliwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /6 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELMONT FRANCISCUS MERCURIUS van

  ur. 20 X 1614w Vilvoorde k. Brukseli, zm. 1699 w Berlinie, filozof i lekarz.

  Prowadził awanturnicze życie w Austrii, Włoszech, Angliii Niemczech; 1662 wszedł w konflikt z —» inkwizycją. Rozwinąłsformułowaną przez swego ojca (Jana Baptiste) i Paracelsusadoktrynę —> witalizmu, wykorzystując pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLEPUTTE GEORGE AUGUSTE

  ur. 31 VIII 1852 wGandawie, zm. 22 II 1925 w Lowanium, flamandzki działaczkat.-społ., polityk.

  Po studiach inżynierskich pracował w zarządzie koleipaństw., a nast. jako prof, architektury i budownictwa konstrukcyjnegouniw. w Lowanium (1876-1907); związany zBractwem św. Michała (o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELSINKI

  Miasto, stolica Finlandii (od 1842), kat. diecezjaobejmująca całą — Finlandię (II 3) oraz diecezja prawosławna.Osadzie targowej, zał. 1550 przez króla szwedz. Gustawa IWazę obok dzisiejszego miasta, 1569 król Jan III Waza nadałprawa miejskie; 1640 przeniesiono H. na obecne miejsce;1828 został przeniesiony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLER JOMTOW LIPMAN

  ur. 1579 w Wallerstein (Bawaria),zm. 7 IX 1654 w Krakowie, żyd. teolog.

  StudiowałTalmud w Mistku i Pradze; był rabinem w Mikulovie (1624),Wiedniu (1625) i Pradze (1627), gdzie kierował też szkołątalmudyczną (—> jesziwa); oskarżony o działalność przeciwpaństwu i religii kat. został 1629 aresztowany i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt

Do góry