Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Promieniowanie jonizujące

  W medycynie używa się w szerokim zakresie promieniowania jonizującego do leczenia i diagnostyki. Oprócz powszechnie znanej rentgenodiagnostyki i radioterapii nowotworów stosuje się od kilkudziesięciu lat leczenie i diagnozowanie izotopami promieniującymi (scyntygrafia). Do fizykoterapii należy leczenie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagrzewanie całkowite, czyli łaźnia

  Nagrzewanie całego ciała (ogólne lub całkowite) w powietrzu o wysokiej temperaturze jest zwykle obejmowane nazwą „łaźnia". Łaźnie mają bardzo starą tradycję. Były rozpowszechnione u Słowian (Bolesław Chrobry przyjmował posłów w łaźni!), najdłużej przetrwały w Rosji. Tam łaźnia parowa jest...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /11 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład ciepła w ustroju człowieka

  Rozkład temperatury człowieka dzieli organizm na:

  - część wewnętrzną, tzw. jądro cieplne,

  -część zewnętrzną, tzw. płaszcz cieplny.

  Część wewnętrzna, czyli jądro cieplne, ma cechy stałocieplności. W jego obrębie temperatura u zdrowego człowieka wynosi około 37°C, wahając się o 0,5°C...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizyczne podstawy radonoterapii

  Substancją promieniotwórczą jest radon 222, który podlega sekwencyjnemu rozpadowi, zamieniając się kolejno w izotopy metali ciężkich o czasie półtrwania od ułamka sekundy do kilku lat. Ostatnim produktem rozpadu jest trwały izotop ołowiu. W trakcie rozpadu powstaje promieniowanie a (alfa), p (beta) i y...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termoregulacja

  Wszystkie rodzaje czucia można podzielić na czucie specjalne, skórne i proprio-ceptywne oraz trzewne. Czucie specjalne odbierają telereceptory (wzrok, słuch, węch) lub interoreceptory (smak, przyspieszenie liniowe i kątowe). Czucie skórne, obejmujące dotyk, ucisk, ciepło, zimno i ból, organizm odbiera przez...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /18 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie biologiczne

  Działanie na ustrój zależy od ilości radoczynnych cząsteczek inkorporowanych w tkankach, w których ulegają rozpadowi z właściwą im szybkością i działają na otoczenie przez jonizacje i wtórne reakcje chemiczne.

  Dawkę inkorporowanej substancji radoczynnej określa się w dżulach na kg masy przy...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termoregulacja a emocje i recepcja temperatury

  Wszystkie efektory termoregulacji są ściśle związane z wyrażaniem emocji, ponieważ są również efektorami emocji. Robi się gorąco z wrażenia albo zimno ze strachu, blednie się ze wstydu lub drży z lęku. Zmiany napięcia mięśni biorą udział w przeżyciach emocjonalnych.

  Stresy, wzruszenia, inne...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /3 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabiegi radonoterapii

  Tworzywa radoczynne stosuje się w postaci inhalacji, w tzw. emanatoriach, w postaci kąpieli w wodzie mineralnej radoczynnej i w postaci kuracji pitnej. Określenie pochłoniętej dawki jest bardzo trudne i możliwe w wielkim przybliżeniu. Najwięcej substancji radoczynnej może zostać pochłonięte w czasie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aklimatyzacja

  Ludzie wychowani w tropiku lepiej znoszą upały niż wychowani w klimacie umiarkowanym, a ludzie z okolic koła polarnego lepiej znoszą mrozy i oziębianie niż ludzie wychowani w ciepłych strefach. Mówimy, że są oni zaadaptowani do swoje-

  go klimatu, czyli zaaklimatyzowani. Zamieszkanie w innej strefie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /6 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termoterapia

  Ogrzewanie i oziębianie ustroju ludzkiego należy do najstarszych metod leczenia. W języku potocznym używa się pojęcia „ciepło", a także pojęcia „zimno", w fizyce tylko - „ciepło" lub „energia cieplna". Termin „zimno" oznacza odczucia wywołane ubytkiem energii cieplnej z ustroju w przeciwieństwie do...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /2 174

  praca w formacie txt

Do góry