Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HENRYK I BRODATY

  ur. ok. 1168, zm. 19 III 1238 wKrośnie nad Odrą, syn Bolesława Wysokiego, książę śląski(od 1201), krak. (od 1230) i wielkopolski (od 1234).

  Obejmując 1201 rządy na Śląsku przyczynił się do jego rozwojugosp., m.in. dzięki akcji osadniczej (lokowa! dawneosady na prawie niem. i tworzył nowe wsie);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /4 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK VI

  ur. 18 III 1294, zm. 24 XI 1335 we Wrocławiu,syn Henryka V Grubego, ostatni udzielny książęWrocławia.

  Po śmierci ojca (1296) nieletniego H. (z 2 braćmi) wychowywałkolejno jego stryj Bolesław I (świdnicki), bp Henrykz Wierzbna i król czes. Wacław II; 1311 H. otrzymał księstwowrocł.; konflikty z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK II POBOŻNY

  ur. ok. 1196 lub 1202-04, zginął9 IV 1241 w bitwie pod Legnicą, książę śląski, wlkp. ikrakowski.

  Był synem — Henryka I Brodatego i św. —» Jadwigi Śląskiej;Kronika Polska (koniec XIII w.) wspomina o domniemanejbitwie pod Studnicą, w której H. wspomagany przezNiemców miał pokonać st. brata Konrada...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRION MATHIEU RICHARD AUGUSTE

  ur. 19 VI 1805w Metzu, zm. 15 IX 1862 w Aix, dziennikarz, historyk.

  Po studiach prawniczych w Metzu i Paryżu pracował w sądownictwiew Paryżu, Gwadelupie i Aix; 1841-47 redagowałw Paryżu czasopismo „L'Ami de la religion" i współpracowałz in. periodykami (m.in. „Drapeau blanc", „Journal de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRIQUES HENRIQUE SJ

  ur. 1520 w Vila Viçosa(Portugalia), zm. 6 II 1600 w Punnaikajal (Indie), misjonarz,lingwista.

  Dymisjonowany (z racji żyd. pochodzenia) z zak.franciszkanów (po kilkumiesięcznym pobycie), uzyskał dyspensęod pap. Pawła III i wstąpił do jezuitów; święceniakapł. przyjął 1546, po czym udał się do Indii;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENOCH

  (hebr. chanak poświęcić), „siódmy po Adamie"patriarcha (Jud 14), potomek Seta, syn Jereda, ojciecMetuszelacha (Rdz 5,18-24; 1 Krn 1,3), żył 365 lat.

  Wg Rdz 5,24 H. żył „w przyjaźni z Bogiem, a następnieznikł, bo zabrał go Bóg"; z jednej strony podkreśla to sprawiedliwośćH., z drugiej zaś uwidacznia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /4 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNEMANN FRANZISKUS SAC bp.

  ur. 27 X 1882 wHolthausen (Westfalia), zm. 17 I 1951 w Pinelands k. Kapsztadu,misjonarz.

  Do stowarzyszenia wstąpił 1899 w Limburgui 1907 przyjął święcenia kapł., po czym udał się na misje doMiniaba w Kamerunie; 1913 został bpem (z prawem następstwa)w prefekturze apost. Kamerunu; od 1914 zarządzał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENOLOGIA

  (gr. hen jeden, logos słowo), nauka o —jedności; także teoria metafiz. (postać lub część —» ontologii),teoria jedynego —> bytu (I 2) przeciwstawionego niebytowilub teoria, że byt jest konstytuowany przez jedność.

  Twórcąh. był Parmenides, który za pomocą analizy pojęć stworzyłteorię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNEPIN Louis OFM

  ur. 4 VII 1640 w Ath (Belgia),zm. po 1701 prawdopodobnie w Rzymie (lub Utrechcie), misjonarz,podróżnik i badacz Ameryki Północnej.

  Do zakonu wstąpił przed 1660 w Béthune (pn.-wsch. Francja)i ok. 1666 przyjął święcenia kapł.; w czasie wojny hiszp.--franc. 1673-74 był kapelanem; nast. udał się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENOTEIZM

  (gr. henos jeden, theos bóg), forma wierzeńrei. polegająca na oddawaniu czci (modlitwa, ofiara) pojedynczemu bóstwu określonego —> panteonu, w sposób jakbybylo ono w danej chwili najwyższe i absolutne (—» monolatria).

  Terminem h. posłużył się po raz pierwszy F.W.J.Schelling na określenie względnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 532

  praca w formacie txt

Do góry