Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HENRYK LEW

  ur. 1129, zm. 6 VIII 1195 w Brunszwiku,wnuk ces. Lotara III, książę saski i bawarski, pogromca ikolonizator Słowian połabskich.

  Pochodził z rodu Welfów; 1142 został księciem saskim i1147 wziął udział w wyprawie krzyżowej przeciw Słowianompołabskim w celu rozszerzenia swego panowania; nie dopuści!do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK IV z LIDZBARKU, Heinrich IV Heilsberg von Vogelsang bp.

  ur. ok. 1360, zm. 4 VI 1415 w Lidzbarku.

  Studiował (zapisany do nacji pol.) prawo w Pradze; 1386był prob, w Barczewie i od 1387 oficjałem biskupim; 1391został kanonikiem warm., 1398 zaś administratorem kapitulnymw Olsztynie i 1401 bpem warmińskim.

  Początkowo wdobrych układach z Krzyżakami (oddał im...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z LOZANNY

  zm. 1148 prawdopodobnie wTuluzie.

  Był mnichem (być może w Cluny), nast. eremitą, aw końcu nieortodoksyjnym kaznodzieją wędrownym; działałm.in. w Lozannie, Le Mans (1116), Pizie, Poitiers, Bordeaux,Albi i Tuluzie; początkowo nauczał w duchu reform gregoriańskich,nawołując lud i duchowieństwo do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z MERSEBURGA (MAGDEBURGA) OFM

  zm. 1276, kanonista.

  Był lektorem studium i przełożonymzakonu w Magdeburgu; znany jest jako autor Summa superV libros „Decretalium Gregorii IX" (ok. 1242), występującejrównież jako Commentarius lub Lectura, zawierającej zarysprawa kan.; łączono ją najczęściej z Apparatus ad Summamfratris H. (ok. 1260)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK LETGALCZYK, Henryk Łotysz, Henricus de Lettis

  zm. po 1259, autor Chronicon Lyvoniae (wyd. W.Arndt, MGHSS XXIII 231-332; G.H. Pertz, Han 1874; L.Arbusow, A. Bauer, Han 1955).

  Wg M. Hellmanna pochodziłz okolic Magdeburga, wg innych (Pertz, H. Łowmiański)z Letgalii; wychowywał się w klasztorze Segeberg; 1205 przybyłdo Rygi jako scholar bpa — Alberta z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z GANDAWY

  ur. przed 1240 w Gandawie,zm. 23 VI (lub 1 VII) 1293 w Paryżu (lub Tournai), filozof iteolog, doctor solemnis (—» doktor 2), od 1609 patron studiumzakonu serwitów.

  1. Ż y c i e i d z i e 1 a - Dane dotyczące pierwszego okresużycia H. są nieznane lub niepewne; 1267 został kanonikiemkatedralnym w Tournai, 1276...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /21 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK GŁUCHY, Henryk z Selbach

  (niesłusznie zw.H. z Rebdorf), zm. 9 X 1364 w Eichstätt, kronikarz.

  Studiowałprawo i teologię prawdopodobnie w Bolonii, gdzie uzyskałmagisterium i przyjął święcenia kapł.; od 1328 był prokuratoremKurii pap. w Awinionie a po 1351 kanclerzem, sędziąi penitencjarzem.

  Opracował kronikę (Die...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z HESJI St., Henryk Heinbuche z Langenstein

  ur. 1325, zm. 11 II 1397 w Wiedniu, filozof przyrody, teolog.

  Po studiach 1358-63 na uniw. paryskim wykładał tamże filozofięprzyrody; ok. 1367 przyjął święcenia kapł.; po uzyskaniudoktoratu teologii wykładał także Pismo Św., a 1378został wicekanclerzem uniw. ; w czasie — schizmy zachodniejstanął po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /5 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK, Heidenryk OP bp.

  zm. 29 VI 1263 w Chełmnie,pierwszy bp chełmiński.

  Był przeorem dominikanóww Lipsku, 1238-40 prowincjałem w Polsce, 1245 kapelanemlegata dla Prus Wilhelma z Modeny, a nast. prolegatem pap.Innocentego IV do bpa Chrystiana; 1245 został konsekrowanyprzez Innocentego IV w Lyonie; a 1247 objął bpstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z HUNTINGDON

  ur. ok. 1085 w diec. Lincoln,zm. 1155 w Huntingdon, ang. kronikarz. Związany zdworem bpa Roberta Bloet w Lincoln, 1110 został archidiakonemw Huntingdon; 1134 towarzyszył abpowi CanterburyTeobaldowi do Rzymu.

  Jego Historia Anglorum (Lo 1879)ma charakter kompilacyjny; w 12 księgach zawarł w niejm.in. historię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt

Do góry